Microsoft bestempeld legitieme software als zijnde illegaal

  • Bron (c) 2006, VirusAlert

Verschillende bedrijven die gebruikmaken van de Windows licenties ‘Volume License Key’- werden deze week door Microsoft buitengesloten. De controlesoftware die de gebruiker normaliter moet inlichten over de eventuele illegaliteit van zijn Windows-installatie, had systemen onterecht aangemerkt als ongeldig. Naar de exacte oorzaak van dit probleem is men nog op zoek. Ondertussen is er wel een oplossing beschikbaar in de vorm van het vervangen van een data.dat-bestand en het handmatig opstarten van ‘wgatray.exe /b’. Het is geen goed nieuws voor de toch al veelbesproken WGA-software.