Microsoft Excel en Publisher bevatten kwetsbaarheden

  • Bron (c) 2007, VirusAlert

In de programma’s Excel en Publisher zijn diverse kwetsbaarheden geconstateerd. Microsoft heeft hiervoor updates uitgebracht. VirusAlert raadt gebruikers van Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 aan deze updates zo spoedig mogelijk te downloaden en te installeren. U bent kwetsbaar als u een van de volgende programma’s gebruikt:

Publisher van 2007 Microsoft Office System
Excel van Microsoft Office XP/Office 2002
Excel van Microsoft Office 2003
Excel van 2007 Microsoft Office System

Kwaadwillenden maken van deze kwetsbaarheden gebruik om in te breken op uw computer. Dit gebeurt zodra u een speciaal gemaakt Publisher of Excel bestand opent. Dergelijke bestanden kunnen ook worden aangeboden via een website of binnenkomen via een e-mail bericht. Neveneffecten kunnen zijn dat uw bestanden of gegevens zoals wachtwoorden of creditcardnummers in handen komen van kwaadwillenden en bestanden worden overgeschreven waardoor deze niet meer werken. Zonder uw medeweten worden programma’s op uw computer geïnstalleerd om via uw computer acties uit te kunnen voeren.

Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld, die de kwetsbaarheden in Excel en Publisher kunnen verhelpen. U kunt automatisch deze updates installeren via de Microsoft update pagina: http://update.microsoft.com/microsoftupdate Voor meer gedetailleerde informatie of als u de updates handmatig wilt installeren, kunt u de Microsoft Security Bulletins raadplegen: http://www.microsoft.com/technet/securit…lletin/MS07-036.mspx http://www.microsoft.com/technet/securit…lletin/MS07-037.mspx