Microsoft: Nederland geen hofleverancier cybercrime

  • Bron (c) 2013, VirusAlert

Gisteren verscheen een rapport van anti-virusbedrijf McAfee waaruit bleek dat Nederland een hotspot voor cybercrime is, maar cijfers van Microsoft laten een heel ander beeld zien. Nu zijn de cijfers van McAfee gebaseerd op het eerste kwartaal van dit jaar, terwijl Microsoft’s cijfers van het vierde kwartaal van 2012 zijn. In deze cijfers doet Nederland het helemaal niet zo slecht.

Zo keek Microsoft naar het aantal websites die malware verspreiden. Wereldwijd werden gemiddeld per 1000 gehoste websites 10,85 sites aangetroffen die malware distribueren. In Nederland is dit 7,35, wat een plek in middenmoot oplevert. Finland is nummer één met 3,88 ‘malware distributie’ websites, terwijl Luxemburg de grootste overtreder is. Van de 1000 in Luxemburg gehoste websites, werden er 19,33 voor de distributie van malware ingezet.

Websites
Ook als het gaat om drive-by downloads bevindt Nederland zich in de middenmoot. Drive-by downloads zijn websites die internetgebruikers met onveilige software infecteren. Het bezoeken van zo’n website met een onveilige versie van Java of Adobe Reader is voldoende om besmet te raken.

Gemiddeld blijkt dat van de 1000 URL’s die wereldwijd werden gecontroleerd er 0,33 een drive-by download bevatten. In Nederland is dit 0,35. Finland is weer het beste Europese land, met een score van 0,03, terwijl Cyprus met 1,87 op de laatste plek eindigt.

Wat betreft phishingsites doet Nederland mee in de subtop. Het aantal phishingsites bedraagt wereldwijd 5,1 per 1000 sites. In Nederland is dit 4, waarmee we in de Top 10 van Europese landen met het laagste aantal phishingsites staan. Wederom is Finland nummer één, met een score van 1,85, en staat Cyprus weer onderaan (15,16).