Minder schade voor bedrijven door cybercriminaliteit

  • Bron (c) 2006, VirusAlert

In het tien opeenvolgende jaar van onderzoek naar computercriminaliteit door het Amerikaanse Computer Security Institute(CSI) is geconstateerd dat de schade die zakelijke gebruikers hiervan ondervinden, is gedaald. Voor het onderzoek ondervroeg CSI 700 computerbeveiligers bij Amerikaanse bedrijven, overheidsinstellingen en ziekenhuizen.

In 2005 was er een gemiddelde schade van 204.000 dollar door cybercriminaliteit, terwijl dit een jaar eerder nog 526.000 dollar was. Uit vrees voor negatieve publiciteit geven steeds minder bedrijven inbraak in hun computers aan bij de politie. De meeste schade, 32 procent van het totaal, werd veroorzaakt door virussen. Op de tweede plaats staat ongeautoriseerde toegang. Een jaar eerder waren dit nog dos-aanvallen. De daling van de schade wordt volgens het CSI veroorzaakt door een beter gebruik van beveiliging, zoals virusscanners en firewalls. De onderzoekers merken op dat de schade voor bedrijven is gedaald, dit voor particulieren niet hoeft op te gaan. Hun computers zijn vaak nauwelijks beveiligd en als zij het slachtoffer worden van identiteitsdiefstal, kan dit bijzonder veel geld gaan kosten.