Ministerie EZ vindt spamregels voldoende

  • Bron (c) 2002, Automatiseringsgids

Staatssecretaris Wijn van Economische Zaken is van mening dat het verschijnsel ‘spam’ voldoende met regels is omkleed. Hij antwoordde dat op vragen die Kamerlid Netelenbos heeft gesteld naar aanleiding van de verspreiding van ongewenste e-mails, SMS-berichten en dergelijke.

Wijn verwijst in zijn antwoorden naar de bestaande regelingen, zowel op lokaal als op Europees niveau. Op de vraag om hoeveel ongewenste SMS-berichten het bijvoorbeeld gaat in Nederland, moest Wijn een exact antwoord schuldig blijven.

Wel werd nog eens benadrukt dat mensen die slachtoffer worden van ongevraagde e-mails of berichten op hun GSM, daar kosteloos bezwaar tegen moeten kunnen aantekenen. Volgens Wijn biedt de Wet bescherming persoonsgegevens daartoe handvatten. Ook de meest recente Europese Richtlijn 2002/58/EG biedt volgens de staatssecretaris voldoende bescherming tegen de ongecontroleerde groei van spam