Mobiel Bankieren-app ING tijdlang slecht beveiligd

  • Bron (c) 2012, VirusAlert

De mobiel bankieren-app van de ING is maandenlang slecht beveiligd geweest.
Als gevolg van een communicatiefout tussen de app en de servers van de bank werd de verbinding niet met een SSL-certificaat tot stand gebracht.
De app controleerde niet op de aanwezigheid hiervan.

Inmiddels is de fout door de ING hersteld en vindt de communitie op deugdelijke wijze plaats. Of er als gevolg van deze kwetsbaarheid fraude is gepleegd is niet bekend.