Nationaal meldpunt cybercriminaliteit

  • Bron (c) 2005, VirusAlert

De ministers Donner (Justitie) en Remkes (Binnenlandse zaken) hebben besloten een Nationaal Meldpunt Cybercriminaliteit op te richten. Het meldpunt, dat op 1 januari 2006 van start moet gaan, zal onderzoek doen naar illegale zaken op internet. Wanneer er op een Nederlands systeem illegaal materiaal wordt aangetroffen zal de beheerder ervan een zogenaamd ‘notice and takedown’ (NTD)-verzoek krijgen. Dit houdt in dat hij te horen krijgt dat er iets illegaals op zijn systeem staat en verzocht wordt het te verwijderen. De politie zal zonodig onderzoek doen naar de plaatser van het materiaal.

De meest voorkomende illegale activiteit op internet, schending van auteursrechten, is overigens niet de eerste prioriteit van het meldpunt. Dat gaat zich vooral bezighouden met terroristische uitingen en haatzaaien. Wanneer er een melding over illegale activiteiten binnenkomt, zullen deskundigen onderzoeken of het om een strafbaar feit gaat en zo ja, actie ondernemen. Bepaalde websites en nieuwsgroepen waarvan bekend is dat er vaak illegale activiteiten voorkomen, zal het meldpunt zelf in de gaten houden.

Internetproviders zitten nogal met NTD-verzoeken in hun maag. De digitale burgerrechtenorganisatie Bits Of Freedom constateerde vorig jaar dat providers haast altijd aan NTD-verzoeken gehoor geven. Uit angst voor juridische moeilijkheden halen ze de gewraakte informatie maar weg, zonder te controleren of deze echt illegaal is. Aan deze onduidelijkheid komt wellicht ook een einde. Bij een NTD-verzoek van het Meldpunt is in ieder geval duidelijk dat deskundigen hebben geverifieerd dat de publicatie illegaal is.