Nederlandse overheid eist vijf ton van ddos’ers

  • Bron (c) 2006, VirusAlert

De Nederlandse overheid heeft het vijftal dat in 2004 de sites regering.nl, kabinet.nl, nederland.nl en overheid.nl platlegde, verantwoordelijk gesteld voor de geleden schade. De vijf zijn ‘verbijsterd’ over de hoogte van de schadeclaim.

De stichting Ictu heeft de eis tot schadevergoeding namens de overheid neergelegd bij de rechtbank van Breda. De civiele bodemprocedure heeft niets te maken met strafvervolging. De krakers werden vorig jaar al tot werk- en celstraffen veroordeeld; momenteel heeft de Hoge Raad hun cassatieverzoek in behandeling. Zoals uit het voeren van de cassatiezaak blijkt – de Hoge Raad kan een zaak alleen nog herzien als er sprake is van bijvoorbeeld vormfouten of verkeerd geïnterpreteerde wetteksten – is er verder geen discussie meer over de feiten, zegt ook Ictu-advocaat Reinout Rinzema: ‘De overheid heeft zo’n vijf ton schade geleden en dat willen we nu verhalen. ‘