Network Associates benoemd DARPA Veteran Erik Mettala Vice President of Network Associates Laboratories

  • Bron (c) 2003, VirusAlert

Network Associates [bus.partner van VirusAlert.nl] leverancier van intrusion prevention oplossingen, heeft Erik Mettala benoemd tot president van Network Associates Laboratories. Hij is onder andere verantwoordelijk voor het onderzoek naar het effectief beheren van lopende overheidsprojecten, het vergroten van de inkomsten uit onderzoek voor Network Associates, en voor de strategische ontwikkeling van Laboratories.

Mettala heeft ruim 32 jaar onderzoekservaring bij overheidsinstellingen zoals DARPA, het Department of Defense Advanced Research Projects Agency, en bij bedrijven als Microelectronics. Hij heeft een Ph.D. in Industrial and Management Systems Engineering van de Pennsylvania State University, een Masters of Science in Management Systems Engineering en een Masters of Science in Computer Science van de American Technological University. Hij heeft 22 jaar in het Amerikaanse leger gediend en is afgezwaaid als Luitenant-Kolonel.