Nieuwe internetworm speelt in op problematiek rond het menselijke SARS-virus.

  • Bron (c) 2003, VirusAlert

W32.Coronex is een mass-mailer internetworm die zich afhankelijk van de door het virus gekozen eigenschappen kan voordoen als een bericht afkomstig van o.a. “virus@china.com”.
Daardoor lijkt het voor bepaalde gebruikers een “logisch” bericht wat informeert over de SARS-problematiek.

Het .exe bijlagebestand bevat de schadelijke component en wordt geactiveerd door het (handmatig) te openen. Na infectie plaatst het op het getroffen systeem een bestand in de directory “My Downloads”. Dit bestand kan in grootte (bytes) oneindig oplopen. Naast de doorzending via e-mail vanaf een besmet systeem is het plaatsen van dit bestand
de grootste schade-component. Bepaalde pc-systemen zouden hierdoor kunnen vastlopen.