Nieuwe trojan lijkt wereldwijd redelijk actief.

  • Bron (c) 2003, VirusAlert

Een nieuwe trojan, genaamd Deloder, lijkt naar rapportage van een aantal partners van VirusAlert redelijk actief.

Deze worm die zich enkel richt op Windows 2000 en XP kan connectie leggen met sytemen waarin de optie “bestanden delen” actief is. Connectie wordt gelegd middels het standaard Windows-programma “psexec.exe”. Standaard logt het in als administrator en combineert dit met een vaste lijst van mogelijke wachtwoorden.

Na connectie installeert het op een getroffen systeem een tweetal bestanden, welke de trojan component vormen. Vervolgens kan de cracker/virusschrijver inloggen en acties uitvoeren op het syteem.

Preventieve maatregelen:
* Uitschakelen van de optie “bestanden delen”.

* Blokkeren van ingaand verkeer op poort 445 in uw firewall(software)