Nieuwe variant Sobig; aantal onderscheppingen van Sobig.e stijgt gestaag.

  • Bron (c) 2003, VirusAlert

Sobig.E is een nieuwe variant uit de Sobig-familie, inmiddels 5 leden groot. Deze versie van Sobig wordt door een groot aantal antivirus-pakketten op basis van heuristische filtering direct gefilterd.

Belangrijkste verschil met andere varianten is het gebruik van een bijlagebestand met de extensie .zip. Verschillende business partners van VirusAlert signaleren op dit moment een verhoogde activiteit van deze worm en spreken ook van een medium/middel ontvangstrisico.

VirusAlert heeft geen waarschuwing c.q. nieuwsbrief verzonden. De worm wordt op de VirusAlert-schaal aangeduid als “lastig” en het ontvangstrisico is “middel”. De worm bevat geen destructieve lading.

Meer hierover lees je hier.