NL-se internetter neemt te weining veiligheidsmaatregelen.

  • Bron (c) 2002, VirusAlert

Hoewel 95% van de Nederlandse internetters zich bewust is van de risico’s van het gebruik van internet, vertaalt dit bewustzijn zich nog niet altijd in het nemen van concrete maatregelen.

Dit blijkt uit recent onderzoek van de ministeries van Verkeer en Waterstaat en Economische Zaken. De meeste internetgebruikers zijn vooral op de hoogte van risico’s die zij in de praktijk al eens hebben ervaren, zoals bijvoorbeeld computervirussen of ongewenste reclame. Veel minder bewust is men zich echter van de risico’s die te maken hebben met privacy- aspecten of inbraak in computers of gegevens. Ook is men vaak niet op de hoogte van de mogelijke beveiligingsmaatregelen die er genomen kunnen worden.

Het onderzoek werd uitgevoerd onder ruim 1700 internetgebruikers in Nederland, zowel particuliere als kleinzakelijke gebruikers. Uit het onderzoek bleek dat 71% van de gebruikers last heeft (gehad) van virussen, 80% ongewenste reclame ontving (spam) en 40% onbedoeld op sekssites terechtkwam.

De maatregelen die internetgebruikers nemen, zijn vooral gericht op bescherming tegen virussen: meer dan 80% van de internetters heeft een virusscanner geïnstalleerd en opent geen e-mail van onbekenden. Aanmerkelijk minder aandacht is er voor preventie tegen overige risico’s: een minderheid heeft een firewall geïnstalleerd en slechts 20% let op privacyaspecten (zoals bijvoorbeeld een beveiligde verbinding) of op de aanwezigheid van een elektronische handtekening. Verder zijn veel internetgebruikers niet consequent in het actualiseren van eenmaal geïnstalleerde virusscanners. Veel internetters nemen geen preventieve maatregelen omdat ze denken dat het vooral anderen zijn, en niet zozeer zij zelf, die risico lopen.

Op de vraag wie verantwoordelijk is voor veiligheid op internet wijst een groot deel van de internetters in de eerste plaats naar zichzelf, maar daarnaast ziet men ook een verantwoordelijkheid voor de overheid. Als belangrijke overheidstaak wordt genoemd het geven van voorlichting, zowel over de risico’s van internetgebruik als over de mogelijke preventieve maatregelen. Onder meer doen de ondervraagden de suggestie van een elektronische nieuwsbrief over internetveiligheid.

Op initiatief van de ministeries van Verkeer en Waterstaat en Economische Zaken is in oktober 2001 de landelijke campagne Surf op Safe gestart. De campagne is een gezamenlijk project van overheid, bedrijfsleven en gebruikersorganisaties en richt zich op een veiliger gebruik van internet. Zoals uit het gebruikersonderzoek naar voren komt, zijn veel internetters niet goed op de hoogte van het feit dat preventieve maatregelen vaak eenvoudig en niet kostbaar zijn. De website surfopsafe.nl bevat uitgebreide informatie over een betere beveiliging. Naast tips & trucs, een overzicht van de meest gestelde vragen en de mogelijkheid om zelf vragen stellen, biedt de site sinds kort ook een elektronische nieuwsbrief aan.

De beste security-software voor particulieren vindt u bij SmartSoftware, klik hier.