Oktober blijkt topmaand geweest te zijn voor spammers

  • Bron (c) 2006, VirusAlert

Verschillende antispambedrijven hebben in de maand oktober een scherpe stijging van de hoeveelheid spam gesignaleerd. Postini, Softscan en MessageLabs hebben in oktober respectievelijk 91, 96 en 73 procent van de mail als spam aangemerkt. De stijging komt o.a. door de toename van het aantal botnet besmettingen en het gebruik van plaatjes waarmee spammers hun waren aan de man brengen. De spammers gebruiken dus nieuwe technieken om deze filters te omzeilen. De bestaande filters zijn vaak gebaseerd op het herkennen van veel voorkomende e-mailberichten. Bijna dertig procent van de spammailtjes bestaat uit een plaatje; in vergelijking met vorig jaar was dat nog maar twee procent. Met de feestdagen nog voor ons moet bovendien worden gevreesd voor een extra eindejaarsspamgolf.