Op zoek naar sluitende definitie van spyware

  • Bron (c) 2005, VirusAlert

Een groep bedrijven, waaronder AOL, HP, Lavasoft en Microsoft, die zich verenigd hebben in de Anti-Spyware Coalition, wil gaan overleggen over een duidelijke definitie van de term spyware. De groepering heeft een eerste versie opgesteld, waarop iedereen commentaar kan geven. In de definitie wordt aandacht besteed aan enkele belangrijke criteria, waaronder het mogelijk ongewenst zijn van de software en het beïnvloeden van de manier waarop gebruikers met het systeem werken. Ook het gebruiken van resources en het verzamelen van persoonlijke of gevoelige informatie wordt meegenomen in de definitie. De ASC wil hiermee een poging doen om antispywarefabrikanten zich te laten concentreren op het bestrijden van de ongewenste software.

Een van de grootste uitdagingen voor de vendors is namelijk het definiëren van wat spyware nu eigenlijk is en met behulp van een algemene definitie zou het volgens de ASC mogelijk moeten worden om een nieuw programma onmiddellijk als spyware te herkennen. Om de gebruikers te helpen bij het voorkomen van spyware en het oplossen van problemen, werd ook een uitgebreide termenlijst opgesteld met woorden die vaak gebruikt worden in de context van spyware en adware.

Bron: antispywarecoalition.org