OV-kaart via mobieltje aan te schaffen.

  • Bron (c) 2002, VirusAlert

NoordNed, het vervoersbedrijf dat in het Noorden van Nederland bus- en treindiensten aanbiedt, start binnenkort met een innovatieve dienst.
NoordNed biedt vanaf Q3 2002 reizigers de mogelijkheid hun kaartje te kopen via een mobiel loket, bereikbaar met de telefoon of via de website.

Deze nieuwe dienst wordt in eerste instantie als proef aangeboden. Hiertoe werkt NoordNed samen met Rabobank, de VU Amterdam en automatiseringsclub CMG. De dienst met de naam M-tickets is te verkrijgen via de website van NoordNed of een gratis telefoonnummer.
Het voordeel voor de reiziger spreekt voor zich: Hij/zij hoeft niet meer in de rij te staan wachten (Evt. wachttijden of serverdowntijd daargelaten) en kan op elk gewenst moment het kaartje kopen.
De buschauffeur of conducteur zal worden uitgerust met een portable handheld waarmee de met de M-ticket verkregen code kan worden gecontroleerd.