Overbelasting door virusscanner van Trend Micro

  • Bron (c) 2005, VirusAlert

Een onlangs verschenen update voor de virusscanners van Trend Micro PC-cillin Internet Security en OfficeScan Corporate Edition kan er onder bepaalde omstandigheden voor zorgen dat de computer waarop de update geïnstalleerd is helemaal overbelast raakt. Gebleken is dat de virusscanners op Windows 2003 Server en Windows XP de processor volledig voor zichzelf houden. Het gaat volgens Trendmicro om update nummer 594 die op 22 april jongstleden verschenen is.

Volgens Trend Micro wodt het probleem veroorzaakt door het niet compatibel zijn van de scan-engine, de virusdefinities en een aantal functies van het bedrijfssysteem. Wat niet compatibel is wordt door Trend Micro niet nader uitgelegd.

Trend Micro heeft inmiddels een nieuwe update met het nummer 596 klaarstaan die het probleem moet verhelpen. Het kan echter gebeuren dat deze update niet meer automatisch wordt geïnstalleerd. Is dat het geval, dan zult u als gebruiker van een van de hier boven genoemde programma’s de update handmatig moeten installeren. Hoe u dat doet leest u in de desbetreffende Advisory van Trend Miro.