Overheid begint DigiD-campagne

  • Bron (c) 2006, VirusAlert

De overheid is gisteren begonnen met een campagne om DigiD bekendheid te geven. DigiD is een persoonlijke inlogcode (gebruikersnaam en wachtwoord) die burgers kunnen gebruiken om toegang te krijgen tot elektronische diensten van een groeiend aantal overheidsinstellingen.

DigiD staat voor Digitale Identiteit. Overheidsinstellingen kunnen met DigiD de identiteit van de klanten die gebruikmaken van het systeem controleren. De aanvraag van kinderbijslag en het AOW-pensioen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kan via DigiD. Werkzoekenden kunnen zich door middel van DigiD online inschrijven bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). Dat voorkomt lange wachttijden voor het loket.

Een groeiend aantal gemeenten sluiten aan op DigiD. Zo kunnen inwoners van deze gemeenten met hun DigiD-code diensten gebruiken, variërend van het aanvragen van een vergunning tot het inzien van de WOZ-taxatie.