Overheid gaat cybercrime aanpak verbeteren

  • Bron (c) 2006, VirusAlert

Het kabinet wil de aanpak van computercriminaliteit verbeteren door samen met een aantal overheidsdiensten, de politie en het bedrijfsleven de bestrijding van cybercrime onder te brengen in een Nationale Infrastructuur Bestrijding Cybercrime. Voor de strafrechtelijke opsporing en vervolging van computercriminaliteit door de politie komt er daarnaast een speciaal centrum bij de Nationale Recherche, ondergebracht bij het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). Daar is sinds vorige maand een nationaal meldpunt voor het melden van haatzaaiende en terroristische uitingen en kinderporno op internet. Later wordt dit meldpunt uitgebreid voor andere vormen van cybercrime.

Deze infrastructuur moet ervoor zorgen dat er meer samenhang komt in de bestrijding van cybercrime. Een professionele aanpak van publieke en private partijen en een gedegen kennisuitwisseling moet een effectievere aanpak en bestrijding realiseren. Dit schrijft staatssecretaris van Gennip van Economische Zaken, mede namens haar collega’s van Justitie en Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede kamer.

De uitvoering van de Nationale Infrastructuur gebeurt onder de vlag van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC). In dat NPC zitten naast het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ook banken, verzekeraars en ondernemersorganisaties.

De nieuwe Nationale Infrastructuur is een soort virtuele ringleiding die partijen als politie, OPTA, Internet service providers, het nationaal meldpunt cybercriminaliteit en bij het bedrijfsleven aanwezige expertise met elkaar verbindt. Informatie-uitwisseling tussen die partijen moet leiden tot meer inzicht in de omvang en bestrijdingsmogelijkheden van cybercrime. Een goede informatie-uitwisseling is een eerste stap in de bestrijding van cybercrime.
Publieke en private partijen zullen zoveel mogelijk samen moeten werken aan het voorkomen, stoppen en zo mogelijk herstellen van de schade door cybercrime. De deelnemers in de nieuwe Nationale Infrastructuur hebben daarbij verschillende rollen, van waarschuwen en voorlichten tot detecteren, tegenhouden en opsporen en vervolgen. Waar nodig zullen bij de uitbouw van de Nationale Infrastructuur ook taken van bestaande organisaties worden herschikt of nieuwe organisaties ontstaan.