Politie heeft informatiebeveiliging niet op orde

  • Bron (c) 2006, VirusAlert

De informatiebeveiliging bij de Nederlandse politie laat te wensen over. “De beveiliging van gevoelige informatie is zelfs helemaal niet op orde.” Dat is het oordeel van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV), die onlangs een grootschalig onderzoek hiernaar deed. Sommige korpsen hebben niet eens beleid voor informatiebeveiliging, anderen voeren hun eigen beleid niet of matig uit. “Slechts bij een klein aantal korpsen is er sprake van een systematische aanpak van het onderwerp “, aldus het rapport ‘Opsporing bezocht’ van de Inspectie. Het besef dat ook informatie blijkbaar noodzakelijke bescherming nodig heeft, blijkt uit een aantal recente incidenten waarbij informatiedragers van politie en justitie zijn ontvreemd of vermist. Het is en blijft een kwestie van prioriteiten stellen. Het rapport is hieronder na te lezen.