© Virusalert schaal

 • Innovatie: 9
 • Besturing: 35
 • Logistiek: 10
 • Schade: 10
 • Schaal: 16
 • Aanduiding: lastig

PWSteal.Wowcraft.C

 • Type trojan
 • Besturingssysteem Microsoft Windows
 • Risico laag
 • Bron (c) 2006, VirusAlert
 • Preventie Zodra PWSteal.Wowcraft.C is geactiveerd, gebeurt het volgende: 1. Het kopieert zichzelf als een van de volgende bestanden: • %ProgramFiles%\Common Files\INTEXPLORE.pif • %ProgramFiles%\Internet Explorer\INTEXPLORE.com • %Windir%\Debug\DebugProgram.exe • %System%\dxdiag.com • %System%\MSCONFIG.COM • %System%\regedit.com • %Windir%\EXERT.exe • %Windir%\LSASS.exe Opmerking: Toelichting locatie C:\Windows of C:\Windows\SystemHiermee wordt de standaard installatie van Windows of Windows\Sytem mee bedoeld. Dit is afhankelijk van het type en de versie: C:\Windows bij (Windows 95/98/Me/XP) of C:\Winnt bij (Windows NT/2000) C:\Windows\System bij Win95/98/Me & C:\Windows\System32 bij Win2000, XP en NT) 2. Het kan het volgende bestand creëren: %Windir%\IO.SYS.BAK 3. Voegt de waarde toe: "ToP" = "%Windir%\LSASS.exe" aan de volgende subsleutel van het register: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run zodat het iedere keer op de achtergrond meedraait zodra Windows is gestart. 4. Voegt de waarden toe: "(Default)" = "%Windir%\EXERT.exe "%1" %*" "(Default)" = "WindowFiles" aan de volgende subsleutels van het register: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\WindowFiles\Shell\Open\Command HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.exe zodat iedere keer het programma meedraait als een uitvoerbaar bestand is opgestart. 5. Voegt de waarde toe: "LocalizedString" = "INTEXPLORE" aan de subsleutel van het register: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Clients\StartMenuInternet\ INTEXPLORE.pif 6. Voegt de waarde toe: "(Default)" = "%ProgramFiles%\common~1\INTEXPLORE.pif" aan de subsleutel van het register: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Clients\StartMenuInternet\ INTEXPLORE.pif\shell\open\command 7. Voegt de waarde toe: "GUID" = "[RANDOM STRING]" aan de subsleutel van het register: HKEY_CURRENT_USER\Software\VB and VBA Program Settings\ Microsoft Soft Debuger\Settings 8. Past de volgende waarde aan: "Check_Associations" = "No" in de subsleutel van het register: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main 9. Verandert de waarde: "(Default)" = "%ProgramFiles%\Internet Explorer\INTEXPLORE.com" %1" in de subsleutels van het register: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID \{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}\shell\OpenHomePage\Command HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\ftp\shell\open\command 10. Verandert de waarden: "(Default)" = "%ProgramFiles%\Internet Explorer\INTEXPLORE.com" -nohome" "(Default)" = "%ProgramFiles%\common~1\INTEXPLORE.pif" %1"" in de subsleutel van het register: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\htmlfile\shell\open\command 11. Verandert de waarde: "(Default)" = "%ProgramFiles%\common~1\INTEXPLORE.pif" -nohome" in de subsleutel van het register: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\HTTP\shell\open\command 12. De Trojan slaat toetsaanslagen en wachtwoorden op en houdt vooral de volgende sites in de gaten waar het Online spel Warcraft gespeeld kan worden: • us.logon.worldofwarcraft.com • eu.logon.worldofwarcraft.com 13. De Trojan kan wachtwoorden stelen die gerelateerd zijn aan een andere multiplayer online game: The Legend of Mir. 14. De Trojan stuurt alle verzamelde informatie door naar een aanvaller op afstand via HTTP. 15. Het beindigt bepaalde processen van de geïnfecteerde computer waarvan enkele aan veiligheid gerelateerd zijn. In het bijzonder processen met de volgende procesnamen: • RAVMON.EXE • TROJDIE • KPOP • CCENTER • ASSISTSE • KPFW • AGENTSVR • KV • KREG • IEFIND • IPARMOR • SVI.EXE • UPHC • RULEWIZE • FYGT • RFWSRV • RFWMA
 • Verwijderinstructie TIP - Twijfels bij een bepaald bestand? Verwijder het virus met de gratis online scanner van Symantec, klik hier Ook klik hier Of laat een verdacht bestand analyseren door KasperskyLab Benelux. Deze service is gratis en Nederlandstalig! klik hier Kaspersky biedt een gratis 30 dagen proefversie van haar Nederlandstalige pakket, deze kun je hier downloaden. TIP ? Controleer uw systeem af en toe met een antiviruspakket van een andere fabrikant. Handmatig een virus verwijderen voor Windows 9x, 2000, NT en XP Onderstaande algemene beschrijving geldt voor alle Windows systemen. Voor gebruikers van Windows XP wijzen wij graag op een andere mogelijkheid voor het verwijderen van een virus. Gebruik [systeemherstel] een optie om de configuratie van een eerder moment terug te zetten. U kunt op die manier uw systeem opstarten met de configuratie van de virusinfectie! Let wel: de virusbestanden kunnen daarna nog wel aanwezig zijn maar de installatie wordt ongedaan gemaakt. (Controleer vervolgens uw systeem met een antiviruspakket, zie punt 1. 1. Raadpleeg Windows help voor meer informatie over [systeemherstel] 2. Controleer hierna uw systeem op nog aanwezige bestanden en registry-regels voor zover nog aanwezig: verwijder deze handmatig. Aanpassen van de registry? Wij adviseren aanpassingen in het register van Windows alleen te laten uitvoeren door Windows-specialisten. 3.A. - Start de pc op in de veilige modus, maar sluit eerst alle programma's af en sluit de pc af. Haal vervolgens de stroom eraf en wacht 30 seconden (Dit mag NIET worden overgeslagen!). Start de pc dan weer op, en door tijdens het opstarten van de pc de CTRL of F8 knop vast te houden (afhankelijk van het besturingssysteem) zal er een menu verschijnen. In dat menu selecteer je dan met behulp van de pijltjestoetsen de optie veilige modus en dan druk je op enter. De pc zal dan opstarten in de veilige modus. In sommige gevallen kan het gebeuren dat de pc een 'keyboard error' geeft als je de CTRL of F8 knop indrukt, en in dat geval moet je even wachten tot de BIOS geladen is en dan de betreffende toets indrukken. Overigens kan alleen Windows NT niet in de veilige modus worden opgestart. Bij alle andere versies is dit wel mogelijk. 3.B. Klik op start en klik dan via programma's op MSDOS prompt. Een dos scherm zal nu openen waar je als het goed is c:\windows> ziet staan. Mocht er achter c:\windows> nog iets staan, type dan cd.. en druk daarna op enter. -Type daarna "regedit" Note voor XP-gebruikers Het is belangrijk dat je de registry opent van de lokale machine, en niet van een individuele user. Daarom even de folder wijzigen via de instructie cd.. Je komt dan uit in de folder C:\Windows 3.C. De register editor zal nu openen, en het wordt ten strengste aanbevolen om een kopie van het register te maken VOOR dat je dingen gaat veranderen. Het register is het hart van je pc en als je hier dingen verkeerd in veranderd en/of verwijderd is het mogelijk dat je pc niet goed of zelfs helemaal niet meer werkt. Je kunt een kopie maken door bovenin de register editor op deze computer te klikken en vervolgens op register en dan op registerbestand exporteren. 3.D. Aanpassen van het register. Het is de bedoeling dat je dan op zoek gaat naar de volgende sleutel: - Zie specificatie boven onder "herkenning van besmetting". Die kun je vinden door op het plusje te klikken wat voor HKEY_LOCAL_MACHINE staat. Als je op de sleutel klikt dan zie je in de rechter helft van je scherm welke waarden daar in zitten. Selecteer net zolang totdat je de juiste sleutel volledig kan zien in het linkerscherm. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op de eindwaarde en kies "verwijderen". 3.E. Sluit vervolgens dit venster. 3.F. Sluit de pc af, wacht weer dertig seconden en start de pc dan op de normale manier op. 3.G. Voer nog 1 keer een volledige scan uit op uw systeem. Of met ge-update AV-software of met de bovengenoemde online scanner. 3.I. Installeer de door het virus verwijderde security-software opnieuw. Middels de originele installatie-procedure. 1b. Indien Windows niet meer naar behoren functioneert. Start uw systeem dan op via een orginele opstartdiskette. Ga vervolgens naar stap 1. 2. Controleer hierna uw systeem op nog aanwezige bestanden en registry-regels voor zover nog aanwezig: verwijder deze handmatig.

PWSteal.Wowcraft.C is een Trojaans paard dat probeert gevoelige informatie te stelen over online games. De Trojan stuurt de verzamelde gegevens door naar een aanvaller op afstand en beëindigt processen waarvan sommige aan veiligheid gerelateerd zijn. Kwetsbare besturingssystemen zijn: Windows 2000, Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT, Windows Server 2003, Windows XP.