RFID chips vatbaar voor DoS-aanvallen

  • Bron (c) 2006, VirusAlert

RFID-systemen zijn blijkbaar gevoelig voor DoS-aanvallen. Dat hebben Australische onderzoekers onlangs aangetoond. Met de RIFD-technologie is het mogelijk artikelen via ingebouwde ‘chips’ te volgen van producent tot bij de consument thuis.

Deze RFID technologie is gebaseerd op de zogenaamde Radio Frequency Identification. Deze miniatuur ‘tags’ ofwel informatiedragers, bestaan uit siliconen en antennes die informatie versturen naar een ontvanger. Ze zijn uiterst eenvoudig in passief in gebruik en hebben zelfs geen batterijen nodig om te functioneren.
De werking van RFID berust op de veronderstelling dat deze ‘tags’ geïdentificeerd kunnen worden door speciale lezers wanneer ze binnen bereik zijn. De lezers communiceren met de informatiedragers door tussen een aantal kanalen te springen binnen bepaalde frequenties. Deze constructie is gekozen om interferentieproblemen te vermijden. Maar tijdens de tests bleek dat wanneer de gebruikte frequenties verzadigd worden, de tags niet langer met de lezers kunnen communiceren. Wanneer alle beschikbare frequenties verstoord worden, is het logische gevolg namelijk dat de chips niet meer gelezen kunnen worden.

Uit het Australische onderzoek blijkt dat de eerste generatie standaard RFID-tags en lezers bij een DoS-aanval niet meer goed functioneren. De ‘tag’ of informatiedrager komt hierdoor in een status van ‘communicatiefout’. Dit kan in de toekomst gevolgen hebben voor de toepasbaarheid van RFID in kritieke systemen vooral wanneer mensenlevens in het geding zijn. Ook de werking van de tweede generatie kan volgens de onderzoekers door zo’n aanval verstoord worden. Vanaf één meter afstand van de lezer kunnen de onderzoekers de communicatie verstoren. Nederlandse onderzoekers creëerden al eerder een RFID-virus om aan te tonen dat deze systemen kwetsbaar waren. Oorspronkelijk ontwikkeld door Russische wetenschappers in 1945.