Spammer hackt server van Youtube

  • Bron (c) 2007, VirusAlert

Functie vrienden uitnodigen is inzet massareclame.

Volgens de berichtgeving van de beveiligingsdienst Marshal hebben spammers toegang verschaft op de server van e-mailserver van Youtube . De aanvallers buiten de functie uit om vrienden uit te nodigen om normaliter bepaalde filmpjes te bekijken. Deze functie is nu gekaapt om massa’s reclame-mails te versturen via de Youtube-Server. De mailberichten zien er uit alsof het echte Youtube-uitnodigingen zijn, maar bevatten in werkelijkheid dubieuze aanbiedingen.

In de adresbalk van de afzender gebruikt de spammer het adres “service@youtube.com”. Youtube raadt gebruikers aan dit e-mailadres in quarantaine te plaatsen voor filtering zodat vrienden deze ongevraagde uitnodigingen niet zullen ontvangen. De spammers misbruiken namelijk zelfs deze functie waardoor het reclamebericht zelfs automatisch in het postvak van de ontvanger belandt.