Surf op Safe waarschuwt voor DDOS-aanvallen

  • Bron (c) 2002, VirusAlert

Surf op Safe waarschuwt internetgebruikers voor de gevaren die een DDOS-aanval (Distributed Denial of Service) met zich meebrengt. Computers kunnen, met name wanneer er sprake is van een kabel- of ADSL- aansluiting voor sabotage-acties misbruikt worden.

Door het installeren van onder andere een firewall kan onbewuste medewerking aan een DDOS-aanval voorkomen worden. Deze techniek is eerder ook gebruikt om de sites van Yahoo, Amazon en CNN lam te leggen. Momenteel bestaat het vermoeden dat ook de chatsessie van Máxima en Prins Willem-Alexander onnodig onderbroken is door een DDOS-aanval.

DDOS-aanval
Tijdens een DDOS-aanval worden gekraakte computers gebruikt om tegelijkertijd een aanval uit te voeren op een systeem of website. Het doel is netwerken, systemen of websites plat te leggen. Door deze te overladen met data raakt het systeem overbelast en wordt op non-actief gezet. Bij DDOS -aanvallen worden meerdere, meestal gekraakte computers gebruikt. Preventieve maatregelen, zoals het installeren van een firewall en een virusscanner en het updaten van software, zouden dit kunnen voorkomen.

Preventieve maatregelen
Een firewall is een programma dat als een soort filter fungeert tussen de thuiscomputer en het internet. Het biedt bescherming tegen aanvallen van buitenaf en controleert tevens of op de computer geen programma’s geïnstalleerd zijn die ongemerkt informatiepakketjes kunnen versturen. Verder is het van belang regelmatig de software te updaten, omdat bij software vaak veiligheidshekken voorkomen.
Ga naar de website van Surfopsafe.nl

Kijk hier voor een overzicht van geschikte Firewall- en Antivirusoplossingen.