Symantec telt nu ook onbevestigde IE- en Firefox-bugs

  • Bron (c) 2006, VirusAlert

Symantec heeft zijn telwijze van browserlekken zodanig bijgesteld dat zowel Internet Explorer- als Firefox-fans zich mogen verheugen de minst lekke browser (van de twee) te gebruiken. Het hangt er maar vanaf hoe er geteld wordt. Gedurende het laatste halfjaar van 2005 werden er dertien door Mozilla bevestigde lekken in Firefox gevonden, tegen twaalf door Microsoft bevestigde Internet Explorer-gaten. Telt men echter het aantal onbevestigde maar door veiligheidsonderzoekers gemelde lekken mee, dan staat de teller over de betreffende periode voor Firefox op zeventien, tegen vierentwintig voor Internet Explorer. Symantec besloot de ‘onbevestigde’ categorie mee te nemen in zijn veiligheidsrapportages nadat de Mozilla Foundation zich beklaagde over het in hun ogen ten onrechte negatieve veiligheidsbeeld van de Firefox-browser dat vorig najaar de kop opstak. Mozilla beroept zich tevens op een grotere patchsnelheid van zijn browser en stelt dat dat veel meer over de veiligheid zegt dan het aantal gevonden gaten. Daarnaast zou Microsoft de neiging hebben bugs samen te voegen in zijn security bulletins, zodat er in totaal minder problemen lijken te zijn. Ondanks de wijziging van de telwijze wil Symantec-zegsman David Cole niet zeggen welke browser hij het veiligst acht. Dat zou ook ingaan tegen de schijnbare policy-update om er beide groepen gebruikers prat op te kunnen laten gaan de veiligste browser te gebruiken.