Taskforce informatieveiligheid overheid stopt ermee

  • Bron (c) 2014, VirusAlert

De Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening (BID) die twee jaar geleden werd opgericht om informatieveiligheid binnen de overheid te versterken houdt op te bestaan. Volgens het Ministerie van Binnenlandse Zaken is het doel van de Taskforce behaald. Omdat zowel burgers als overheden veel digitaal werken en belangrijke gegevens digitaal delen is het belangrijk dat overheidssystemen veilig zijn en weerstand kunnen bieden tegen aanvallen van binnen en buiten, aldus het ministerie.

Om informatieveiligheid bij de overheid te versterken werd begin 2013 de Taskforce BID voor een periode van twee jaar in het leven geroepen. Het ministerie stelt dat informatieveiligheid de afgelopen twee jaar hoog op de bestuurlijke agenda is gekomen door intensieve samenwerking van bestuurders, koepelorganisaties en de Taskforce. Nu de Taskforce wordt beëindigd heeft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) met bestuurders van gemeenten, provincies, waterschappen en rijksorganisaties een verklaring getekend over de verdere verankering van een veilige en zorgvuldige omgang met gegevens binnen de organisaties.

De verklaring houdt in dat de behaalde resultaten worden verankerd en daarop wordt voortgebouwd. Zo wordt er aansluiting gezocht bij de activiteiten van de Digicommissaris (NCDO). Om ervoor te zorgen dat ambtenaren bewust blijven heeft de Taskforce het materiaal van de campagne iBewustzijn Overheid beschikbaar voor alle overheden gemaakt. Het materiaal bestaat uit onder andere animatiefilmpjes en workshops.