Terroristen worden meer en meer hackers.

  • Bron (c) 2002, VirusAlert

Terroristische organisaties gebruiken het internet reeds lange tijd voor communicatie, propaganda, informatie-uitwisseling etc. Volgens Brain Jenkins, adviseur van de Amerikaanse kamer van koophandel neemt het gebruik van site-attacks, onder deze groeperingen, meer-en-meer toe. Op dit moment zijn het met name de websites van instellingen die een standpunt innemen anders dan van de terreur-groepen welke het moeten ontgelden.

Daarmee worden terroristen steeds meer hackers en omgekeerd aldus Jenkins.
In de toekomst zal het doelwit van de terroristen verschuiven van de websites richting de achterliggende applicaties, waarmee veel grotere schade kan worden aangericht.

Via hack-aanvallen kunnen met name belangrijke infrastructurele werken en voorzieningen als vliegvelden en waterzuiveringen getroffen worden. Hierbij zal met name de DOS (Denial of service) aanval voor de hackers een eenvoudig middel zijn.

Alan Brill, managing director van Kroll Associates adviseert bedrijven en instellingen zowel de fysieke als netwerk-beveiliging meer en meer op te voeren. Het toepassen van een integraal security-beleid is nog lang niet werkend bij circa 75% van alle bedrijven.
DOS-aanvallen kunnen op verschillende wijze worden tegengegaan, dit gaat gepaard met hoge investeringen in zowel de hard- als software. Maar bedrijven hebben geen andere keuze.