© Virusalert schaal

 • Innovatie: 9
 • Besturing: 35
 • Logistiek: 20
 • Schade: 20
 • Schaal: 21
 • Aanduiding: lastig

Trojan.Fakeavalert

 • Type trojan
 • Besturingssysteem Microsoft Windows
 • Risico laag
 • Bron (c) 2007, VirusAlert
 • Preventie Zodra het Trojaanse paard is geactiveerd, creëert het virus de volgende bestanden: %UserProfile%\Start Menu\Programs\Startup\system.exe C:\Documents and Settings\All Users\ Start Menu\Programs\Startup\autorun.exe %System%\printer.exe %System%\WinAvXX.exe Vervolgens creëert het Trojaanse paard de volgende registeringangen zodat de bedreiging telkens start wanneer Windows start: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\"WinAVX" = "%System%\WinAvXX.exe" HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\"WinAVX" = "%System%\WinAvXX.exe" Het virus verandert tevens de volgende registeringangen zodat de bedreiging wordt geactiveerd bij het opstarten van de getroffen computer: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\"Shell" = "Explorer.exe" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\"Shell" = "Explorer.exe %System%\printer.exe" Het Trojaanse paard verandert vervolgens de volgende registeringangen: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings\Zones\0\"1200" = "0" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings\Zones\0\"1201" = "0" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings\Zones\0\"1208" = "0" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings\Zones\0\"1608" = "0" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings\Zones\0\"1804" = "1" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings\Zones\0\"2500" = "3" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings\Zones\1\"1200" = "0" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings\Zones\1\"1201" = "0" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings\Zones\1\"1208" = "0" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings\Zones\1\"1608" = "0" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings\Zones\1\"1804" = "1" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings\Zones\1\"2500" = "3" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings\Zones\2\"1200" = "0" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings\Zones\2\"1201" = "0" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings\Zones\2\"1208" = "0" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings\Zones\2\"1608" = "0" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings\Zones\2\"1804" = "1" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings\Zones\2\"2500" = "3" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings\Zones\3\"1200" = "0" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings\Zones\3\"1201" = "0" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings\Zones\3\"1208" = "0" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings\Zones\3\"1608" = "0" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings\Zones\3\"1804" = "1" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings\Zones\3\"2500" = "3" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings\Zones\4\"1200" = "0" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings\Zones\4\"1201" = "0" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings\Zones\4\"1208" = "0" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings\Zones\4\"1608" = "0" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings\Zones\4\"1804" = "1" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings\Zones\4\"2500" = "3" HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\"Enable Browser Extensions" = "yes" Het virus maakt daarna de volgende registeringangen aan met als doel de Firewall te passeren: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile\AuthorizedApplications\List\%Windir%\system32\"winav.exe" = "%Windir%\system32\winav.exe:*:Enabled:@xpsp2res.dll,-22019" HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications\List\%Windir%\system32\"winav.exe" = "%Windir%\system32\winav.exe:*:Enabled:@xpsp2res.dll,-22019" HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile\AuthorizedApplications\List\%Windir%\system32\"winav.exe" = "%Windir%\system32\winav.exe:*:Enabled:@xpsp2res.dll,-22019" HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications\List\%Windir%\system32\"winav.exe" = "%Windir%\system32\winav.exe:*:Enabled:@xpsp2res.dll,-22019" HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile\AuthorizedApplications\List\%Windir%\system32\"winav.exe" = "%Windir%\system32\winav.exe:*:Enabled:@xpsp2res.dll,-22019" HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications\List\%Windir%\system32\"winav.exe" = "%Windir%\system32\winav.exe:*:Enabled:@xpsp2res.dll,-22019" Het virus creëert de volgende registeringangen zodat de Browser Internet Explorer de volgende .htm, .html, .shtml, .xht, and .xhtml bestanden beter hanteert: HKEY_CLASSES_ROOT\.htm\"(Default Value)" = "htmlfile" HKEY_CLASSES_ROOT\.html\"(Default Value)" = "htmlfile" HKEY_CLASSES_ROOT\.shtml\"(Default Value)" = "htmlfile" HKEY_CLASSES_ROOT\.xht\"(Default Value)" = "htmlfile" HKEY_CLASSES_ROOT\.xhtml\"(Default Value)" = "htmlfile" Vervolgens past het virus de hieronder vermelde registeringangen aan met als doel bepaalde systeemeigenschappen uit te schakelen: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\"EnableBalloonTips" = "1" HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\"EnableBalloonTips" = "1" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system\"DisableTaskMgr" = "1" HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system\"DisableTaskMgr" = "1" HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\"NoControlPanel" = "1" HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\"NoControlPanel" = "1" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system\"DisableRegistryTools" = "1" HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system\"DisableRegistryTools" = "1" HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\windows\Windows Update\"NoAutoUpdate" = "1" HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU\"NoAutoUpdate" = "1" HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\"NoWindowsUpdate" = "1" Het virus creëert de volgende registeringangen zodat het Internet Explorer omvormt tot applicaties die gebruikt worden voor de protocols gopher, http, and https: HKEY_CLASSES_ROOT\gopher\shell\open\command\:""C:\Program Files\Internet Explorer\"iexplore.exe" = "-nohome" HKEY_CLASSES_ROOT\gopher\shell\open\command\: ""C:\Program Files\Internet Explorer\"iexplore.exe" = "%1" HKEY_CLASSES_ROOT\HTTP\shell\open\command\: ""C:\Program Files\Internet Explorer\"iexplore.exe" = "-nohome" HKEY_CLASSES_ROOT\HTTP\shell\open\command\: ""C:\Program Files\Internet Explorer\"iexplore.exe" = "%1" HKEY_CLASSES_ROOT\https\shell\open\command\: ""C:\Program Files\Internet Explorer\"iexplore.exe" = "-nohome" HKEY_CLASSES_ROOT\https\shell\open\command\: ""C:\Program Files\Internet Explorer\"iexplore.exe" = "%1" Het Trojaanse paard verandert de volgende registeringangen zodat het de startpagina van Internet Explorer en Zoekfuncties aanpast: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\"Default_Search_URL" = "http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\"Default_Search_URL" = "http://www.google.com/ie" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\"Search Page" = "http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\"Search Page" = "http://www.google.com" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\"Start Page" = "http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd={SUB_PRD}&clcid={SUB_CLSID}&pver={SUB_PVER}&ar=home" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\"Start Page" = "http://www.google.com" HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\"Start Page" = "http://www.google.com/" HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\"Start Page" = "http://www.google.com" HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\"Search Page" = "http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch" HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\"Search Page" = "http://www.google.com" Het Trojaanse paard verandert het bestand %System%\drivers\etc\hosts met als doel de toegang tot bepaalde websites te blokkeren: 192.168.200.3 ad.doubleclick.net 192.168.200.3 ad.fastclick.net 192.168.200.3 ads.fastclick.net 192.168.200.3 ar.atwola.com 192.168.200.3 atdmt.com 192.168.200.3 avp.ch 192.168.200.3 avp.com 192.168.200.3 avp.ru 192.168.200.3 awaps.net 192.168.200.3 banner.fastclick.net 192.168.200.3 banners.fastclick.net 192.168.200.3 ca.com 192.168.200.3 click.atdmt.com 192.168.200.3 clicks.atdmt.com 192.168.200.3 customer.symantec.com 192.168.200.3 dispatch.mcafee.com 192.168.200.3 download.mcafee.com 192.168.200.3 download.microsoft.com 192.168.200.3 downloads-us1.kaspersky-labs.com 192.168.200.3 downloads-us2.kaspersky-labs.com 192.168.200.3 downloads-us3.kaspersky-labs.com 192.168.200.3 downloads.microsoft.com 192.168.200.3 downloads1.kaspersky-labs.com 192.168.200.3 downloads2.kaspersky-labs.com 192.168.200.3 downloads3.kaspersky-labs.com 192.168.200.3 downloads4.kaspersky-labs.com 192.168.200.3 engine.awaps.net 192.168.200.3 f-secure.com 192.168.200.3 fastclick.net 192.168.200.3 ftp.avp.ch 192.168.200.3 ftp.downloads1.kaspersky-labs.com 192.168.200.3 ftp.downloads2.kaspersky-labs.com 192.168.200.3 ftp.downloads3.kaspersky-labs.com 192.168.200.3 ftp.f-secure.com 192.168.200.3 ftp.kasperskylab.ru 192.168.200.3 ftp.sophos.com 192.168.200.3 go.microsoft.com 192.168.200.3 ids.kaspersky-labs.com 192.168.200.3 kaspersky-labs.com 192.168.200.3 kaspersky.com 192.168.200.3 liveupdate.symantec.com 192.168.200.3 liveupdate.symantecliveupdate.com 192.168.200.3 mast.mcafee.com 192.168.200.3 mcafee.com 192.168.200.3 media.fastclick.net 192.168.200.3 microsoft.com 192.168.200.3 msdn.microsoft.com 192.168.200.3 my-etrust.com 192.168.200.3 nai.com 192.168.200.3 networkassociates.com 192.168.200.3 norton.com 192.168.200.3 office.microsoft.com 192.168.200.3 pandasoftware.com 192.168.200.3 phx.corporate-ir.net 192.168.200.3 rads.mcafee.com 192.168.200.3 secure.nai.com 192.168.200.3 securityresponse.symantec.com 192.168.200.3 service1.symantec.com 192.168.200.3 sophos.com 192.168.200.3 spd.atdmt.com 192.168.200.3 support.microsoft.com 192.168.200.3 symantec.com 192.168.200.3 trendmicro.com 192.168.200.3 update.symantec.com 192.168.200.3 updates.symantec.com 192.168.200.3 updates1.kaspersky-labs.com 192.168.200.3 updates2.kaspersky-labs.com 192.168.200.3 updates3.kaspersky-labs.com 192.168.200.3 updates4.kaspersky-labs.com 192.168.200.3 updates5.kaspersky-labs.com 192.168.200.3 us.mcafee.com 192.168.200.3 vil.nai.com 192.168.200.3 viruslist.com 192.168.200.3 viruslist.ru 192.168.200.3 virusscan.jotti.org 192.168.200.3 virustotal.com 192.168.200.3 windowsupdate.microsoft.com 192.168.200.3 www.avp.ch 192.168.200.3 www.avp.com 192.168.200.3 www.avp.ru 192.168.200.3 www.awaps.net 192.168.200.3 www.ca.com 192.168.200.3 www.f-secure.com 192.168.200.3 www.fastclick.net 192.168.200.3 www.grisoft.com 192.168.200.3 www.kaspersky-labs.com 192.168.200.3 www.kaspersky.com 192.168.200.3 www.kaspersky.ru 192.168.200.3 www.mcafee.com 192.168.200.3 www.microsoft.com 192.168.200.3 www.my-etrust.com 192.168.200.3 www.nai.com 192.168.200.3 www.networkassociates.com 192.168.200.3 www.pandasoftware.com 192.168.200.3 www.sophos.com 192.168.200.3 www.symantec.com 192.168.200.3 www.symantec.com 192.168.200.3 www.trendmicro.com 192.168.200.3 www.viruslist.com 192.168.200.3 www.viruslist.ru 192.168.200.3 www.virustotal.com 192.168.200.3 www3.ca.com Het Trojaanse paard vertoont het volgende bericht: Titel: Windows Security Alert Caption: Bericht: Warning! Potential Spyware Operation "Your computer is making unauthorized copies of your system and Internet files. Run full scan now to pervent any unathorised access to your files! Click YES to download spyware remover ..." Als de gebruiker op JA klikt, dan lanceert het Trojaanse paard Internet Explorer, die vervolgens doorverwijst naar de volgende malafide URL: [http://]gomyhit.com/MTc3MTY=/2/6018/6[REMOVED] [http://]avsystemcare.com/da[REMOVED]
 • Verwijderinstructie Verwijder het virus met de gratis online scanner van Symantec, klik hier Handmatig een virus verwijderen voor Windows 9x, 2000, NT en XP Onderstaande algemene beschrijving geldt voor alle Windows systemen. Voor gebruikers van Windows XP wijzen wij graag op een andere mogelijkheid voor het verwijderen van een virus. Gebruik [systeemherstel] een optie om de configuratie van een eerder moment terug te zetten. U kunt op die manier uw systeem opstarten met de configuratie van de virusinfectie! Let wel: de virusbestanden kunnen daarna nog wel aanwezig zijn maar de installatie wordt ongedaan gemaakt. (Controleer vervolgens uw systeem met een antiviruspakket, zie punt 1. -. Raadpleeg Windows help voor meer informatie over [systeemherstel] -. Controleer hierna uw systeem op nog aanwezige bestanden en registry-regels voor zover nog aanwezig: verwijder deze handmatig. Aanpassen van de registry? Wij adviseren aanpassingen in het register van Windows alleen te laten uitvoeren door Windows-specialisten. Heeft u zelf geen kennis hiervan dan de virushelpdesk.nl u online van dienst zijn, kijk hiervoor op VirusHelpdesk.nl onder stap 2 Handmatig de registry aanpassen 3.A. - Start de pc op in de veilige modus, maar sluit eerst alle programma's af en sluit de pc af. Haal vervolgens de stroom eraf en wacht 30 seconden (Dit mag NIET worden overgeslagen!). Start de pc dan weer op, en door tijdens het opstarten van de pc de CTRL of F8 knop vast te houden (afhankelijk van het besturingssysteem) zal er een menu verschijnen. In dat menu selecteer je dan met behulp van de pijltjestoetsen de optie veilige modus en dan druk je op enter. De pc zal dan opstarten in de veilige modus. In sommige gevallen kan het gebeuren dat de pc een 'keyboard error' geeft als je de CTRL of F8 knop indrukt, en in dat geval moet je even wachten tot de BIOS geladen is en dan de betreffende toets indrukken. Overigens kan alleen Windows NT niet in de veilige modus worden opgestart. Bij alle andere versies is dit wel mogelijk. 3.B. Klik op start en klik dan via programma's op MSDOS prompt. Een dos scherm zal nu openen waar je als het goed is c:\windows> ziet staan. Mocht er achter c:\windows> nog iets staan, type dan cd.. en druk daarna op enter. -Type daarna "regedit" Note voor XP-gebruikers Het is belangrijk dat je de registry opent van de lokale machine, en niet van een individuele user. Daarom even de folder wijzigen via de instructie cd.. Je komt dan uit in de folder C:\Windows 3.C. De register editor zal nu openen, en het wordt ten strengste aanbevolen om een kopie van het register te maken VOOR dat je dingen gaat veranderen. Het register is het hart van je pc en als je hier dingen verkeerd in veranderd en/of verwijderd is het mogelijk dat je pc niet goed of zelfs helemaal niet meer werkt. Je kunt een kopie maken door bovenin de register editor op deze computer te klikken en vervolgens op register en dan op registerbestand exporteren. 3.D. Aanpassen van het register. Het is de bedoeling dat je dan op zoek gaat naar de volgende sleutel: - Zie specificatie boven onder "herkenning van besmetting". Die kun je vinden door op het plusje te klikken wat voor HKEY_LOCAL_MACHINE staat. Als je op de sleutel klikt dan zie je in de rechter helft van je scherm welke waarden daar in zitten. Selecteer net zolang totdat je de juiste sleutel volledig kan zien in het linkerscherm. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op de eindwaarde en kies "verwijderen". 3.E. Sluit vervolgens dit venster. 3.F. Sluit de pc af, wacht weer dertig seconden en start de pc dan op de normale manier op. 3.G. Voer nog 1 keer een volledige scan uit op uw systeem. Of met ge-update AV-software of met de bovengenoemde online scanner. 3.I. Installeer de door het virus verwijderde security-software opnieuw. Middels de originele installatieprocedure. Assistentie nodig? Maak gebruik van de online helpdesk de virushelpdesk.nl VirusHelpdesk.nl onder stap 2

Trojan.Fakeavalert is een Trojaans paard dat een valse antivirus alert vertoont. Na besmetting verlaagt het virus het niveau van beveiliging van de getroffen computer. Kwetsbare besturingssystemen zijn: Windows 2000, Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT, Windows Server 2003, Windows XP.

Dit virus verwijderen? Dat leest u onderin deze pagina, bij het kopje
“verwijder instructie”.