© Virusalert schaal

 • Innovatie: 9
 • Besturing: 35
 • Logistiek: 15
 • Schade: 15
 • Schaal: 19
 • Aanduiding: lastig

Trojan.Syginre

 • Type trojan
 • Besturingssysteem Microsoft Windows
 • Risico laag
 • Bron (c) 2007, VirusAlert
 • Preventie Het Trojaanse paard arriveert als een malafide bijlage bestand van een spammail of wordt gedownload van een malafide website. Zodra het Trojaanse paard is geactiveerd, kopieert het zichzelf in als de volgende bestanden op de harde schijf waar de bedreiging voor het eerst is geactiveerd: • [DRIVE LETTER]\TaskManager.exe • [DRIVE LETTER]\Rundll32.exe • [DRIVE LETTER]\CCAPP.exe • [DRIVE LETTER]\alg.exe • [DRIVE LETTER]\AluScheduler.exe • [DRIVE LETTER]\CachemanXP.exe • [DRIVE LETTER]\lsass.exe • [DRIVE LETTER]\msdtc.exe • [DRIVE LETTER]\NPROTECT.exe • [DRIVE LETTER]\NOPDE.exe • [DRIVE LETTER]\dllhost.exe • [DRIVE LETTER]\CCPROXY.exe • [DRIVE LETTER]\csrss.exe • [DRIVE LETTER]\MotiveBrowser.exe • [DRIVE LETTER]\smss.exe • [DRIVE LETTER]\svchost.exe • [DRIVE LETTER]\spoolsv.exe • [DRIVE LETTER]\System Idle Process.exe • [DRIVE LETTER]\zlclient.exe • [DRIVE LETTER]\System.exe • [DRIVE LETTER]\winlogon.exe Het trojaanse paard kopieert zichzelf vervolgens naar de volgende locaties: • %Windir%\Services32.exe • %ProgramFiles%\Aim Triton6.0.exe • C:\Rundll32.exe • C:\Me Fucking a 17 Year Old Sexy Bitch VIDEO.exe • %System%\win32dll.exe • C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\123 Copy Dvd.exe • C:\ctfmng.exe • C:\Autoexec.exe • C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Readme.exe • C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Important Information.exe • C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Virus Scanner.exe • C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Service Host.exe • C:\Windows\kdb34894234.exe • C:\Calculator.exe • %System%\win32dll.exe • %Windir%\I HATE THAT BITCH!!!.exe • C:\Documents and Settings\All Users\Shared Documents\Myspace Password Cracker.exe • C:\Progr~1\LimeWire\.NetworkShare\LimewirePRO.exe • %Windir%\Minesweeper.exe • C:\Documents and Settings\Owner\Shared\Adobe Global Crack.exe • A:\Floppy Options.exe Het Trojaanse paard verandert vervolgens de onderstaande registeringangen met als doel de bedreiging op de achtergrond mee te laten draaien zodra de gebruiker de computer opstart: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\"System Idle Process" = "\System Idle Process.exe" HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\"svchost" = "\svchost.exe" HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\"NPROTECT" = "\NPROTECT.exe" HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\"zlclient" = "\zlclient.exe" HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\"spoolsv" = "\spoolsv.exe" HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\"smss" = "\smss.exe" HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\"csrss" = "\csrss.exe" HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\"AluScheduler" = "\AluScheduler.exe" HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\"NAV" = "\TaskManager.exe" HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices\"Services" = "%Windir%\Services.exe" HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\"Zone Labs Client" = "%System%\win32dll.exe" HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\"Windows Update" = "%Windir%\kdb34894234.exe" HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\"SysCheck" = "\msdtc.exe" HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\"Winlogon" = "\winlogon.exe" HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\"Win Services" = "%Windir%\Services32.exe" HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\"svchost" = "\svchost.exe" Het Trojaanse paard verandert daarna de volgende registeringangen met als doel bepaalde beveiligingsinstellingen te wijzigen in het office programma Word: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Word\Security\"Level" = "1" HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word\Security\"Level" = "1" HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Security\"Level" = "1" HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Security\"Level" = "1" HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\13.0\Word\Security\"Level" = "1" HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Security\"Level" = "1" Het Trojaanse paard past tevens de volgende registeringangen aan met als doel de beveiligingsinstellingen te veranderen van Internet Explorer: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\"NoDrives" = "0x1B39" HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\"NoClose" = "1" HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\"RestrictRun" = 1 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\"NoDesktop" = "1" HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\"NoRun" = "1" HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\"NoNetworkConnections" = "1" HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\"NoSetTaskbar" = "1" HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\"NoSetFolders" = "1" HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\"NoSMHelp" = "1" HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\"NoSMMyDocs" = "1" HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\"HideClock" = "1" HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\"NoSaveSettings" = "1" HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\"NoFind" = "1" HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\"DisableRegistryTools" = "1" HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\"NoCommonGroups" = "1" HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\"NoAddPrinter" = "1" Het Trojaanse paard verandert de volgende registeringangen met als doel bepaalde beveiligingsinstellingen van het besturingsysteem Windows uit te schakelen: HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions\"NoBrowserClose" = "1" Het Trojaanse paard verandert ook de onderstaande registeringangen met als doel de instellingen van de muis aan te passen: HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Mouse\"MouseSpeed" = "0" Daarna verandert het Trojaanse paard de volgende registeringangen met als doel de instellingen te veranderen van het programma Kazaa: HKEY_CURRENT_USER\Software\Kazaa\LocalContent\"DisableSharing" = "0" HKEY_CURRENT_USER\Software\Kazaa\ResultsFilter\"virus_filter" = "0" HKEY_CURRENT_USER\Software\Kazaa\ResultsFilter\"bogus_filter" = "0" HKEY_CURRENT_USER\Software\Kazaa\ResultsFilter\"firewall_filter" = "0" HKEY_CURRENT_USER\Software\Kazaa\UserDetails\"AutoConnected" = "1" Het Trojaanse paard verandert de volgende registeringangen met als doel de instellingen van het toetsenbord aan te passen: HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Keyboard\"KeyboardDelay" = "9" Het Trojaanse paard verandert de volgende registeringangen om te voorkomen dat de NULL session enumeration van de host plaatsvind en om de functie DCOM uit te schakelen: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\"restrictanonymous" = "1" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Ole\"EnableDCOM" = "N" Het Trojaanse paard verandert de volgende registeringang welke de startpagina van Internet Explorer aanpast: HKEY_USER\.DEFAULT\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\"Start Page" = "[http://]www.s[REMOVED]" Vervolgens verwijdert het Trojaanse paard de hierondergenoemde bestanden: • C:\*.mov • C:\*.vob • C:\*.mp4 • C:\*.jpeg • C:\*.doc • C:\*.mp3 • C:\*.jpg • C:\*.mpeg • C:\*.avi • C:\*.pwd • C:\*.rtf • C:\*.htm • C:\*.html • C:\*.txt • C:\*.mpg • C:\*.zip • C:\*.rar • C:\*.chm • C:\*.pdf • C:\*.xlm • C:\*.bat • C:\*.pif • C:\*.vbs • C:\Windows\*.* • C:\Program Files\*.* • C:\Documents and Settings\*.* • D:\Documents and Settings\*.* • A:\*.* Het Trojaanse paard probeert de volgende mappen te verwijderen: • C:\Windows • C:\Program Files • C:\Documents and Settings • D:\Documents and Settings Tenslotte schakelt het Trojaanse paard de beveiliging uit van de Windows Firewall.
 • Verwijderinstructie Verwijder het virus met de gratis online scanner van Symantec, klik hier Handmatig een virus verwijderen voor Windows 9x, 2000, NT en XP Onderstaande algemene beschrijving geldt voor alle Windows systemen. Voor gebruikers van Windows XP wijzen wij graag op een andere mogelijkheid voor het verwijderen van een virus. Gebruik [systeemherstel] een optie om de configuratie van een eerder moment terug te zetten. U kunt op die manier uw systeem opstarten met de configuratie van de virusinfectie! Let wel: de virusbestanden kunnen daarna nog wel aanwezig zijn maar de installatie wordt ongedaan gemaakt. (Controleer vervolgens uw systeem met een antiviruspakket, zie punt 1. -. Raadpleeg Windows help voor meer informatie over [systeemherstel] -. Controleer hierna uw systeem op nog aanwezige bestanden en registry-regels voor zover nog aanwezig: verwijder deze handmatig. Aanpassen van de registry? Wij adviseren aanpassingen in het register van Windows alleen te laten uitvoeren door Windows-specialisten. Heeft u zelf geen kennis hiervan dan de virushelpdesk.nl u online van dienst zijn, kijk hiervoor op VirusHelpdesk.nl onder stap 2 Handmatig de registry aanpassen 3.A. - Start de pc op in de veilige modus, maar sluit eerst alle programma's af en sluit de pc af. Haal vervolgens de stroom eraf en wacht 30 seconden (Dit mag NIET worden overgeslagen!). Start de pc dan weer op, en door tijdens het opstarten van de pc de CTRL of F8 knop vast te houden (afhankelijk van het besturingssysteem) zal er een menu verschijnen. In dat menu selecteer je dan met behulp van de pijltjestoetsen de optie veilige modus en dan druk je op enter. De pc zal dan opstarten in de veilige modus. In sommige gevallen kan het gebeuren dat de pc een 'keyboard error' geeft als je de CTRL of F8 knop indrukt, en in dat geval moet je even wachten tot de BIOS geladen is en dan de betreffende toets indrukken. Overigens kan alleen Windows NT niet in de veilige modus worden opgestart. Bij alle andere versies is dit wel mogelijk. 3.B. Klik op start en klik dan via programma's op MSDOS prompt. Een dos scherm zal nu openen waar je als het goed is c:\windows> ziet staan. Mocht er achter c:\windows> nog iets staan, type dan cd.. en druk daarna op enter. -Type daarna "regedit" Note voor XP-gebruikers Het is belangrijk dat je de registry opent van de lokale machine, en niet van een individuele user. Daarom even de folder wijzigen via de instructie cd.. Je komt dan uit in de folder C:\Windows 3.C. De register editor zal nu openen, en het wordt ten strengste aanbevolen om een kopie van het register te maken VOOR dat je dingen gaat veranderen. Het register is het hart van je pc en als je hier dingen verkeerd in veranderd en/of verwijderd is het mogelijk dat je pc niet goed of zelfs helemaal niet meer werkt. Je kunt een kopie maken door bovenin de register editor op deze computer te klikken en vervolgens op register en dan op registerbestand exporteren. 3.D. Aanpassen van het register. Het is de bedoeling dat je dan op zoek gaat naar de volgende sleutel: - Zie specificatie boven onder "herkenning van besmetting". Die kun je vinden door op het plusje te klikken wat voor HKEY_LOCAL_MACHINE staat. Als je op de sleutel klikt dan zie je in de rechter helft van je scherm welke waarden daar in zitten. Selecteer net zolang totdat je de juiste sleutel volledig kan zien in het linkerscherm. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op de eindwaarde en kies "verwijderen". 3.E. Sluit vervolgens dit venster. 3.F. Sluit de pc af, wacht weer dertig seconden en start de pc dan op de normale manier op. 3.G. Voer nog 1 keer een volledige scan uit op uw systeem. Of met ge-update AV-software of met de bovengenoemde online scanner. 3.I. Installeer de door het virus verwijderde security-software opnieuw. Middels de originele installatieprocedure. Assistentie nodig? Maak gebruik van de online helpdesk de virushelpdesk.nl VirusHelpdesk.nl onder stap 2

Trojan.Syginre is een Trojaans paard dat de beveiliging uitschakelt van de getroffen computer. Het virus probeert de Windows Firewall uit te schakelen en kan bepaalde bestanden verwijderen. Kwetsbare besturingssystemen zijn: Windows 2000, Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT, Windows XP.

Dit virus verwijderen? Dat leest u onderin deze pagina, bij het kopje
“verwijder instructie”.