© Virusalert schaal

 • Innovatie: 9
 • Besturing: 35
 • Logistiek: 25
 • Schade: 25
 • Schaal: 24
 • Aanduiding: lastig

Trojan.Virantix

 • Type trojan
 • Besturingssysteem Microsoft Windows
 • Risico laag
 • Bron (c) 2007, VirusAlert
 • Preventie Zodra het Trojaanse paard is geactiveerd, creëert het de volgende mutex zodat slechts een kopie van het virus altijd meedraait op de besmette computer: {393921-e939391-3919139-3d3a738-11} Het Trojaanse paard kopieert zichzelf naar de volgende locatie: %System%/WinAvX.exe Daarna creëert het virus de volgende registeringangen zodat het tegelijkertijd met Windows opstart: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\"WinAVX" = "%System%/WinAvX.exe" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\"Shell" = "Explorer.exe %System%/WinAvX.exe" HKEY_USERS\S-1-5-21-1961063573-973683775-492528769-500\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\"WinAVX" = "%System%/WinAvX.exe" Het Trojaanse paard verandert vervolgens de hieronder vermelde register ingangen met als doel de instellingen van Internet Explorer te veranderen en beveiligingsinstellingen aan te passen: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\"EnableBalloonTips" = "1" HKEY_USERS\S-1-5-21-1961063573-973683775-492528769-500\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\"Enable Browser Extensions" = "yes" HKEY_USERS\S-1-5-21-1961063573-973683775-492528769-500\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\"Search Bar" = http://www.google.com/ie HKEY_USERS\S-1-5-21-1961063573-973683775-492528769-500\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\"EnableBalloonTips" = "1" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\0\"1208" = "0" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\0\"2500" = "3" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\0\"1201" = "0" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\0\"1804" = "1" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\1\"1208" = "0" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\1\"2500" = "3" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\2\"1208" = "0" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\2\"2500" = "3" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\2\"1201" = "0" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\2\"1804" = "1" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3\"1208" = "0" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3\"2500" = "3" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3\"1201" = "0" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\4\"1208" = "0" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\4\"2500" = "3" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\4\"1200" = "0" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\4\"1201" = "0" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\4\"1608" = "0" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\4\"1804" = "1" Het Trojaanse paard verandert daarna de volgende registeringangen om bepaalde systeemgereedschappen uit te schakelen. Dit heeft effect op het niveau van beveiliging van de getroffen computer: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\"NoControlPanel" = "1" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system\"DisableRegistryTools" = "1" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system\"DisableTaskMgr" = "1" HKEY_USERS\S-1-5-21-1961063573-973683775-492528769-500\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\"NoControlPanel" = "1" HKEY_USERS\S-1-5-21-1961063573-973683775-492528769-500\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\"NoWindowsUpdate" = "1" HKEY_USERS\S-1-5-21-1961063573-973683775-492528769-500\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\system\"DisableRegistryTools" = "1" HKEY_USERS\S-1-5-21-1961063573-973683775-492528769-500\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\system\"DisableTaskMgr" = "1" Het virus past tevens de volgende registeringangen aan die de instellingen van de Firewall veranderen: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile\AuthorizedApplications\List\"%Windir%\system32\winav.exe" = "%Windir%\system32\winav.exe:*:Enabled:@xpsp2res.dll,-22019" HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications\List\"%Windir%\system32\winav.exe" = "%Windir%\system32\winav.exe:*:Enabled:@xpsp2res.dll,-22019" HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile\AuthorizedApplications\List\"%Windir%\system32\winav.exe" = "%Windir%\system32\winav.exe:*:Enabled:@xpsp2res.dll,-22019" HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications\List\"%Windir%\system32\winav.exe" = "%Windir%\system32\winav.exe:*:Enabled:@xpsp2res.dll,-22019" HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile\AuthorizedApplications\List\"%Windir%\system32\winav.exe" = "%Windir%\system32\winav.exe:*:Enabled:@xpsp2res.dll,-22019" HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications\List\"%Windir%\system32\winav.exe" = "%Windir%\system32\winav.exe:*:Enabled:@xpsp2res.dll,-22019" Het Trojaanse paard verandert de zoekmachine Internet Explorer search en verandert de startpagina doordat het virus de volgende registeringangen wijzigt: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\"Default_Search_URL" = http://www.google.com/ie HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\"Search Page" = http://www.google.com HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\"Start Page" = http://www.google.com HKEY_USERS\S-1-5-21-1961063573-973683775-492528769-500\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\"Start Page" = http://www.google.com HKEY_USERS\S-1-5-21-1961063573-973683775-492528769-500\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\"Search Page" = "http://www.google.com" Daarna zal het Trojaanse paard de volgende registeringangen wijzigen: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\gopher\shell\open\command\"@" = ""C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe" %1" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\HTTP\shell\open\command\"@" = ""C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe" %1" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\https\shell\open\command\"@" = ""C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe" %1" HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\SharedAccess\Epoch\"Epoch" = "0x000027B0" HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Epoch\"Epoch" = "0x000027B0" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.shtml\"@" = "htmlfile" Het Trojaanse paard laat vervolgens elke vijf minuten het volgende Engelstalige bericht zien: Titel: Windows Security Alert Bericht: Warning! Potential Spyware Operation! Your computer is making unauthorized copies of your system and Internet files. Run full scan now to pervent any unathorised access to your files! Click here to download spyware remover ... The Trojan may also display the following message four minutes after the computer has started: Your computer is infected! Het Trojaanse paard maakt verbinding met de volgende locatie: [http://]go.winantivirus.com/MTY2NjU=/2/6018/ax=0/ed=1/ex=1/1[REMOVED] Het virus probeert periodiek de volgende URL’s te openen en download terplekke malafide bestanden: • [http://]freerealitympegs.com/movie/23/293/1[REMOVED] • [http://]freerealitympegs.com/movie/21/293/1[REMOVED] • [http://]freerealitympegs.com/movie/20/293/1[REMOVED] • [http://]freerealitympegs.com/movie/33/293/1[REMOVED] • [http://]freerealitympegs.com/movie/17/293/1[REMOVED] • [http://]freerealitympegs.com/movie/16/293/1[REMOVED] • [http://]freerealitympegs.com/movie/13/293/1[REMOVED] • [http://]freerealitympegs.com/movie/28/293/1[REMOVED] • [http://]freerealitympegs.com/movie/32/293/1[REMOVED] • [http://]freerealitympegs.com/movie/39/293/1[REMOVED] • [http://]freerealitympegs.com/movie/6/293/1[REMOVED] • [http://]freerealitympegs.com/movie/25/293/1[REMOVED] • [http://]freerealitympegs.com/movie/34/293/1[REMOVED] • [http://]freerealitympegs.com/movie/4/293/1[REMOVED] • [http://]freerealitympegs.com/movie/3/293/1[REMOVED] • [http://]freerealitympegs.com/movie/24/293/1[REMOVED] • [http://]freerealitympegs.com/movie/2/293/1[REMOVED] Daarna zal het Trojaanse paard het host bestand %System%\drivers\etc\hosts aanpassen met de volgende tekst: 192.168.200.3 ad.doubleclick.net 192.168.200.3 ad.fastclick.net 192.168.200.3 ads.fastclick.net 192.168.200.3 ar.atwola.com 192.168.200.3 atdmt.com 192.168.200.3 avp.ch 192.168.200.3 avp.com 192.168.200.3 avp.ru 192.168.200.3 awaps.net 192.168.200.3 banner.fastclick.net 192.168.200.3 banners.fastclick.net 192.168.200.3 ca.com 192.168.200.3 click.atdmt.com 192.168.200.3 clicks.atdmt.com 192.168.200.3 customer.symantec.com 192.168.200.3 dispatch.mcafee.com 192.168.200.3 download.mcafee.com 192.168.200.3 download.microsoft.com 192.168.200.3 downloads-us1.kaspersky-labs.com 192.168.200.3 downloads-us2.kaspersky-labs.com 192.168.200.3 downloads-us3.kaspersky-labs.com 192.168.200.3 downloads.microsoft.com 192.168.200.3 downloads1.kaspersky-labs.com 192.168.200.3 downloads2.kaspersky-labs.com 192.168.200.3 downloads3.kaspersky-labs.com 192.168.200.3 downloads4.kaspersky-labs.com 192.168.200.3 engine.awaps.net 192.168.200.3 f-secure.com 192.168.200.3 fastclick.net 192.168.200.3 ftp.avp.ch 192.168.200.3 ftp.downloads1.kaspersky-labs.com 192.168.200.3 ftp.downloads2.kaspersky-labs.com 192.168.200.3 ftp.downloads3.kaspersky-labs.com 192.168.200.3 ftp.f-secure.com 192.168.200.3 ftp.kasperskylab.ru 192.168.200.3 ftp.sophos.com 192.168.200.3 go.microsoft.com 192.168.200.3 ids.kaspersky-labs.com 192.168.200.3 kaspersky-labs.com 192.168.200.3 kaspersky.com 192.168.200.3 liveupdate.symantec.com 192.168.200.3 liveupdate.symantecliveupdate.com 192.168.200.3 mast.mcafee.com 192.168.200.3 mcafee.com 192.168.200.3 media.fastclick.net 192.168.200.3 microsoft.com 192.168.200.3 msdn.microsoft.com 192.168.200.3 my-etrust.com 192.168.200.3 nai.com 192.168.200.3 networkassociates.com 192.168.200.3 norton.com 192.168.200.3 office.microsoft.com 192.168.200.3 pandasoftware.com 192.168.200.3 phx.corporate-ir.net 192.168.200.3 rads.mcafee.com 192.168.200.3 secure.nai.com 192.168.200.3 securityresponse.symantec.com 192.168.200.3 service1.symantec.com 192.168.200.3 sophos.com 192.168.200.3 spd.atdmt.com 192.168.200.3 support.microsoft.com 192.168.200.3 symantec.com 192.168.200.3 trendmicro.com 192.168.200.3 update.symantec.com 192.168.200.3 updates.symantec.com 192.168.200.3 updates1.kaspersky-labs.com 192.168.200.3 updates2.kaspersky-labs.com 192.168.200.3 updates3.kaspersky-labs.com 192.168.200.3 updates4.kaspersky-labs.com 192.168.200.3 updates5.kaspersky-labs.com 192.168.200.3 us.mcafee.com 192.168.200.3 vil.nai.com 192.168.200.3 viruslist.com 192.168.200.3 viruslist.ru 192.168.200.3 virusscan.jotti.org 192.168.200.3 virustotal.com 192.168.200.3 windowsupdate.microsoft.com 192.168.200.3 www.avp.ch 192.168.200.3 www.avp.com 192.168.200.3 www.avp.ru 192.168.200.3 www.awaps.net 192.168.200.3 www.ca.com 192.168.200.3 www.f-secure.com 192.168.200.3 www.fastclick.net 192.168.200.3 www.grisoft.com 192.168.200.3 www.kaspersky-labs.com 192.168.200.3 www.kaspersky.com 192.168.200.3 www.kaspersky.ru 192.168.200.3 www.mcafee.com 192.168.200.3 www.microsoft.com 192.168.200.3 www.my-etrust.com 192.168.200.3 www.nai.com 192.168.200.3 www.networkassociates.com 192.168.200.3 www.pandasoftware.com 192.168.200.3 www.sophos.com 192.168.200.3 www.symantec.com 192.168.200.3 www.symantec.com 192.168.200.3 www.trendmicro.com 192.168.200.3 www.viruslist.com 192.168.200.3 www.viruslist.ru 192.168.200.3 www.virustotal.com 192.168.200.3 www3.ca.com
 • Verwijderinstructie Verwijder het virus met de gratis online scanner van Symantec, klik hier Handmatig een virus verwijderen voor Windows 9x, 2000, NT en XP Onderstaande algemene beschrijving geldt voor alle Windows systemen. Voor gebruikers van Windows XP wijzen wij graag op een andere mogelijkheid voor het verwijderen van een virus. Gebruik [systeemherstel] een optie om de configuratie van een eerder moment terug te zetten. U kunt op die manier uw systeem opstarten met de configuratie van de virusinfectie! Let wel: de virusbestanden kunnen daarna nog wel aanwezig zijn maar de installatie wordt ongedaan gemaakt. (Controleer vervolgens uw systeem met een antiviruspakket, zie punt 1. -. Raadpleeg Windows help voor meer informatie over [systeemherstel] -. Controleer hierna uw systeem op nog aanwezige bestanden en registry-regels voor zover nog aanwezig: verwijder deze handmatig. Aanpassen van de registry? Wij adviseren aanpassingen in het register van Windows alleen te laten uitvoeren door Windows-specialisten. Heeft u zelf geen kennis hiervan dan de virushelpdesk.nl u online van dienst zijn, kijk hiervoor op VirusHelpdesk.nl onder stap 2 Handmatig de registry aanpassen 3.A. - Start de pc op in de veilige modus, maar sluit eerst alle programma's af en sluit de pc af. Haal vervolgens de stroom eraf en wacht 30 seconden (Dit mag NIET worden overgeslagen!). Start de pc dan weer op, en door tijdens het opstarten van de pc de CTRL of F8 knop vast te houden (afhankelijk van het besturingssysteem) zal er een menu verschijnen. In dat menu selecteer je dan met behulp van de pijltjestoetsen de optie veilige modus en dan druk je op enter. De pc zal dan opstarten in de veilige modus. In sommige gevallen kan het gebeuren dat de pc een 'keyboard error' geeft als je de CTRL of F8 knop indrukt, en in dat geval moet je even wachten tot de BIOS geladen is en dan de betreffende toets indrukken. Overigens kan alleen Windows NT niet in de veilige modus worden opgestart. Bij alle andere versies is dit wel mogelijk. 3.B. Klik op start en klik dan via programma's op MSDOS prompt. Een dos scherm zal nu openen waar je als het goed is c:\windows> ziet staan. Mocht er achter c:\windows> nog iets staan, type dan cd.. en druk daarna op enter. -Type daarna "regedit" Note voor XP-gebruikers Het is belangrijk dat je de registry opent van de lokale machine, en niet van een individuele user. Daarom even de folder wijzigen via de instructie cd.. Je komt dan uit in de folder C:\Windows 3.C. De register editor zal nu openen, en het wordt ten strengste aanbevolen om een kopie van het register te maken VOOR dat je dingen gaat veranderen. Het register is het hart van je pc en als je hier dingen verkeerd in veranderd en/of verwijderd is het mogelijk dat je pc niet goed of zelfs helemaal niet meer werkt. Je kunt een kopie maken door bovenin de register editor op deze computer te klikken en vervolgens op register en dan op registerbestand exporteren. 3.D. Aanpassen van het register. Het is de bedoeling dat je dan op zoek gaat naar de volgende sleutel: - Zie specificatie boven onder "herkenning van besmetting". Die kun je vinden door op het plusje te klikken wat voor HKEY_LOCAL_MACHINE staat. Als je op de sleutel klikt dan zie je in de rechter helft van je scherm welke waarden daar in zitten. Selecteer net zolang totdat je de juiste sleutel volledig kan zien in het linkerscherm. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op de eindwaarde en kies "verwijderen". 3.E. Sluit vervolgens dit venster. 3.F. Sluit de pc af, wacht weer dertig seconden en start de pc dan op de normale manier op. 3.G. Voer nog 1 keer een volledige scan uit op uw systeem. Of met ge-update AV-software of met de bovengenoemde online scanner. 3.I. Installeer de door het virus verwijderde security-software opnieuw. Middels de originele installatieprocedure. Assistentie nodig? Maak gebruik van de online helpdesk de virushelpdesk.nl VirusHelpdesk.nl onder stap 2

Trojan.Virantix is een Trojaans paard dat potentieel gevaarlijk bestanden download naar de getroffen computer. Het virus verlaagd het niveau van beveiliging van de getroffen computer.
Kwetsbare besturingssystemen zijn: Windows 2000, Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows XP.

Dit virus verwijderen? Dat leest u onderin deze pagina, bij het kopje
“verwijder instructie”.