Trojans, Malware en Spyware

  • Bron (c) 2008, VirusAlert

Welke typen virussen veroorzaken infecties en in welke mate? Naast de groep Adware (20.7 %), is de meest voorkomende soort malware in februari 2008 de Trojans(23.0 %). Het aantal infecties via Trojans is de laatste maanden gestagneerd. Daarentegen is een lichte groei waarneembaar in de categorie wormen (van 15% naar 17.6%). De oorzaak van deze toename is te wijten aan de verbeterde capaciteiten van dit type malware. Wormen zijn vandaag de dag steeds beter in staat om data te ontfutselen. In het verleden was die eigenschap vooral toe te dichten aan Trojans en Spyware. De kleinere groepen zijn Spyware (3.0%), Backdoors (4,5%), Dialers(2.9%) en Bots (2.9 %).