UK-virusschrijver: gemaakte virussen zorgen niet voor schade….

  • Bron (c) 2003, VirusAlert

Dinsdag 21 januari zal de Engelse virusschrijver Simon Vallor de uitspraak van de rechter vernemen. De virusschrijver kan wachten op een flinke straf. Zelf zegt de virusschrijver dat de virussen niet bedoeld zijn
om schade aan te richten. Sophos, business partner van VirusAlert, ontkracht dit ten stelligste.

Vallor heeft in totaal 3 virussen geschreven en (in)direct verspreidt, te weten Redesi, Gokar & Admirer. Alle 3 zorgen naast de nodige overlast via e-mail toch zeker voor directe schade. Zo is Redesi in staat om de volledige
harde schrijf te wissen. Naar algemeen oordeel toch een behoorlijk schadelijk effect. Ook speelden de virussen in op de actualiteit waardoor veel ontvangers het bericht openden. Het inspelen op dit sentiment
is zeker een maat die wordt meegewogen. De strafpleiter gaat uit van infectie van 27.000 computers in 42 landen.