Verkeer & Waterstaat makkelijk gehacked

  • Bron (c) 2002, VirusAlert

Verkeer en Waterstaat huurde een hacker in om de veiligheid van hun netwerk op de proef te stellen, hierbij werd de interne afdeling systeembeheer niet gewaarschuwd.

Binnen enkele uren had de hacker het voor elkaar, hij had alle rechten verkregen op het netwerken en de eigenlijke beheerders alle rechten ontnomen.

Dit is uitgelekt door een interne e-mail via een forum.

Het duurde ruim 5 uur voordat er van de interne afdeling systeembeheer iemand op het idee kwam om eens te vragen waar die persoon (de hacker) nou eigenlijk mee bezig was.

Er zijn al sinds 1994 regels voor de overheden wat betreft informatiebeveiliging maar die worden kennelijk nooit toegepast.

Er zijn inmiddels maatregelen getroffen, althans er is intern uitgelegd hoe het wel zou moeten.