VirusAlert.nl: meer dan 50.000 abonnees.

  • Bron (c) 2002, VirusAlert

Het gratis abonnement op het snelle en onafhankelijke waarschuwingssysteem van VirusAlert blijkt steeds meer belangstelling te krijgen. Tot nu toe hebben zich al meer dan 50 duizend abonnees aangemeld. Zodra er ergens maar een gevaarlijk computervirus opduikt, zijn zij ervan verzekerd, dat zij als een der eersten worden gewaarschuwd.

Zij ontvangen dan een nieuwsbulletin waarin de kenmerken van en mogelijke oplossingen tegen het nieuwe virus worden beschreven. Daarnaast kunnen ze via de website www.virusalert.nl snel aanvullende informatie opvragen en op voortdurend op de hoogte blijven. VirusAlert werkt nauw samen met alle belangrijke antivirusfabrikanten. Hierdoor is de neutraliteit gewaarborgd en wordt alle informatie zeer snel gebundeld verstrekt. meer info

Snelheid is essentieel
Bij het ontdekken van een nieuw computervirus is de reactiesnelheid van essentieel belang. Snel zorgen dat het eigen systeem gevrijwaard blijft, maatregelen treffen om medegebruikers te waarschuwen en weten welke antivirussoftware-ontwikkelaar de oplossing biedt. Dat kan de schade beperken en bepalend zijn voor het functioneren van een organisatie. VirusAlert weet dit en heeft veelal een voorsprong omdat zij niet eerst zelf een oplossing hoeven te ontwikkelen. Zodra de organisatie via een van haar vele partners een melding ontvangt, gaat een waarschuwing vrijwel direct naar de meer dan 50.000 gratis abonnees. Deze informatie is van doorslaggevend belang om de periode tussen de ontdekking van een virus, de herkenning ervan en het beschikbaar komen van de passende antivirusoplossing te overbruggen. Zo adviseert VirusAlert in dit stadium vaak een tijdelijke oplossing om nieuwe virussen te blokkeren.

Nog sneller als het moet
Voor webmasters en netwerkbeheerders biedt VirusAlert bovendien een speciale ‘business package’ waarvan een SMS-waarschuwingsdienst deel uitmaakt. Gebruikers van het business package zijn ondermeer belangrijke overheidsdiensten en grote ondernemingen. Waar deze afnemers zich ook bevinden, een SMS-bericht waarschuwt ze ogenblikkelijk voor een nieuw virus en doet hen een eerste oplossing aan de hand.
meer info

Samenwerking vormt de basis
Onafhankelijk advies is voor VirusAlert een belangrijk uitgangspunt. De organisatie werkt daarom op brede basis samen met vrijwel alle belangrijke antivirusorganisaties als McAfee, Symantec, MessageLabs, Kaspersky, Sophos, Norman, Alddin en CleanPort. Deze samenwerking zorgt voor een brede en continue informatiestroom. Daar alle virusgegevens in een toegankelijke database worden opgeslagen, biedt VirusAlert een compleet overzicht waar alle gebruikers profijt van hebben.
meer info

Meest complete virusdatabase, ook van minder bekende virussen en hoaxen.
Op de website van VirusAlert.nl worden dagelijks nieuwe virussen gemeld, ook de zogenaamde nepvirusmeldingen, de hoaxen staan hier in een lijst. De nauwe samenwerking met alle belangrijke antivirusfabrikanten zorgt ervoor, dat op www.virusalert.nl het breedste overzicht van vrijwel alle virussen en hoaxen is te vinden.
Ook voor minder gevaarlijke virussen biedt VirusAlert informatie. Hoewel voor deze types geen waarschuwingen worden verzonden, worden ze wel gemeld en vinden bezoekers daar alle relevante gegevens.
meer info

Nederlandstalige helpdesk: VirusHelp.nl
VirusAlert biedt samen met antivirus.pagina.nl de Nederlandstalige gebruikers een elektronische helpdesk. Hier kunnen particulieren gratis per e-mail vragen stellen over virussen en het gebruik van antivirussoftware. VirusHelp.nl