Voorlichtingscampagne informeert het grote publiek over nepwaarschuwingen per e-mail.

  • Bron (c) 2003, VirusAlert

De voorlichtingscampagne NepWaarschuwing.nl moet met name de beginnende internetter informeren over het bestaan van hoax-berichten. Hoax is de Engelstalige aanduiding van een nepwaarschuwing.

De campagne is ondergebracht op een aparte website en vormt de basis van een landelijke campagne waarmee VirusAlert en haar partners een breed publiek willen informeren over de overlast, gevaren en nadelige effecten van digitale nepwaarschuwingen (hoax-berichten).

Hoewel deze berichten in de meeste gevallen geen onherstelbare schade opleveren, bezorgt de grote stroom ongewenste e-mail consumenten en bedrijven veel overlast. Vooral onervaren computergebruikers volgen de instructies in nepwaarschuwingen op. Ze verwijderen conform de instructie bepaalde bestanden en/of sturen het bericht door naar het volledige adressenboek.

Hierdoor krijgen spam-aanbieders via deze doorgestuurde e-mailberichten makkelijk complete e-mailadreslijsten in hun bezit. Op de site www.nepwaarschuwing.nl kunnen ontvangers van deze berichten eenvoudig controleren of de e-mail een nepwaarschuwing bevat. Daarnaast bevat de site instructies om verwijderde bestanden weer terug te plaatsen indien een gebruiker de instructie van het hoax-bericht heeft opgevolgd.

De site is een initiatief van Virusalert, en wordt ondersteund door de volgende deelnemers: Aladdin, CleanPort, stichting EPN, Norman, stichting Safe Internet Foundation, Symantec, TrendMicro en VirusHelp.nl.

www.nepwaarschuwing.nl biedt computergebruikers die twijfelen over de afkomst of bedoelingen van een verdachte e-mail een handvat om de precieze aard vast te stellen.

De informatiecampagne is gekoppeld aan de traditionele grappenmakerij rondom 1 april waarmee de aandacht op het karakter en de negatieve effecten van nepwaarschuwingen gevestigd kan worden. Makers van deze zogenaamde grappen maken misbruik van de onervarenheid van computergebruikers, thuis en op het werk.

De informatie van de deelnemende partners wordt gebundeld aangeboden op de website en is ingedeeld in vijf categorieën:
· virus gerelateerd
· hacker gerelateerd
· hotmail gerelateerd
· financieel gerelateerd
· overige