© Virusalert schaal

 • Innovatie: 9
 • Besturing: 35
 • Logistiek: 10
 • Schade: 15
 • Schaal: 17
 • Aanduiding: lastig

W32.Baki.D

 • Type internet worm
 • Besturingssysteem Microsoft Windows
 • Risico laag
 • Bron (c) 2007, VirusAlert
 • Preventie Zodra de worm is geactiveerd, worden de volgende bestanden gecreëerd: • %SystemDrive%\AUTORUN.INF • %UserProfile%\My Documents\My Documents.exe • %SystemDrive%\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\default.pif • %SystemDrive%\Documents and Settings\All Users\documents\Music.exe • %Windir%\Auto.inf • %Windir%\System32.exe • %Windir%\fonts\lsass.exe • %System%\config\systemprofile\Application Data\smss.exe • %System%\config\systemprofile\My Documents\My Documents .exe • %System%\wbem\xml\csrss.exe • C:\Windows\SoftWareProtector\dat15wa10_out.pr • %SystemDrive%\Windowxp • %SystemDrive%\Windowxp\Explorer.exe • C:\Windows\SoftWareProtector De worm verspreidt zich door het volgende bestand te creëren op alle schijven: • %Stationsletter%\AUTORUN.INF • %Stationsetter%\Windowxp\Explorer.exe Daarna wordt de volgende registeringang veranderd, zodat de worm telkens start indien Windows wordt opgestart: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\"Userinit" = "%System%\userinit.exe,%Windir%\fonts\lsass.exe" Vervolgens verandert de worm de volgende registerwaarden: • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system\"LegalNoticeCaption" = "FRANCIS KALONZO MUSYOKA-MWELEKEO MPYA" • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system\"LegalNoticeText" = "VISION:I will offer you leadership based on respect, equality accountability, and personal integrity. A new direction in the conduct of our public affairs is on the way. A complete paradigm shift" • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system\"kb" = "AUTO.TXT" • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system\"shutdownwithoutlogon" = "0" • HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Shell\kalonzo\"(Default Value)" = " &Francis kalonzo Musyoka" Vervolgens verandert de worm de volgende registerwaarden, zodat de worm telkens start wanneer een bepaald bestandstype wordt geopend: • HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Shell\kalonzo\command\"(Default Value)" = ""%System%\wbem\xml\csrss.exe" "%1" %" • HKEY_CLASSES_ROOT\batfile\shell\open\command\"(Default Value)" = ""%System%\wbem\xml\csrss.exe" "%1" %" • HKEY_CLASSES_ROOT\comfile\shell\open\command\"(Default Value)" = ""%System%\wbem\xml\csrss.exe" "%1" %" • HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\"(Default Value)" = ""%System%\wbem\xml\csrss.exe" "%1" %" • HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shell\open\command\"(Default Value)" = ""%System%\wbem\xml\csrss.exe" "%1" %" • HKEY_CLASSES_ROOT\piffile\shell\open\command\"(Default Value)" = ""%System%\wbem\xml\csrss.exe" "%1" %" • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AeDebug\"Auto" = "1" • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AeDebug\"Debugger" = "%Windir%\fonts\lsass.exe" De worm verandert ook de volgende registerwaarden, zodat de worm ook actief is in de veilige modus van Windows: • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\"AlternateShell" = "%System%\config\systemprofile\Application Data\smss.exe" De worm verandert ook de volgende registerwaarden zodat systeemherstel niet meer werkt: • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\SystemRestore\"DisableConfig" = "1" • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\SystemRestore\"DisableSR" = "1" • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer\"DisableMSI" = "1" • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer\"LimitSystemRestoreCheckpointing" = "1" De worm verandert ook de volgende beveiligingsgerelateerde registerwaarden: • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\"NoControlPanel" = "1" • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\"NoFolderOptions" = "1" • HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\"Coolswitch" = "0" • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\"Hidden" = "0" • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\"HideFileExt" = "1" • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\"ShowSuperHidden" = "0" • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\"NoClose" = "1" • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\"NoControlPanel" = "1" • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\"NoDrives" = "1" • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\"NoEntireNetwork" = "1" • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\"NoFind" = "1" • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\"NoFolderOptions" = "1" • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\"NoResolveSearch" = "1" • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\"NoResolveTrack" = "1" • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\"NoRun" = "1" • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\"NoSecurityTab" = "1" • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\"NoShellSearchButton" = "1" • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\"NoSimpleStartMenu" = "1" • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\"NoUserNameInStartMenu" = "1" • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\WinOldApp\"Disable" = "1" De worm probeert de volgende processen te beëindigen: • McVSEscn.exe • mcagent.exe • mcshield.exe • nod32krn.exe • nod32kui.exe • avgcc.exe • Mcmnhdlr.exe • McVsftsn.exe • AVS 2007.exe • kav6.0.2.621en.exe • psctrls.exe • Ashserv.exe • Ashwebsv.exe • Ashdisp.exe • aswupdsv.exe • Ashmaisv.exe • Ashavast.exe • nod32.exe • avengine.exe • pavsrv51.exe • psimsvc.exe • Apvxdwin.exe • msiexec.exe De worm probeert alle processen te sluiten met een van de volgende strings: • W32 • BUG • CLEA • DETEC • PROC • MECHAN • AVAST • ESSET • KASP • NOD32 • NORTON • MCAFEE • SYMAN • CONSOL • MANAGEMENT • TRIA • INSTALL • SETUP • SUPPORT • SCAN • UNHO • AVS • COMPON • ADMINI • PAND • KAV • CONFIG Tot slot verwijdert de worm de volgende beveiligingsgerelateerde bestanden en kopieert zichzelf naar deze map als [MAPNAAM].exe: • %ProgramFiles%\ESET\nod32.exe • %ProgramFiles%\ESET\nod32krn.exe • %ProgramFiles%\ESET\nod32kui.exe • %ProgramFiles%\McAfee.com\VSO\Mcshield.exe • %ProgramFiles%\McAfee.com\VSO\McVSEscn.exe • %ProgramFiles%\McAfee.com\Agent\mcagent.exe • %ProgramFiles%\McAfee.com\VSO\Mcmnhdlr.exe • %ProgramFiles%\McAfee.com\VSO\Mcvsftsn.exe • %ProgramFiles%\Grisoft\Avg free\avgcc.exe • %ProgramFiles%\Grisoft\Avg free\avgvv.exe • %ProgramFiles%\Grisoft\Avg free\avgw.exe • %ProgramFiles%\Alwil Software\Avast4\ashdisp.exe • %ProgramFiles%\Alwil Software\Avast4\ashwebsv.exe • %ProgramFiles%\Alwil Software\Avast4\ashserv.exe • %ProgramFiles%\Alwil Software\Avast4\ashmaisv.exe • %ProgramFiles%\Alwil Software\Avast4\sched.exe • %ProgramFiles%\Alwil Software\Avast4\visthupd.exe • %ProgramFiles%\Alwil Software\Avast4\ashAvast.exe • %ProgramFiles%\Alwil Software\Avast4\ashBug.exe • %ProgramFiles%\Panda Software\Panda Antivirus 2007\Avltmain.exe • %ProgramFiles%\Panda Software\Panda Antivirus 2007\Apvxdwin.exe • %ProgramFiles%\Panda Software\Panda Antivirus 2007\Avciman.exe • %ProgramFiles%\Panda Software\Panda Antivirus 2007\Avengine.exe • %ProgramFiles%\Panda Software\Panda Antivirus 2007\pavsrv51.exe • %ProgramFiles%\Panda Software\Panda Antivirus 2007\psimsvc.exe • %ProgramFiles%\Panda Software\Panda Antivirus 2007\apvxdwin.exe • %ProgramFiles%\Panda Software\Panda Antivirus 2007\Avtask.exe • %ProgramFiles%\Panda Software\Panda Antivirus 2007\lupgconf.exe • %ProgramFiles%\Panda Software\Panda Antivirus 2007\avengine.exe • %ProgramFiles%\Panda Software\Panda Antivirus 2007\avlite.exe • %ProgramFiles%\Panda Software\Panda Antivirus 2007\webproxy.exe • %ProgramFiles%\Panda Software\Panda Antivirus 2007\psctrls.exe • %ProgramFiles%\Panda Software\Panda Antivirus 2007\panicsh.exe
 • Verwijderinstructie Verwijder het virus met de gratis online scanner van Symantec, klik hier Handmatig een virus verwijderen voor Windows 9x, 2000, NT en XP Onderstaande algemene beschrijving geldt voor alle Windows systemen. Voor gebruikers van Windows XP wijzen wij graag op een andere mogelijkheid voor het verwijderen van een virus. Gebruik [systeemherstel] een optie om de configuratie van een eerder moment terug te zetten. U kunt op die manier uw systeem opstarten met de configuratie van de virusinfectie! Let wel: de virusbestanden kunnen daarna nog wel aanwezig zijn maar de installatie wordt ongedaan gemaakt. (Controleer vervolgens uw systeem met een antiviruspakket, zie punt 1. -. Raadpleeg Windows help voor meer informatie over [systeemherstel] -. Controleer hierna uw systeem op nog aanwezige bestanden en registry-regels voor zover nog aanwezig: verwijder deze handmatig. Aanpassen van de registry? Wij adviseren aanpassingen in het register van Windows alleen te laten uitvoeren door Windows-specialisten. Heeft u zelf geen kennis hiervan dan de virushelpdesk.nl u online van dienst zijn, kijk hiervoor op VirusHelpdesk.nl onder stap 2 Handmatig de registry aanpassen 3.A. - Start de pc op in de veilige modus, maar sluit eerst alle programma's af en sluit de pc af. Haal vervolgens de stroom eraf en wacht 30 seconden (Dit mag NIET worden overgeslagen!). Start de pc dan weer op, en door tijdens het opstarten van de pc de CTRL of F8 knop vast te houden (afhankelijk van het besturingssysteem) zal er een menu verschijnen. In dat menu selecteer je dan met behulp van de pijltjestoetsen de optie veilige modus en dan druk je op enter. De pc zal dan opstarten in de veilige modus. In sommige gevallen kan het gebeuren dat de pc een 'keyboard error' geeft als je de CTRL of F8 knop indrukt, en in dat geval moet je even wachten tot de BIOS geladen is en dan de betreffende toets indrukken. Overigens kan alleen Windows NT niet in de veilige modus worden opgestart. Bij alle andere versies is dit wel mogelijk. 3.B. Klik op start en klik dan via programma's op MSDOS prompt. Een dos scherm zal nu openen waar je als het goed is c:\windows> ziet staan. Mocht er achter c:\windows> nog iets staan, type dan cd.. en druk daarna op enter. -Type daarna "regedit" Note voor XP-gebruikers Het is belangrijk dat je de registry opent van de lokale machine, en niet van een individuele user. Daarom even de folder wijzigen via de instructie cd.. Je komt dan uit in de folder C:\Windows 3.C. De register editor zal nu openen, en het wordt ten strengste aanbevolen om een kopie van het register te maken VOOR dat je dingen gaat veranderen. Het register is het hart van je pc en als je hier dingen verkeerd in veranderd en/of verwijderd is het mogelijk dat je pc niet goed of zelfs helemaal niet meer werkt. Je kunt een kopie maken door bovenin de register editor op deze computer te klikken en vervolgens op register en dan op registerbestand exporteren. 3.D. Aanpassen van het register. Het is de bedoeling dat je dan op zoek gaat naar de volgende sleutel: - Zie specificatie boven onder "herkenning van besmetting". Die kun je vinden door op het plusje te klikken wat voor HKEY_LOCAL_MACHINE staat. Als je op de sleutel klikt dan zie je in de rechter helft van je scherm welke waarden daar in zitten. Selecteer net zolang totdat je de juiste sleutel volledig kan zien in het linkerscherm. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op de eindwaarde en kies "verwijderen". 3.E. Sluit vervolgens dit venster. 3.F. Sluit de pc af, wacht weer dertig seconden en start de pc dan op de normale manier op. 3.G. Voer nog 1 keer een volledige scan uit op uw systeem. Of met ge-update AV-software of met de bovengenoemde online scanner. 3.I. Installeer de door het virus verwijderde security-software opnieuw. Middels de originele installatieprocedure. Assistentie nodig? Maak gebruik van de online helpdesk de virushelpdesk.nl VirusHelpdesk.nl onder stap 2

W32.Baki.D is een worm die zich verspreidt door zichzelf te kopieëren naar lokale en verwijderbare stations. Dw worm beeindigt ook beveiligingsgerelateerde processen op de besmette computer .

Kwetsbare besturingssystemen zijn: Windows 2000, Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT, Windows Server 2003, Windows XP.

Dit virus verwijderen? Dat leest u onderin deze pagina, bij het kopje
“verwijder instructie”.