© Virusalert schaal

 • Innovatie: 9
 • Besturing: 35
 • Logistiek: 10
 • Schade: 30
 • Schaal: 21
 • Aanduiding: lastig

W32.Beagle.BW-mm

 • Type win32
 • Besturingssysteem Microsoft Windows
 • Risico laag
 • Bron (c) 2005, VirusAlert
 • Alias Win32.Bagle.bs [Kaspersky Lab], W32.Bagle.bz [McAfee]
 • Preventie WanneerW32.Beagle.BW@mm is geactiveerd, gebeurt het volgende: 1. Kopieert zichzelf als %System%\svc.exe. Toelichting locatie C:\Windows of C:\Windows\System Hiermee wordt de standaard installatie van Windows of Windows\Sytem mee bedoeld. Dit is afhankelijk van het type en de versie: C:\Windows bij (Windows 95/98/Me/XP) of C:\Winnt bij (Windows NT/2000). C:\Windows\System bij Win95/98/Me & c:\Windows\System32 bij Win2000, XP en NT) 2. Voegt de waarde toe: "erthgdr" = "%System%\svc.exe" aan de subsleutels van het registers: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ru1n HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ru1n Opmerking: De worm begint niet opnieuw wanneer het begin van Windows toe te schrijven aan een fout in subkey noemt. 3. Creëert de volgende mutexes, die bepaalde varianten van W32.Netsky@mm probeert te verhinderen: • MuXxXxTENYKSDesignedAsTheFollowerOfSkynet-D • 'D'r'o'p'p'e'd'S'k'y'N'e't' • -oOaxX|-+S+-+k+-+y+-+N+-+e+-+t+-|XxKOo-_ • [SkyNet.cz]SystemsMutex • AdmSkynetJklS003 • ____--->>>>U<<<<--____ • _-oO]xX|-S-k-y-N-e-t-|Xx[Oo-_ 4. Verwijdert de volgende registeringangen: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ru1n\"My AV" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ru1n\ "Zone Labs Client Ex" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ru1n\"9XHtProtect" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ru1n\"Antivirus" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ru1n\ "Special Firewall Service" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ru1n\"service" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ru1n\"Tiny AV" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ru1n\"ICQNet" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ru1n\"HtProtect" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ru1n\"NetDy" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ru1n\"Jammer2nd" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ru1n\"FirewallSvr" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ru1n\"MsInfo" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ru1n\"SysMonXP" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ru1n\"EasyAV" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ru1n\"PandaAVEngine" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ru1n\ "Norton Antivirus AV" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ru1n\"KasperskyAVEng" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ru1n\"SkynetsRevenge" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ru1n\"ICQ Net" HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ru1n\"My AV" HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ru1n\ "Zone Labs Client Ex" HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ru1n\"9XHtProtect" HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ru1n\"Antivirus" HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ru1n\ "Special Firewall Service" HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ru1n\"service" HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ru1n\"Tiny AV" HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ru1n\"ICQNet" HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ru1n\"HtProtect" HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ru1n\"NetDy" HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ru1n\"Jammer2nd" HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ru1n\"FirewallSvr" HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ru1n\"MsInfo" HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ru1n\"SysMonXP" HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ru1n\"EasyAV" HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ru1n\"PandaAVEngine" HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ru1n\ "Norton Antivirus AV" HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ru1n\"KasperskyAVEng" HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ru1n\"SkynetsRevenge" HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ru1n\"ICQ Net" 5. Als de systeemdatum na 12 april 2008 is, dan zal de worm zijn registratiewaarden proberen te schrappen evenals onderstaande waarden: HKEY_CURRENT_USER\Software\ert HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ru1n\"erthgdr" 6. Probeert een bestand te downloaden van de volgende URL, bewaart het bestand als %System%\re_file.exe en voert het uit: • [http://]loca2/[REMOVED].php 7. Opent een achterdeur op de TCP poort 80, welke de geïnfecteerd computer inzet als een proxyserver. Probeert toegang te krijgen tot de volgende websites om daar het bestand %Windir%\eml.exe te downloaden: • [http://]nudp.com/img/[REMOVED]/par1t02.php • [http://]nudp.com/img/[REMOVED]/par1t03.php • [http://]nudp.com/img/[REMOVED]/par1t04.php • [http://]nudp.com/img/[REMOVED]/par1t05.php • [http://]nudp.com/img/[REMOVED]/par1t08.php • [http://]nudp.com/img/[REMOVED]/par1t09.php • [http://]nudp.com/img/[REMOVED]/par1t10.php • [http://]nudp.com/img/[REMOVED]/par1t11.php 8. Probeert via de massaal verstuurde e-mail een kopie van de Trojan.Tooso.J te versturen aan de e-mailadressen die in het gedownloade dossier kunnen worden verkregen. De e-mail heeft de volgende karakteristieken: Afzender: Van het adres is nagemaakt. Onderwerp: [BLANK] Tekstbericht: Een van de volgende: • The password is • Password: • Bijlage: een van de volgende: • Beach.zip • In_park.zip • kitten.zip • Legs.zip • new.zip • original.zip Opmerking: Het ingepakte .zip bestand kan een uitvoerbare versie bevatten van de Tojan.Tooso.J. 9. Vermijdt zichzelf te verzenden naar e-mailadressen die een van de volgende strings bevatten: • @avp. • @derewrdgrs • @eerswqe • @foo • @iana • @messagelab • @microsoft • abuse • admin • anyone@ • bsd • bugs@ • cafee • certific • contract@ • feste • free-av • f-secur • gold-certs@ • google • help@ • icrosoft • info@ • kasp • linux • listserv • local • news • nobody@ • noone@ • noreply • ntivi • panda • pgp • postmaster@ • rating@ • root@ • samples • sopho • spam • support • unix • update • winrar • winzip
 • Verwijderinstructie TIP - Twijfels bij een bepaald bestand? Verwijder het virus met de gratis online scanner van Symantec, klik hier Ook klik hier Of laat een verdacht bestand analyseren door KasperskyLab Benelux. Deze service is gratis en Nederlandstalig! klik hier Kaspersky biedt een gratis 30 dagen proefversie van haar Nederlandstalige pakket, deze kun je hier downloaden. TIP ? Controleer uw systeem af en toe met een antiviruspakket van een andere fabrikant. Handmatig een virus verwijderen voor Windows 9x, 2000, NT en XP Onderstaande algemene beschrijving geldt voor alle Windows systemen. Voor gebruikers van Windows XP wijzen wij graag op een andere mogelijkheid voor het verwijderen van een virus. Gebruik [systeemherstel] een optie om de configuratie van een eerder moment terug te zetten. U kunt op die manier uw systeem opstarten met de configuratie van de virusinfectie! Let wel: de virusbestanden kunnen daarna nog wel aanwezig zijn maar de installatie wordt ongedaan gemaakt. (Controleer vervolgens uw systeem met een antiviruspakket, zie punt 1. 1. Raadpleeg Windows help voor meer informatie over [systeemherstel] 2. Controleer hierna uw systeem op nog aanwezige bestanden en registry-regels voor zover nog aanwezig: verwijder deze handmatig. Aanpassen van de registry? Wij adviseren aanpassingen in het register van Windows alleen te laten uitvoeren door Windows-specialisten. 3.A. - Start de pc op in de veilige modus, maar sluit eerst alle programma's af en sluit de pc af. Haal vervolgens de stroom eraf en wacht 30 seconden (Dit mag NIET worden overgeslagen!). Start de pc dan weer op, en door tijdens het opstarten van de pc de CTRL of F8 knop vast te houden (afhankelijk van het besturingssysteem) zal er een menu verschijnen. In dat menu selecteer je dan met behulp van de pijltjestoetsen de optie veilige modus en dan druk je op enter. De pc zal dan opstarten in de veilige modus. In sommige gevallen kan het gebeuren dat de pc een 'keyboard error' geeft als je de CTRL of F8 knop indrukt, en in dat geval moet je even wachten tot de BIOS geladen is en dan de betreffende toets indrukken. Overigens kan alleen Windows NT niet in de veilige modus worden opgestart. Bij alle andere versies is dit wel mogelijk. 3.B. Klik op start en klik dan via programma's op MSDOS prompt. Een dos scherm zal nu openen waar je als het goed is c:\windows> ziet staan. Mocht er achter c:\windows> nog iets staan, type dan cd.. en druk daarna op enter. -Type daarna "regedit" Note voor XP-gebruikers Het is belangrijk dat je de registry opent van de lokale machine, en niet van een individuele user. Daarom even de folder wijzigen via de instructie cd.. Je komt dan uit in de folder C:\Windows 3.C. De register editor zal nu openen, en het wordt ten strengste aanbevolen om een kopie van het register te maken VOOR dat je dingen gaat veranderen. Het register is het hart van je pc en als je hier dingen verkeerd in veranderd en/of verwijderd is het mogelijk dat je pc niet goed of zelfs helemaal niet meer werkt. Je kunt een kopie maken door bovenin de register editor op deze computer te klikken en vervolgens op register en dan op registerbestand exporteren. 3.D. Aanpassen van het register. Het is de bedoeling dat je dan op zoek gaat naar de volgende sleutel: - Zie specificatie boven onder "herkenning van besmetting". Die kun je vinden door op het plusje te klikken wat voor HKEY_LOCAL_MACHINE staat. Als je op de sleutel klikt dan zie je in de rechter helft van je scherm welke waarden daar in zitten. Selecteer net zolang totdat je de juiste sleutel volledig kan zien in het linkerscherm. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op de eindwaarde en kies "verwijderen". 3.E. Sluit vervolgens dit venster. 3.F. Sluit de pc af, wacht weer dertig seconden en start de pc dan op de normale manier op. 3.G. Voer nog 1 keer een volledige scan uit op uw systeem. Of met ge-update AV-software of met de bovengenoemde online scanner. 3.I. Installeer de door het virus verwijderde security-software opnieuw. Middels de originele installatie-procedure. 1b. Indien Windows niet meer naar behoren functioneert. Start uw systeem dan op via een orginele opstartdiskette. Ga vervolgens naar stap 1. 2. Controleer hierna uw systeem op nog aanwezige bestanden en registry-regels voor zover nog aanwezig: verwijder deze handmatig.

W32.Beagle.bw is a massa-postende worm die zijn eigen SMTP-motor gebruikt om exemplaren van van TRojan. Tooso.J te versturen. De worm maakt daarbij gebruik van de TCP poort 80 van de geïnfecteerde computer om binnen te dringen. Gevoelige besturingssystemen zijn: Windows 2000, Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT, Windows Server 2003, Windows XP.

Opent een achterdeur, welke de indringer de toestemming geeft om de geïnfecteerde computer in te zetten als proxyserver.
Massa-post kan postservers belemmeren of systeem- en netwerkprestaties degraderen. Het onderwerp van de massa-mail is een blanke regel en de naam van de bijlage varieert met uitrbeiding van a.zip.