© Virusalert schaal

 • Innovatie: 9
 • Besturing: 35
 • Logistiek: 10
 • Schade: 20
 • Schaal: 19
 • Aanduiding: lastig

W32.Bleshare!dr

 • Type win32
 • Besturingssysteem Microsoft Windows
 • Risico laag
 • Bron (c) 2005, VirusAlert
 • Preventie Wanneer W32.Bleshare!dr wordt uitgevoerd, gebeurt het volgende: 1. Zoekt naar uitvoerbare ingangen in de volgende registersleutels en beëindigt verbonden processen: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce 2. Zoekt naar mappen op schijf C: met “hare” of “ownload” in de naam 3. Laat de mappen die gevonden worden in het volgende formaat zien: SHARE DIR: [FOLDER NAME] 4. Zoekt naar .exe bestanden in de mappen die gevonden worden. 5. Infecteert de bestanden die gevonden worden. 6. Voegt een sectie genaamd .txt toe aan de sectietabel van de bestanden die gevonden worden. Dexze sectie wordt toegevoegd aan het einde van de oorspronkelijke sectietabel, waardoor originele data wordt overschreven. Het geïnfecteerde bestand neemt 798,720 bytes toe in grootte. Note: Het geïnfecteerde bestand wordt herkend als W32.Bleshare. 7. Het volgende bestand wordt gecreëerd als het geïnfecteerde bestand wordt uitgevoerd: %CurrentFolder%\bleh.exe - The file bleh.exe is een kopie van W32.Bleshare!dr. Note: %CurrentFolder% is een variabele die refereert aan de map waar dit bestand oorspronkelijk werd uitgevoerd. 8. Creëert de volgende bestanden: • %Temp%\emote.exe – welke is geïnfecteerd met W32.Pinfi • %Temp%\loudnew.exe - welke is geïnfecteerd met W32.Pinfi • %Temp%\mmxharr0.exe – een nieuw beveiligingsrisico • %Temp%\toolbar.exe - welke is geïnfecteerd met with W32.Pinfi Opmerking: %Temp% is een variabele die refereert aan de temporary Windowsmap. Standaard wordt hier C:\Windows\TEMP (Windows 95/98/Me/XP) of C:\WINNT\Temp (Windows NT/2000) bedoeld. Wanneer Emote.exe wordt uitgevoerd, gebeurt het volgende: 1. Voegt een .tmp bestand met een random naam toe aan de temp. folder. Dit .tmp bestand is een kopie van W32.Pinfi. 2. Downloadt het bestand static.topconverting.com/activex/slinstaller.exe, dat niet gevaarlijk is. Wanneer Loudnew.exe wordt uitgevoerd, gebeurt het volgende: 1. Creëert de volgende mappen en bestanden: • %Program Files%\windows adstatus • %Program Files%\windows adstatus\Info.txt • %Program Files%\windows adstatus\WinStat.exe • %Program Files%\windows adstatus\WinStatComm.dll • %Program Files%\windows adstatus\WinStatKeep.exe Opmerking: %ProgramFiles% is een variabele die refereert aan de programfiles map. Standaard wordt hier de map C:\Program Files bedoeld. 2. Creëert het bestand %System%\ide21201.vxd. Note: %System% is een variabele die refereert aan de Systeemmap. Standaard wordt hier C:\Windows\System (Windows 95/98/Me), C:\Winnt\System32 (Windows NT/2000), or C:\Windows\System32 (Windows XP) bedoeld. 3. Voegt de waarde: "Windows AdStatus" = "%Program Files%\Windows Adstatus\WinStat.exe" Toe aan de register subsleutel: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run zodat de worm elke keer wordt gestart als Windows wordt opgestart. Wanneer mmxharr0.exe wordt uitgevoerd, gebeurt het volgende: 1. Downloadt het bestand unstall.exe, van de website [http://]bins.media-motor.net/[REMOVED]soft/. Dit bestand vormt een verhoogd beveiligingsrisico.
 • Verwijderinstructie TIP - Twijfels bij een bepaald bestand? Verwijder het virus met de gratis online scanner van Symantec, klik hier Ook klik hier Of laat een verdacht bestand analyseren door KasperskyLab Benelux. Deze service is gratis en Nederlandstalig! klik hier Kaspersky biedt een gratis 30 dagen proefversie van haar Nederlandstalige pakket, deze kun je hier downloaden. TIP ? Controleer uw systeem af en toe met een antiviruspakket van een andere fabrikant. Handmatig een virus verwijderen voor Windows 9x, 2000, NT en XP Onderstaande algemene beschrijving geldt voor alle Windows systemen. Voor gebruikers van Windows XP wijzen wij graag op een andere mogelijkheid voor het verwijderen van een virus. Gebruik [systeemherstel] een optie om de configuratie van een eerder moment terug te zetten. U kunt op die manier uw systeem opstarten met de configuratie van de virusinfectie! Let wel: de virusbestanden kunnen daarna nog wel aanwezig zijn maar de installatie wordt ongedaan gemaakt. (Controleer vervolgens uw systeem met een antiviruspakket, zie punt 1. 1. Raadpleeg Windows help voor meer informatie over [systeemherstel] 2. Controleer hierna uw systeem op nog aanwezige bestanden en registry-regels voor zover nog aanwezig: verwijder deze handmatig. Aanpassen van de registry? Wij adviseren aanpassingen in het register van Windows alleen te laten uitvoeren door Windows-specialisten. 3.A. - Start de pc op in de veilige modus, maar sluit eerst alle programma's af en sluit de pc af. Haal vervolgens de stroom eraf en wacht 30 seconden (Dit mag NIET worden overgeslagen!). Start de pc dan weer op, en door tijdens het opstarten van de pc de CTRL of F8 knop vast te houden (afhankelijk van het besturingssysteem) zal er een menu verschijnen. In dat menu selecteer je dan met behulp van de pijltjestoetsen de optie veilige modus en dan druk je op enter. De pc zal dan opstarten in de veilige modus. In sommige gevallen kan het gebeuren dat de pc een 'keyboard error' geeft als je de CTRL of F8 knop indrukt, en in dat geval moet je even wachten tot de BIOS geladen is en dan de betreffende toets indrukken. Overigens kan alleen Windows NT niet in de veilige modus worden opgestart. Bij alle andere versies is dit wel mogelijk. 3.B. Klik op start en klik dan via programma's op MSDOS prompt. Een dos scherm zal nu openen waar je als het goed is c:\windows> ziet staan. Mocht er achter c:\windows> nog iets staan, type dan cd.. en druk daarna op enter. -Type daarna "regedit" Note voor XP-gebruikers Het is belangrijk dat je de registry opent van de lokale machine, en niet van een individuele user. Daarom even de folder wijzigen via de instructie cd.. Je komt dan uit in de folder C:\Windows 3.C. De register editor zal nu openen, en het wordt ten strengste aanbevolen om een kopie van het register te maken VOOR dat je dingen gaat veranderen. Het register is het hart van je pc en als je hier dingen verkeerd in veranderd en/of verwijderd is het mogelijk dat je pc niet goed of zelfs helemaal niet meer werkt. Je kunt een kopie maken door bovenin de register editor op deze computer te klikken en vervolgens op register en dan op registerbestand exporteren. 3.D. Aanpassen van het register. Het is de bedoeling dat je dan op zoek gaat naar de volgende sleutel: - Zie specificatie boven onder "herkenning van besmetting". Die kun je vinden door op het plusje te klikken wat voor HKEY_LOCAL_MACHINE staat. Als je op de sleutel klikt dan zie je in de rechter helft van je scherm welke waarden daar in zitten. Selecteer net zolang totdat je de juiste sleutel volledig kan zien in het linkerscherm. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op de eindwaarde en kies "verwijderen". 3.E. Sluit vervolgens dit venster. 3.F. Sluit de pc af, wacht weer dertig seconden en start de pc dan op de normale manier op. 3.G. Voer nog 1 keer een volledige scan uit op uw systeem. Of met ge-update AV-software of met de bovengenoemde online scanner. 3.I. Installeer de door het virus verwijderde security-software opnieuw. Middels de originele installatie-procedure. 1b. Indien Windows niet meer naar behoren functioneert. Start uw systeem dan op via een orginele opstartdiskette. Ga vervolgens naar stap 1. 2. Controleer hierna uw systeem op nog aanwezige bestanden en registry-regels voor zover nog aanwezig: verwijder deze handmatig.

W32.Bleshare!dr is een virus dat zichzelf toevoegt aan .exe bestanden in mappen met namen die de string “hare” of “ownload” bevatten. Het virus besmet ook bestanden met W32.Pinfi wat op de besmette computer tot een verhoogd beveiligingsrisico leidt. De volgende besturingssystemen zijn kwetsbaar: Windows 2000, Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT, Windows Server 2003, Windows XP.

Schade
Infecteert PE uitvoerbare bestanden met .exe als extensie in mappen die “hare” of “ownload” in de naam hebben.
Infecteert bestanden met W32.Pinfi