© Virusalert schaal

 • Innovatie: 9
 • Besturing: 35
 • Logistiek: 15
 • Schade: 25
 • Schaal: 21
 • Aanduiding: lastig

W32.Bobax.AF

 • Type win32
 • Besturingssysteem Microsoft Windows
 • Risico laag
 • Bron (c) 2005, VirusAlert
 • Preventie Indien W32.Bobax.AF de eerste keer wordt uitgevoerd, gebeurt het volgende: 1. Controleert de huidige datum op de besmette pc. Indien de datum later is dan 02:05 15 september 2005, zal de worm zichzelf deïnstalleren. De win32 service genaamd "NetBios Ext323", en het gerelateerde bestand worden van de besmette pc verwijderd. 2. Kopieert zichzelf als de volgende bestanden: • %Windir%\msdefr.exe • %Windir%\nb32ext2.exe Toelichting: %Windir% is een variabele die refereert naar de Windows installatiemap. Standaard is dit C:\Windows of C:\Winnt. 3. Kopieert zichzelf als een van de volgende bestanden indien deze niet bestaan: • %Windir%\services.exe • %Windir%\winlogon.exe • %Windir%\csrss.exe • %Windir%\smss.exe 4. Creëert een mutex genaamd "zxctgqweasdmnd", zodat slechts 1 versie van de worm op de computer tegelijk kan draaien. 5. Voegt de waarde: "RPCserv32g" = "[Waarde]" toe aan de register subsleutel: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run zodat de worm elke keer wordt uitgevoerd als Windows opstart. Toelichting: [Waarde] kan zijn %Windir%\services.exe, %Windir%\winlogon.exe, %Windir%\csrss.exe, or %Windir%\smss.exe. 6. Voegt de waarde: "Userinit" = "%System%\userinit.exe,%Windir%\services.exe," toe aan de register subsleutel: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon zodat de worm elke keer wordt uitgevoerd als Windows opstart. 7. Voegt de waarde: "helloworld" = "nb32ext2.exe" toe aan de register subsleutel: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices zodat de worm elke keer wordt uitgevoerd als Windows opstart. 8. Voegt de waarde: "fdfg" = "[NUMBER]" toe aan de register subsleutel: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer als een infectie marker. 9. Voegt de waarde: "Start" = "4" toe aan de register subsleutel: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess om de Windows firewall uit te schakelen 10. Voegt de waarde: "DisableRegistryTools" = "0" toe aan de register subsleutel: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersionPolicies HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersionPolicies om de Register Editor uit te schakelen 11. Voegt de waarde: "EnableFirewall" = "0" toe aan de register subsleutels: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\SharedAccess\Parameters \FirewallPolicy HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\SharedAccess\Parameters \FirewallPolicy HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters \FirewallPolicy HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\SharedAccess\Parameters \FirewallPolicy\StandardProfile HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\SharedAccess\Parameters \FirewallPolicy\StandardProfile HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters \FirewallPolicy\StandardProfile HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\SharedAccess\Parameters \FirewallPolicy\DomainProfile HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\SharedAccess\Parameters \FirewallPolicy\DomainProfile HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters \FirewallPolicy\DomainProfile 12. Voegt de waarde: "IEPsdgxc" = "1" toe aan de register subsleutel: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer 13. Beëindigt de volgende processen, waarvan sommige beveiligingsgerelateerd zijn: • Lien Van de Kelderrr.exe • winshost.exe • msnmsgr.exe • wfdmgr.exe • OUTPOST.EXE • IAOIN.EXE • RB.EXE • b055262c.dll • backdoor.rbot.gen.exe • backdoor.rbot.gen_(17).exe • msssss.exe • rasmngr.exe • dailin.exe • wowpos32.exe • wuamgrd.exe • taskmanagr.exe • wuamga.exe • ATUPDATER.EXE • AVWUPD32.EXE • AVPUPD.EXE • LUALL.EXE • DRWEBUPW.EXE • ICSSUPPNT.EXE • ICSUPP95.EXE • UPDATE.EXE • NUPGRADE.EXE • ATUPDATER.EXE • AUPDATE.EXE • AUTODOWN.EXE • AUTOTRACE.EXE • AUTOUPDATE.EXE • AVXQUAR.EXE • CFIAUDIT.EXE • MCUPDATE.EXE • NUPGRADE.EXE • Systra.exe • RAVMOND.exe • GfxAcc.exe • VisualGuard.exe • WIN-BUGSFIX.EXE • WIN32.EXE • WIN32US.EXE • WINACTIVE.EXE • WINDOW.EXE • WINDOWS.EXE • WININETD.EXE • WININIT.EXE • WININITX.EXE • WINLOGIN.EXE • WINMAIN.EXE • WINPPR32.EXE • WINRECON.EXE • WINSSK32.EXE • WINSTART.EXE • WINSTART001.EXE • WINTSK32.EXE • WINUPDATE.EXE • WKUFIND.EXE • WNAD.EXE • WNT.EXE • WRADMIN.EXE • WRCTRL.EXE • WUPDATER.EXE • WUPDT.EXE • WYVERNWORKSFIREWALL.EXE • XPF202EN.EXE • ZAPRO.EXE • ZAPSETUP3001.EXE • ZATUTOR.EXE • ZONALM2601.EXE • ZONEALARM.EXE • _AVP32.EXE • _AVPCC.EXE • _AVPM.EXE • HIJACKTHIS.EXE • F-AGOBOT.EXE 14. Verzamelt emailadressen uit het Windows Address Book en de volgende mappen: • %Windir%\Temporary Internet Files • %UserProfile%\Local Settings\Temporary Internet Files • %UserProfile%\Desktop • %UserProfile%\My Documents • %UserProfile%\Application Data Toelichting: %UserProfile% is een variabele die refereert aan de profielfolder van de huidige gebruiker. Standaard is dit C:\Documents en Settings\[CURRENT USER] (Windows NT/2000/XP). De worm zoekt naar emailadressen in bestanden op schijven van C: tot Z: met de volgende extensies: • asp • cgi • dbx • dht • eml • htm • html • jsp • mbx • mht • msg • php • sht • stm • tbb • uin • wab The worm verkrijgt meer emailadressen door zoekopdrachten te gebruiken via een GET-aanvraag op www.google.com and www.accoona.com. 15. Verzendt een kopie van zichzelf naar de verzamelde emailadressen. De email heeft meestal de volgende kenmerken: Onderwerp: • [BLANK] • Accounts department • Ahtung! • Camila • Daily activity report • Ello! • Flayers among us • Freedom for everyone • From Hair-cutter • From me • Greet the day • Hardware devices price-list • Hello my friend • Hi! • Jenny • Jessica • Looking for the report • Maria • Melissa • Monthly incomings summary • New Price-list • Price • Price list • Price-list • Pricelist • Proclivity to servitude • Registration confirmation • The account • The employee • The summary • USA government abolishes the capital punishment • Weekly activity report • Well... • You are dismissed • You really love me? he he • Your Message could not be delivered • Message could not be delivered • Mail System Error /- Returned Mail • Delivery reports about your e/-mail • Returned mail: see transcript for details • Returned mail: Data format error • hello • error • status • test • report • delivery • failed Boodschap: • Cya • Empty • Everything inside the attach • Look it through • Subj • Request • Response • Once you have completed the form in the attached file , your account records will not be interrupted and will continue as normal. • To unblock your email account acces, please see the attachment. • Follow the instructions in the attachment. • We have suspended some of your email services, to resolve the problem you should read the attached document. • To safeguard your email account from possible termination, please see the attached file. • please look at attached document. • Account Information Are Attached! • Once you have completed the form in the attached file , your account records will not be interrupted and will continue as normal. • The original message has been included as an attachment. • We regret to inform you that your account has been suspended due to the violation of our site policy, more info is attached. • We attached some important information regarding your account. • Please read the attached document and follow it's instructions. • Mail transaction failed. Partial message is available. • The message cannot be represented in 7-bit ASCII encoding and has been sent as a binary attachment. • The message contains Unicode characters and has been sent as a binary attachment. • test The message may also be one of the following: • Dear user [ACCOUNT], mail system administration of [DOMAIN] would like to inform you that, We have detected that your e-mail account has been used to send a large amount of unsolicited commercial e-mail messages during this week. We suspect that Probably, your computer had been compromised and now runs a trojan hidden proxy server. Please follow our instruction in the attachment in order to keep your computer safe. Virtually yours, [DOMAIN] user support team. • The message was undeliverable due to the following reasons: Your message {was not|could not be} delivered because the destination computer was not reachable within the allowed queue period. The amount of time a message is queued before it is returned depends on local configura- tion parameters. Most likely there is a network problem that prevented delivery, but it is also possible that the computer is turned off, or does not have a mail system running right now. Your message was not delivered within 3 days: Mail Server [ACCOUNT] is not responding. The following recipients did not receive this message: • [FATAL_ERROR] [SESSION_TRANSCRIPT] [FATAL_ERROR] The original message was received at [DATE TIME] from [RANDOM IP] ----- The following addresses had permanent fatal errors ----- [SESSION_TRANSCRIPT] ----- Transcript of session follows ----- ... while talking to host server [ACCOUNT] • [PHRASE] [FAKE AV MESSAGE] Where [PHRASE] is one of the following: • Attached some pics that i found • Check this out :-) • Hello, • I was going through my album, and look what I found.. • Long time! Check this out! • Osama Bin Laden Captured. • Remember this? • Saddam Hussein - Attempted Escape, Shot dead • Secret! • Testing And [FAKE AV MESSAGE] is one of the following: • +++ Attachment: No Virus found • +++ F-Secure AntiVirus - You are protected • +++ Norman AntiVirus - You are protected • +++ Norton AntiVirus - You are protected • +++ Panda AntiVirus - You are protected • +++ www.f-secure.com • +++ www.norman.com • +++ www.pandasoftware.com • +++ www.symantec.com Toelichting: De bovenstaande boodschappen kunnen worden veranderd afhankelijk van het algoritme waarmee de boodschappen worden gegenereerd. Bijlage: [NAAM].[NEP EXTENSIE][LEEG].[ACTUELE EXTENSIE] Waar [NAAM] staat: • price2005 • joke • work • job • [TO email address] • bush • funny • joke • pics • secret en [NEP EXTENSIE]: • doc • txt • info en [ACTUELE EXTENSIE]: • pif • scr • exe 16. Probeert zich te verspreiden naar computers met willekeurige IP adressen door de Microsoft Windows Plug and Play Buffer Overflow kwetsbaarheid te exploiteren. (zoal beschreven in Microsoft Security Bulletin MS05-039) via TCP poort 21. 17. Opent een achterdeur op een willekeurige TCP poort of op TCP of UDP poort 80. 18. Probeert bestanden te downloaden van [http://]www.rit.edu/[REMOVED]. 19. Voegt de volgende tekst toe aan het “hosts” bestand om verschillende beveiligingsgerelateerde webpagina’s te blokkeren: 127.0.0.1 avp.com 127.0.0.1 ca.com 127.0.0.1 customer.symantec.com 127.0.0.1 dispatch.mcafee.com 127.0.0.1 download.mcafee.com 127.0.0.1 downloads-eu1.kaspersky-labs.com 127.0.0.1 downloads-us1.kaspersky-labs.com 127.0.0.1 downloads1.kaspersky-labs.com 127.0.0.1 downloads2.kaspersky-labs.com 127.0.0.1 downloads3.kaspersky-labs.com 127.0.0.1 downloads4.kaspersky-labs.com 127.0.0.1 f-secure.com 127.0.0.1 kaspersky-labs.com 127.0.0.1 kaspersky.com 127.0.0.1 liveupdate.symantec.com 127.0.0.1 liveupdate.symantecliveupdate.com 127.0.0.1 mast.mcafee.com 127.0.0.1 mcafee.com 127.0.0.1 microsoft.com 127.0.0.1 my-etrust.com 127.0.0.1 nai.com 127.0.0.1 networkassociates.com 127.0.0.1 oxyd.fr 127.0.0.1 pandasoftware.com 127.0.0.1 rads.mcafee.com 127.0.0.1 secure.nai.com 127.0.0.1 securityresponse.symantec.com 127.0.0.1 sophos.com 127.0.0.1 symantec.com 127.0.0.1 t35.com 127.0.0.1 t35.net 127.0.0.1 trendmicro.com 127.0.0.1 update.symantec.com 127.0.0.1 updates.symantec.com 127.0.0.1 us.mcafee.com 127.0.0.1 viruslist.com 127.0.0.1 virustotal.com 127.0.0.1 www.avp.com 127.0.0.1 www.ca.com 127.0.0.1 www.f-secure.com 127.0.0.1 www.grisoft.com 127.0.0.1 www.kaspersky.com 127.0.0.1 www.mcafee.com 127.0.0.1 www.microsoft.com 127.0.0.1 www.my-etrust.com 127.0.0.1 www.nai.com 127.0.0.1 www.networkassociates.com 127.0.0.1 www.oxyd.fr 127.0.0.1 www.pandasoftware.com 127.0.0.1 www.sophos.com 127.0.0.1 www.symantec.com 127.0.0.1 www.t35.com 127.0.0.1 www.t35.net 127.0.0.1 www.trendmicro.com 127.0.0.1 www.viruslist.com 127.0.0.1 www.virustotal.com
 • Verwijderinstructie TIP - Twijfels bij een bepaald bestand? Verwijder het virus met de gratis online scanner van Symantec, klik hier Ook klik hier Of laat een verdacht bestand analyseren door KasperskyLab Benelux. Deze service is gratis en Nederlandstalig! klik hier Kaspersky biedt een gratis 30 dagen proefversie van haar Nederlandstalige pakket, deze kun je hier downloaden. TIP ? Controleer uw systeem af en toe met een antiviruspakket van een andere fabrikant. Handmatig een virus verwijderen voor Windows 9x, 2000, NT en XP Onderstaande algemene beschrijving geldt voor alle Windows systemen. Voor gebruikers van Windows XP wijzen wij graag op een andere mogelijkheid voor het verwijderen van een virus. Gebruik [systeemherstel] een optie om de configuratie van een eerder moment terug te zetten. U kunt op die manier uw systeem opstarten met de configuratie van de virusinfectie! Let wel: de virusbestanden kunnen daarna nog wel aanwezig zijn maar de installatie wordt ongedaan gemaakt. (Controleer vervolgens uw systeem met een antiviruspakket, zie punt 1. 1. Raadpleeg Windows help voor meer informatie over [systeemherstel] 2. Controleer hierna uw systeem op nog aanwezige bestanden en registry-regels voor zover nog aanwezig: verwijder deze handmatig. Aanpassen van de registry? Wij adviseren aanpassingen in het register van Windows alleen te laten uitvoeren door Windows-specialisten. 3.A. - Start de pc op in de veilige modus, maar sluit eerst alle programma's af en sluit de pc af. Haal vervolgens de stroom eraf en wacht 30 seconden (Dit mag NIET worden overgeslagen!). Start de pc dan weer op, en door tijdens het opstarten van de pc de CTRL of F8 knop vast te houden (afhankelijk van het besturingssysteem) zal er een menu verschijnen. In dat menu selecteer je dan met behulp van de pijltjestoetsen de optie veilige modus en dan druk je op enter. De pc zal dan opstarten in de veilige modus. In sommige gevallen kan het gebeuren dat de pc een 'keyboard error' geeft als je de CTRL of F8 knop indrukt, en in dat geval moet je even wachten tot de BIOS geladen is en dan de betreffende toets indrukken. Overigens kan alleen Windows NT niet in de veilige modus worden opgestart. Bij alle andere versies is dit wel mogelijk. 3.B. Klik op start en klik dan via programma's op MSDOS prompt. Een dos scherm zal nu openen waar je als het goed is c:\windows> ziet staan. Mocht er achter c:\windows> nog iets staan, type dan cd.. en druk daarna op enter. -Type daarna "regedit" Note voor XP-gebruikers Het is belangrijk dat je de registry opent van de lokale machine, en niet van een individuele user. Daarom even de folder wijzigen via de instructie cd.. Je komt dan uit in de folder C:\Windows 3.C. De register editor zal nu openen, en het wordt ten strengste aanbevolen om een kopie van het register te maken VOOR dat je dingen gaat veranderen. Het register is het hart van je pc en als je hier dingen verkeerd in veranderd en/of verwijderd is het mogelijk dat je pc niet goed of zelfs helemaal niet meer werkt. Je kunt een kopie maken door bovenin de register editor op deze computer te klikken en vervolgens op register en dan op registerbestand exporteren. 3.D. Aanpassen van het register. Het is de bedoeling dat je dan op zoek gaat naar de volgende sleutel: - Zie specificatie boven onder "herkenning van besmetting". Die kun je vinden door op het plusje te klikken wat voor HKEY_LOCAL_MACHINE staat. Als je op de sleutel klikt dan zie je in de rechter helft van je scherm welke waarden daar in zitten. Selecteer net zolang totdat je de juiste sleutel volledig kan zien in het linkerscherm. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op de eindwaarde en kies "verwijderen". 3.E. Sluit vervolgens dit venster. 3.F. Sluit de pc af, wacht weer dertig seconden en start de pc dan op de normale manier op. 3.G. Voer nog 1 keer een volledige scan uit op uw systeem. Of met ge-update AV-software of met de bovengenoemde online scanner. 3.I. Installeer de door het virus verwijderde security-software opnieuw. Middels de originele installatie-procedure. 1b. Indien Windows niet meer naar behoren functioneert. Start uw systeem dan op via een orginele opstartdiskette. Ga vervolgens naar stap 1. 2. Controleer hierna uw systeem op nog aanwezige bestanden en registry-regels voor zover nog aanwezig: verwijder deze handmatig.

W32.Bobax.AF is een massamailing worm die een achterdeur open zet, bestanden op afstand downloadt, en de beveiligingsinstellingen van de besmette computer verlaagt. De worm verspreidt zich door exploitatie van de Microsoft Windows Plug and Play Buffer Overflow Vulnerability (zoals beschreven in Microsoft Security Bulletin MS05-039). Tevens verspreidt deze worm zich door een kopie van zichzelf naar alle verzamelde emailadressen te sturen. Kwetsbar besturingssystemen: Windows 2000, Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT, Windows Server 2003, Windows XP
Verlaagt beveiligingsinstellingen, beëindigt beveiligingsgerelateerde processen, blokkeert de toegang tot beveiligingsgerelateerde webpagina’s, schakelt beveiligingssoftware en Windows firewall uit.
Gebruikte poorten: TCP poort 21 and 80, UDP poort 80.