© Virusalert schaal

 • Innovatie: 9
 • Besturing: 35
 • Logistiek: 5
 • Schade: 5
 • Schaal: 14
 • Aanduiding: lastig

W32.Fishinflu@mm

 • Type vbscript
 • Besturingssysteem Microsoft Windows
 • Risico laag
 • Bron (c) 2008, VirusAlert
 • Preventie Indien uitgevoerd, kopieert de worm zichzelf als de volgende bestanden: • [RANDOMLY CHOSEN FOLDER]\[RANDOM].exe • [RANDOMLY CHOSEN FOLDER]\[RANDOM].exe • [RANDOMLY CHOSEN FOLDER]\[RANDOM].exe • [RANDOMLY CHOSEN FOLDER]\[RANDOM].exe • [RANDOMLY CHOSEN FOLDER]\[RANDOM].exe • %Windir%\SysDevils.exe • %SystemDrive%\script.ini Ook de volgende “schone” bestanden worden gecreëerd: • [RANDOMLY CHOSEN FOLDER]\FluIkan • [RANDOMLY CHOSEN FOLDER]\Flu-Ikan.htm • %UserProfile%\MyDocuments\Flu-Ikan.htm • %SystemDrive%\aliases.ini Daarna wordt het volgende bestand overschreven met een kopie van zichzelf: %ProgramFiles%\mIRC\aliases.ini Daarna worden de volgende register ingangen gecreëerd: • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Flu-Ikan\"Lokasi" = "[RANDOMLY CHOSEN FOLDER]" • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Flu-Ikan\"Master1" = "[RANDOMLY CHOSEN FOLDER]\[RANDOM].exe" • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Flu-Ikan\"Master2" = "[RANDOMLY CHOSEN FOLDER]\[RANDOM].exe" • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Flu-Ikan\"Master3" = "[RANDOMLY CHOSEN FOLDER]\[RANDOM].exe" • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Flu-Ikan\"Master4" = "[RANDOMLY CHOSEN FOLDER]\[RANDOM].exe" • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Flu-Ikan\"Master5" = "[RANDOMLY CHOSEN FOLDER]\[RANDOM].exe" • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MS Setup (ACME)\User Info\"DefCompany" = "Malware" • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MS Setup (ACME)\User Info\"DefName" = "Flu-Ikan" Ook de volgende register ingangen worden gecreëerd, zodat de worm telkens start wanneer Windows wordt opgestart: • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\"pemalas" = "[RANDOMLY CHOSEN FOLDER]\[RANDOM].exe" • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\"mulut_besar" = "[RANDOMLY CHOSEN FOLDER]\[RANDOM].exe" • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\"otak_udang" = "[RANDOMLY CHOSEN FOLDER]\[RANDOM].exe" • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\"kebodohan" = "[RANDOMLY CHOSEN FOLDER]\[RANDOM].exe" De worm verwijdert de volgende register waarden: • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\dmboot.sys • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\dmio.sys • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\dmload.sys • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sermouse.sys • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sr.sys • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\vga.sys • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\vgasave.sys • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\dmboot.sys • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\rdpcdd.sys • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\rdpdd.sys • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\rdpwd.sys • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\sermouse.sys • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\sr.sys • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\tdpipe.sys • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\tdtcp.sys • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\vga.sys • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\vgasave.sys • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\SafeBoot\Minimal\dmboot.sys • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\SafeBoot\Minimal\dmio.sys • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\SafeBoot\Minimal\dmload.sys • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\SafeBoot\Minimal\sermouse.sys • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\SafeBoot\Minimal\sr.sys • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\SafeBoot\Minimal\vga.sys • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\SafeBoot\Minimal\vgasave.sys • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\SafeBoot\Network\dmboot.sys • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\SafeBoot\Network\rdpcdd.sys • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\SafeBoot\Network\rdpdd.sys • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\SafeBoot\Network\rdpwd.sys • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\SafeBoot\Network\sermouse.sys • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\SafeBoot\Network\sr.sys • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\SafeBoot\Network\tdpipe.sys • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\SafeBoot\Network\tdtcp.sys • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\SafeBoot\Network\vga.sys • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\SafeBoot\Network\vgasave.sys Ook de volgende register ingangen worden gecreëerd, zodat de worm telkens start wanneer Windows wordt opgestart: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\"Shell" = "Explorer.exe %System%\P65Z80O90A.exe" Ook de volgende register ingang wordt aangepast om de wallpaper van het bureaublad te veranderen: HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\"Wallpaper" = "%System%\FluIkan" Ook de volgende register ingang wordt aangepast om de startpagina van Internet Explorer aan te passen: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\"Start Page" = [http://]/www.al3ez.net/aashour/arabia_map/[REMOVED] Ook de volgende register ingang wordt aangepast, zodat Windows Register Editor, Taakbeheer en de command shell worden uitgeschakeld: • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\"DisableTaskMgr" = "1" • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\"DisableRegistryTools" = "1" • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\"DisableCMD" = "1" Ook de volgende register ingangen worden aangepast, zodat bepaalde opties in het start menu worden verborgen: • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\"NoFind" = "1" • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\"NoRun" = "1" Ook de volgende register ingangen worden aangepast, om de gebruikers informatie te veranderen: • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\"RegisteredOwner" = "Flu-Ikan" • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\"RegisteredOrganization" = "Malware" Ook de volgende register ingangen worden aangepast: • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\"NoFolderOptions" = "1" • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\"NoRecentDocsMenu" = "1" • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\"NoViewContextMenu" = "1" • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\"NoTrayContextMenu" = "1" • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\"NoSetFolders" = "1" • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\"Hidden" = "2" • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\"ShowSuperHidden" = "0" • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\"SuperHidden" = "1" • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\"HideFileExt" = "1" • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\"Type" = " " • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\HideFileExt\"Type" = " " • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\SuperHidden\"Type" = " " De worm kopieëert zichzelf periodiek als het volgende bestand: %Station%\[WINDOW TITEL].exe De worm sluit vensters met de volgende tekst in de naam: • SUPERDAT • PROCESS • REGISTRY EDITOR • SETUP • NORMAN • WINDOWS TASK MANAGER • TASK MANAGER • TUNEUP • SYSTUNER • RESOURCE HACKER • HEX WORKSHOP • URSOFT W32DASM • CMD.EXE • COMMAND PROMPT • SYSTEM RESTORE • EASYRECOVERY • PEID • EXESCOPE • IDA • XREFS • POWERQUEST • ZONEALARM • NVC • CONFIRM FILE DELETE • CONFIRM MULTIPLE FILE DELETE • INTERNET OPTIONS • SHOW/KILL RUNNING PROCESS • SYSTEM MECHANIC • DISPLAY PROPERTIES • HIJACKTHIS • KILLBOX • POCKET KILLBOX De worm zoekt naar mappen en kopieëert zichzelf als: %Station%\[MAPNAAM].exe Tot slot probeert de worm via Microsoft Outlook een e-mail te verzenden met een kopie van zichzelf. Deze e-mail heeft de volgende kenmerken: Title: Very Important! Message Body: Hi: Please view this file, it's very important. De worm verandert ook het bestand %ProgramFiles%\mIRC\script.ini zodat een van de volgende berichten met een kopie van de worm wordt verstuuurd naar alle bekende mIRC gebruikers op de besmette computer: • aloo [USER NICK NAME] , free picture indonesia sex double klik url:[http://]www.tid.org.tr/documents/indo_p[REMOVED] • aloo [USER NICK NAME] Ada info baru ne Marshanda, Agnes Monica, Dian Sastro, Bunga.C Dah Berani Bugil, Untuk liat Fotonya double klik url: [http://]www.tid.org.tr/documents/indo_p[REMOVED] • aloo [USER NICK NAME] Ada info baru ne Marshanda, Agnes Monica, Dian Sastro, Bunga.C Dah Berani Bugil, Untuk liat Fotonya double klik url: [http://]www.tid.org.tr/documents/indo_p[REMOVED] • aloo [USER NICK NAME] mo liat artis-artis indonesia nude, double klik url: [http://]www.tid.org.tr/documents/indo_p[REMOVED] • aloo [USER NICK NAME] , indo artis majalah playboy double klik url: [http://]www.tid.org.tr/documents/indo_p[REMOVED] • aloo [USER NICK NAME] mo liat artis majalah playboy indo?, double klik url: [http://]www.tid.org.tr/documents/indo_p[REMOVED] • aloo [USER NICK NAME] indonesia free porn, double klik url: [http://]www.tid.org.tr/documents/indo_p[REMOVED] • aloo [USER NICK NAME] mo liat karya ce-ce bangsa indo, double klik url: [http://]www.tid.org.tr/documents/indo_p[REMOVED]
 • Verwijderinstructie Verwijder het virus met de gratis online scanner van Symantec, klik hier Handmatig een virus verwijderen voor Windows 9x, 2000, NT en XP Onderstaande algemene beschrijving geldt voor alle Windows systemen. Voor gebruikers van Windows XP wijzen wij graag op een andere mogelijkheid voor het verwijderen van een virus. Gebruik [systeemherstel] een optie om de configuratie van een eerder moment terug te zetten. U kunt op die manier uw systeem opstarten met de configuratie van de virusinfectie! Let wel: de virusbestanden kunnen daarna nog wel aanwezig zijn maar de installatie wordt ongedaan gemaakt. (Controleer vervolgens uw systeem met een antiviruspakket, zie punt 1. -. Raadpleeg Windows help voor meer informatie over [systeemherstel] -. Controleer hierna uw systeem op nog aanwezige bestanden en registry-regels voor zover nog aanwezig: verwijder deze handmatig. Aanpassen van de registry? Wij adviseren aanpassingen in het register van Windows alleen te laten uitvoeren door Windows-specialisten. Heeft u zelf geen kennis hiervan dan de virushelpdesk.nl u online van dienst zijn, kijk hiervoor op VirusHelpdesk.nl onder stap 2 Handmatig de registry aanpassen 3.A. - Start de pc op in de veilige modus, maar sluit eerst alle programma's af en sluit de pc af. Haal vervolgens de stroom eraf en wacht 30 seconden (Dit mag NIET worden overgeslagen!). Start de pc dan weer op, en door tijdens het opstarten van de pc de CTRL of F8 knop vast te houden (afhankelijk van het besturingssysteem) zal er een menu verschijnen. In dat menu selecteer je dan met behulp van de pijltjestoetsen de optie veilige modus en dan druk je op enter. De pc zal dan opstarten in de veilige modus. In sommige gevallen kan het gebeuren dat de pc een 'keyboard error' geeft als je de CTRL of F8 knop indrukt, en in dat geval moet je even wachten tot de BIOS geladen is en dan de betreffende toets indrukken. Overigens kan alleen Windows NT niet in de veilige modus worden opgestart. Bij alle andere versies is dit wel mogelijk. 3.B. Klik op start en klik dan via programma's op MSDOS prompt. Een dos scherm zal nu openen waar je als het goed is c:\windows> ziet staan. Mocht er achter c:\windows> nog iets staan, type dan cd.. en druk daarna op enter. -Type daarna "regedit" Note voor XP-gebruikers Het is belangrijk dat je de registry opent van de lokale machine, en niet van een individuele user. Daarom even de folder wijzigen via de instructie cd.. Je komt dan uit in de folder C:\Windows 3.C. De register editor zal nu openen, en het wordt ten strengste aanbevolen om een kopie van het register te maken VOOR dat je dingen gaat veranderen. Het register is het hart van je pc en als je hier dingen verkeerd in veranderd en/of verwijderd is het mogelijk dat je pc niet goed of zelfs helemaal niet meer werkt. Je kunt een kopie maken door bovenin de register editor op deze computer te klikken en vervolgens op register en dan op registerbestand exporteren. 3.D. Aanpassen van het register. Het is de bedoeling dat je dan op zoek gaat naar de volgende sleutel: - Zie specificatie boven onder "herkenning van besmetting". Die kun je vinden door op het plusje te klikken wat voor HKEY_LOCAL_MACHINE staat. Als je op de sleutel klikt dan zie je in de rechter helft van je scherm welke waarden daar in zitten. Selecteer net zolang totdat je de juiste sleutel volledig kan zien in het linkerscherm. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op de eindwaarde en kies "verwijderen". 3.E. Sluit vervolgens dit venster. 3.F. Sluit de pc af, wacht weer dertig seconden en start de pc dan op de normale manier op. 3.G. Voer nog 1 keer een volledige scan uit op uw systeem. Of met ge-update AV-software of met de bovengenoemde online scanner. 3.I. Installeer de door het virus verwijderde security-software opnieuw. Middels de originele installatieprocedure. Assistentie nodig? Maak gebruik van de online helpdesk de virushelpdesk.nl VirusHelpdesk.nl onder stap 2

W32.Fishinflu@mm is een massa-mailing worm die zich verspreid via verwijderbare media en het verzenden van boodschappen aan mIRC gebruikers.

Dit virus verwijderen? Dat leest u onderin deze pagina, bij het kopje “verwijder instructie”.

Kwetsbare besturingssystemen: Windows 2000, Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows XP