© Virusalert schaal

 • Innovatie: 9
 • Besturing: 35
 • Logistiek: 20
 • Schade: 20
 • Schaal: 21
 • Aanduiding: lastig

W32.Imav.A

 • Type internet worm
 • Besturingssysteem Microsoft Windows
 • Risico middel
 • Bron (c) 2006, VirusAlert
 • Preventie Zodra W32.Imav.A is geactiveerd, gebeurt het volgende: 1. Het creëert de volgende bestanden: • %Temp%\~[RANDOM FILE NAME].exe • %Temp%\~[RANDOM FILE NAME].jpg 2. De worm opent het JPG bestand %Temp%\~[RANDOM FILE NAME].jpg. 3. Het kopieert zichzelf als de volgende: %System%\im_1.exe, 33,741 bytes Opmerking: %System% is een variabele die verwijst naar de Systeemmap. Ontbreekt deze, dan is dit C:\Windows\System (Windows 95/98/Me), C:\Winnt\System32 (Windows NT/2000), of C:\Windows\System32 (Windows XP). 4. Het creëert het volgende bestand: %System%\im_2.exe (17,886 bytes in lengte) 5. Het voegt de waarde toe: "im_autorn" = "%System%\im_1.exe" aan de subsleutel van het register: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run zodat het iedere keer draait als Windows is opgestart. 6. Voegt de waarde toe: "FirstRun" = "1" aan de subsleutel van het register: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\IME als een markeerpunt van infectie. 7. Het schakelt de volgende diensten uit waarvan sommige gerelateerd zijn aan beveiliging: • Ahnlab task Scheduler • alerter • AlertManger • AntiVir Service • aswUpdSv • Ati HotKey Poller • avast! Antivirus • AVEService • AVExch32Service • avg7alrt • avg7updsvc • AvgCore • AvgFsh • AvgServ • AVIRAMailService • AVIRAService • avpcc • AVUPDService • AVWUpSrv • AvxIni • awhost32 • backweb client - 4476822 • BackWeb Client - 7681197 • backweb client-4476822 • bdss • BlackICE • CAISafe • ccEvtMgr • ccPwdSvc • ccSetMgr • ccSetMgr.exe • DefWatch • dvpapi • dvpinit • F-Secure Gatekeeper Handler Starter • fsbwsys • fsdfwd • FSMA • Guard NT • InoRpc • InoRT • InoTask • KAVMonitorService • kavsvc • KLBLMain • McAfee Firewall • McAfeeFramework • McShield • McTaskManager • mcupdmgr.exe • MCVSRte • MonSvcNT • navapsvc • Network Associates Log Service • nipsvc • NISSERV • NISUM • NOD32ControlCenter • NOD32Service • Norman NJeeves • Norman Type-R • Norman ZANDA • Norton Antivirus Server • NPFMntor • NProtectService • NSCTOP • nvcoas • NVCScheduler • nwclntc • nwclntd • nwclnte • nwclntf • nwclntg • nwclnth • NWService • Outbreak Manager • Outpost Firewall • OutpostFirewall • PASSRV • PAVFNSVR • Pavkre • PavProt • PavPrSrv • PAVSRV • PCCPFW • PersFW • PREVSRV • PSIMSVC • ravmon8 • SAVFMSE • SAVScan • SBService • schscnt • SharedAccess • SmcService • SNDSrvc • SPBBCSvc • SpiderNT • SweepNet • SWEEPSRV.SYS • Symantec AntiVirus Client • Symantec Core LC • Tmntsrv • V3MonNT • V3MonSvc • Vba32ECM • Vba32ifs • Vba32Ldr • Vba32PP3 • VexiraAntivirus • VisNetic AntiVirus Plug-in • vsmon • vsserv • wuauserv • xcomm 8. Het geeft andere namen aan bestanden waarvan de meeste te maken hebben met beveiliging: • ashAvast.exe is renamed to 1ashAvast.exe • ashDisp.exe is renamed to 1ashDisp.exe • ashEnhcd.exe is renamed to 1ashEnhcd.exe • ashPopWz.exe is renamed to 1ashPopWz.exe • ashShA64.dll is renamed to 1ashShA64.dll • ashSimpl.exe is renamed to 1ashSimpl.exe • ashSkPck.exe is renamed to 1ashSkPck.exe • ashWebSv.exe is renamed to 1ashWebSv.exe • AUPDATE.EXE is renamed to 1AUPDATE.EXE • Avconsol.exe is renamed to 1Avconsol.exe • avgcc.exe is renamed to 1avgcc.exe • AVGCMSG.DLL is renamed to 1AVGCMSG.DLL • avgemc.exe is renamed to 1avgemc.exe • AVGNT.EXE is renamed to 1AVGNT.EXE • AVSCHED32.DLL is renamed to 1AVSCHED32.DLL • AVSCHED32.EXE is renamed to 1AVSCHED32.EXE • Avsynmgr.exe is renamed to 1Avsynmgr.exe • AVWUPD32.EXE is renamed to 1AVWUPD32.EXE • BCGCB59.dll is renamed to 1BCGCB59.dll • bdmcon.exe is renamed to 1bdmcon.exe • bdnews.exe is renamed to 1bdnews.exe • bdsubmit.exe is renamed to 1bdsubmit.exe • bdswitch.exe is renamed to 1bdswitch.exe • cafix.exe is renamed to 1cafix.exe • ccApp.exe is renamed to 1ccApp.exe • CCEVTMGR.EXE is renamed to 1CCEVTMGR.EXE • ccl30.dll is renamed to 1ccl30.dll • CCSETMGR.EXE is renamed to 1CCSETMGR.EXE • ccvrtrst.dll is renamed to 1ccvrtrst.dll • ClamTray.exe is renamed to 1ClamTray.exe • ClamWin.exe is renamed to 1ClamWin.exe • CMGrdian.exe is renamed to 1CMGrdian.exe • D2htls32.dll is renamed to 1D2htls32.dll • drwadins.exe is renamed to 1drwadins.exe • drweb32w.exe is renamed to 1drweb32w.exe • drwebscd.exe is renamed to 1drwebscd.exe • drwebupw.exe is renamed to 1drwebupw.exe • FFJMPWEB.DLL is renamed to 1FFJMPWEB.DLL • freshclam.exe is renamed to 1freshclam.exe • GUARDEVT.DLL is renamed to 1GUARDEVT.DLL • GUARDGUI.EXE is renamed to 1GUARDGUI.EXE • GUARDMSG.DLL is renamed to 1GUARDMSG.DLL • GuardNT.exe is renamed to 1GuardNT.exe • IksysT32.dll is renamed to 1IksysT32.dll • INETUPD.EXE is renamed to 1INETUPD.EXE • InocIT.exe is renamed to 1InocIT.exe • InoOEM.dll is renamed to 1InoOEM.dll • InoOption.dll is renamed to 1InoOption.dll • InoUpTNG.exe is renamed to 1InoUpTNG.exe • isafe.exe is renamed to 1isafe.exe • KAV.exe is renamed to 1KAV.exe • kavmm.exe is renamed to 1kavmm.exe • KAVPF.exe is renamed to 1KAVPF.exe • LUALL.EXE is renamed to 1LUALL.EXE • LUINSDLL.DLL is renamed to 1LUINSDLL.DLL • Luupdate.exe is renamed to 1Luupdate.exe • Mcshield.exe is renamed to 1Mcshield.exe • NAVAPSVC.EXE is renamed to 1NAVAPSVC.EXE • nod32.exe is renamed to 1nod32.exe • nod32api.dll is renamed to 1nod32api.dll • nod32kui.exe is renamed to 1nod32kui.exe • NPFMNTOR.EXE is renamed to 1NPFMNTOR.EXE • npfmsg.exe is renamed to 1npfmsg.exe • Nvccf0D.dll is renamed to 1Nvccf0D.dll • Nvcevlog.dll is renamed to 1Nvcevlog.dll • Nvcod.exe is renamed to 1Nvcod.exe • Nvcte.exe is renamed to 1Nvcte.exe • Nvcut.exe is renamed to 1Nvcut.exe • OCONNDLG.DLL is renamed to 1OCONNDLG.DLL • OCOOKDLG.DLL is renamed to 1OCOOKDLG.DLL • outpost.exe is renamed to 1outpost.exe • pccguide.exe is renamed to 1pccguide.exe • PcCtlCom.exe is renamed to 1PcCtlCom.exe • python23.dll is renamed to 1python23.dll • QHPF.EXE is renamed to 1QHPF.EXE • Realmon.exe is renamed to 1Realmon.exe • RuLaunch.exe is renamed to 1RuLaunch.exe • schface.dll is renamed to 1schface.dll • SNDSrvc.exe is renamed to S1NDSrvc.exe • SPBBCSvc.exe is renamed to S1PBBCSvc.exe • spiderml.exe is renamed to s1piderml.exe • symlcsvc.exe is renamed to s1ymlcsvc.exe • T2w32.dll is renamed to T12w32.dll • Tmntsrv.exe is renamed to T1mntsrv.exe • TmPfw.exe is renamed to Tm1Pfw.exe • tmproxy.exe is renamed to tm1proxy.exe • Up2Date.exe is renamed to U1p2Date.exe • upgrepl.exe is renamed to u1pgrepl.exe • Vba32ifs.exe is renamed to V1ba32ECM.exe • vba32ldr.exe is renamed to V1ba32ifs.exe • Vba32PP3.exe is renamed to v1ba32ldr.exe • vbaifps.dll is renamed to V1ba32PP3.exe • vetredir.dll is renamed to vb1aifps.dll • Vshwin32.exe is renamed to v1etredir.dll • VsStat.exe is renamed to Vs1hwin32.exe • vsvault.dll is renamed to Vs1Stat.exe • XT1922.dll is renamed to vs1vault.dll • Vba32ECM.exe is renamed to XT11922.dll • zatutor.exe is renamed to za1tutor.exe • zlavscan.dll is renamed to zla1vscan.dll • zlclient.exe is renamed to zl1client.exe • zonealarm.exe is renamed to zo1nealarm.exe 9. Verwijdert de volgende bestanden van alle vaste drivers van de geïnfecteerde computer: • ashAvast.exe • ashDisp.exe • ashEnhcd.exe • ashPopWz.exe • ashShA64.dll • ashSimpl.exe • ashSkPck.exe • ashWebSv.exe • AUPDATE.EXE • Avconsol.exe • avgcc.exe • AVGCMSG.DLL • avgemc.exe • AVGNT.EXE • AVSCHED32.DLL • AVSCHED32.EXE • Avsynmgr.exe • AVWUPD32.EXE • BCGCB59.dll • bdmcon.exe • bdnews.exe • bdsubmit.exe • bdswitch.exe • cafix.exe • ccApp.exe • CCEVTMGR.EXE • ccl30.dll • CCSETMGR.EXE • ccvrtrst.dll • ClamTray.exe • ClamWin.exe • CMGrdian.exe • D2htls32.dll • drwadins.exe • drweb32w.exe • drwebscd.exe • drwebupw.exe • FFJMPWEB.DLL • freshclam.exe • GUARDEVT.DLL • GUARDGUI.EXE • GUARDMSG.DLL • GuardNT.exe • IksysT32.dll • INETUPD.EXE • InocIT.exe • InoOEM.dll • InoOption.dll • InoUpTNG.exe • isafe.exe • KAV.exe • kavmm.exe • KAVPF.exe • LUALL.EXE • LUINSDLL.DLL • Luupdate.exe • Mcshield.exe • NAVAPSVC.EXE • nod32.exe • nod32api.dll • nod32kui.exe • NPFMNTOR.EXE • npfmsg.exe • Nvccf0D.dll • Nvcevlog.dll • Nvcod.exe • Nvcte.exe • Nvcut.exe • OCONNDLG.DLL • OCOOKDLG.DLL • outpost.exe • pccguide.exe • PcCtlCom.exe • python23.dll • QHPF.EXE • Realmon.exe • RuLaunch.exe • schface.dll • SNDSrvc.exe • SPBBCSvc.exe • spiderml.exe • symlcsvc.exe • T2w32.dll • Tmntsrv.exe • TmPfw.exe • tmproxy.exe • Up2Date.exe • upgrepl.exe • Vba32ECM.exe • Vba32ifs.exe • vba32ldr.exe • Vba32PP3.exe • vbaifps.dll • vetredir.dll • Vshwin32.exe • VsStat.exe • vsvault.dll • XT1922.dll • zatutor.exe • zlavscan.dll • zlclient.exe • zonealarm.exe 10. Verlaagt het niveau van beveiliging door de volgende registeringangen te verwijderen: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\McAfee.InstantUpdate.Monitor HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\Symantec NetDriver Monitor HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ccApp HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\NAV CfgWiz HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\SSC_UserPrompt HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\McAfee Guardian HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\APVXDWIN HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\KAV50 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\avg7_cc HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\avg7_emc HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\Zone Labs Client HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symantec HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\McAfee HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\KasperskyLab HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Agnitum HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Panda Software HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Zone Labs HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Trend Micro 11. Zorgt voor een filter voor IP adressen om de toegang te blokkeren tot de volgende websites: • ad.doubleclick.net • upgrade.bitdefender.com • report.bitdefender.com • ad.fastclick.net • ads.fastclick.net • ar.atwola.com • atdmt.com • avp.ch • avp.com • avp.ru • awaps.net • banner.fastclick.net • banners.fastclick.net • ca.com • www.ca.com • click.atdmt.com • clicks.atdmt.com • customer.symantec.com • dispatch.mcafee.com • download.mcafee.com • download.microsoft.com • downloads-eu1.kaspersky-labs.com • downloads-us1.kaspersky-labs.com • downloads-us2.kaspersky-labs.com • downloads-us3.kaspersky-labs.com • downloads.microsoft.com • downloads1.kaspersky-labs.com • downloads2.kaspersky-labs.com • downloads3.kaspersky-labs.com • downloads4.kaspersky-labs.com • engine.awaps.net • f-secure.com • fastclick.net • ftp.avp.ch • ftp.downloads2.kaspersky-labs.com • ftp.f-secure.com • ftp.kasperskylab.ru • ftp.sophos.com • go.microsoft.com • ids.kaspersky-labs.com • kaspersky-labs.com • kaspersky.com • liveupdate.symantec.com • liveupdate.symantecliveupdate.com • mast.mcafee.com • mcafee.com • media.fastclick.net • msdn.microsoft.com • my-etrust.com • nai.com • networkassociates.com • office.microsoft.com • phx.corporate-ir.net • rads.mcafee.com • secure.nai.com • securityresponse.symantec.com • service1.symantec.com • sophos.com • spd.atdmt.com • support.microsoft.com • symantec.com • trendmicro.com • update.symantec.com • updates.symantec.com • updates1.kaspersky-labs.com • updates2.kaspersky-labs.com • updates3.kaspersky-labs.com • updates4.kaspersky-labs.com • updates5.kaspersky-labs.com • us.mcafee.com • vil.nai.com • viruslist.com • viruslist.ru • windowsupdate.microsoft.com • www.avp.ch • www.avp.com • www.avp.ru • www.ca.com • www.f-secure.com • www.fastclick.net • www.grisoft.com • www.kaspersky-labs.com • www.kaspersky.com • www.kaspersky.ru • www.mcafee.com • www.my-etrust.com • www.nai.com • www.networkassociates.com • www.sophos.com • www.symantec.com • www.trendmicro.com • www.viruslist.com • www.viruslist.ru • www3.ca.com • avp.ch • avp.com • avp.ru • awaps.net • ca.com • ca.com • ca.com • ca.com • ca.com • ca.com • f-secure.com • fastclick.net • grisoft.com • kaspersky-labs.com • kaspersky.com • kaspersky.ru • mcafee.com • my-etrust.com • nai.com • networkassociates.com • sophos.com • symantec.com • trendmicro.com • viruslist.com • viruslist.ru • www3.ca.com • 84.53.142.6 • 84.53.142.22 • 63.210.193.12 • 212.113.20.69 • 216.200.68.152 • update.symantec.com • ca.com • service1.symantec.com • www.antivir.de • antivir.de • drweb.com • ca.com • www.drweb.com • drweb.ru • www.ravantivirus.com • ravantivirus.com • bitdefender.com • www.bitdefender.com • ca.com • clamav.net • pandasoftware.com • www.pandasoftware.com • ftpav.ca.com • upgrade.bitdefender.com • www.bitdefender.ru • bitdefender.ru • open.by • vba32.de • www.open.by • sm12.avast.com • sm13.avast.com • rs18.avast.com • rs08.avast.com • sm17.avast.com • sm04.avast.com • sm09.avast.com • sm16.avast.com • rs03.avast.com • rs06.avast.com • sm21.avast.com • rs02.avast.com • rs10.avast.com • rs07.avast.com • sm25.avast.com • rs11.avast.com • sm22.avast.com • rs20.avast.com • sm23.avast.com • sm19.avast.com • sm05.avast.com • rs24.avast.com • sm15.avast.com • downloadhosting.core.ignum.cz • sm01.avast.com • sm14.avast.com • rs18.avast.com • download25.avast.com • www.avast.com • avast.com • avira.com • www.avira.com • zak.avira.com • downloads.avira.com • www.clamwin.com • clamwin.com • 213.219.245.4 • files.referats.net • database.clamav.net • 213.248.60.121 • gin.ba.euroweb.sk • www2.eset.com • esetsoftware.com • msk4.drweb.com • drweb.com • www.drweb.com • 62.146.66.181 • www.hbedv.com • hbedv.com • www.hacksoft.com.pe • ikarus-software.at • download.ikarus.at • 193.69.114.12 • niutwo.norman.no • www.anti-virus.by • anti-virus.by • www.vba32.de • ftpav.ca.com Opmerking: Deze bedreiging overschrijft niet het host bestand voor het blokkeren van de bovengenoemde sites. 12. Het download een van de volgende bestanden als %Windir%\__dwn.exe en activeert het: • [http://]www.cnsrvr.com/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.casinofunnights.com/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.ec.cox-wacotrib.com/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.crazyiron.ru/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.uni-esma.de/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.sorisem.net/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.varc.lv/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.belwue.de/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.thetildegroup.com/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.vybercz.cz/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.kyno.cz/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.forumgestionvilles.com/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.campus-and-more.com/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.capitalforex.com/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.capitalspreadspromo.com/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.prineus.de/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.databoots.de/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.steintrade.net/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.njzt.net/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.emarrynet.com/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.zebrachina.net/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.lxlight.com/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.yili-lighting.com/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.fachman.com/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.q-serwer.net/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.wellness-i.com/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.newportsystemsusa.com/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.westcoastcadd.com/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.wing49.cz/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.posteffects.com/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.provax.sk/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.casinobrillen.de/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.duodaydream.nl/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.finlaw.ru/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.fitdina.com/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.flashcardplayer.com/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.flox-avant.ru/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.lotslink.com/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.algor.com/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.gaspekas.com/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.ezybidz.com/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.genesisfinancialonline.com/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.georg-kuenzle.ch/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.girardelli.com/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.rodoslovia.ru/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.golden-gross.ru/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.gregoryolson.com/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.gtechna.com/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.lunardi.com/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.sgmisburg.de/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.harmony-farms.net/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.hftmusic.com/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.hiwmreport.com/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.horizonimagingllc.com/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.hotelbus.de/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.howiwinmoney.com/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.ietcn.com/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.import-world.com/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.houstonzoo.org/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.interorient.ru/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.internalcardreaders.com/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.interstrom.ru/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.iutoledo.org/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.wena.net/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.iesgrantarajal.org/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.alexandriaradiology.com/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.booksbyhunter.com/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.wxcsxy.com/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.coupdepinceau.com/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.erotologist.com/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.jackstitt.com/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.imspress.com/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.digitalefoto.net/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.josemarimuro.com/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.eversetic.com/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.curious.be/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.kameo-bijux.ru/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.karrad6000.ru/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.kaztransformator.kz/[REMOVED]/ddd.jpg • [http://]www.keywordthief.com/[REMOVED]/ddd.jpg 13. De worm download een van de volgende bestanden als %Windir%\__dwn_sp.exe: • [http://]www.cnsrvr.com/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.casinofunnights.com/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.ec.cox-wacotrib.com/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.crazyiron.ru/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.uni-esma.de/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.sorisem.net/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.varc.lv/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.belwue.de/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.thetildegroup.com/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.vybercz.cz/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.kyno.cz/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.forumgestionvilles.com/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.campus-and-more.com/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.capitalforex.com/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.capitalspreadspromo.com/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.prineus.de/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.databoots.de/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.steintrade.net/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.njzt.net/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.emarrynet.com/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.zebrachina.net/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.lxlight.com/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.yili-lighting.com/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.fachman.com/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.q-serwer.net/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.wellness-i.com/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.newportsystemsusa.com/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.westcoastcadd.com/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.wing49.cz/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.posteffects.com/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.provax.sk/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.casinobrillen.de/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.duodaydream.nl/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.finlaw.ru/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.fitdina.com/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.flashcardplayer.com/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.flox-avant.ru/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.lotslink.com/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.algor.com/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.gaspekas.com/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.ezybidz.com/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.genesisfinancialonline.com/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.georg-kuenzle.ch/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.girardelli.com/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.rodoslovia.ru/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.golden-gross.ru/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.gregoryolson.com/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.gtechna.com/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.lunardi.com/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.sgmisburg.de/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.harmony-farms.net/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.hftmusic.com/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.hiwmreport.com/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.horizonimagingllc.com/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.hotelbus.de/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.howiwinmoney.com/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.ietcn.com/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.import-world.com/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.houstonzoo.org/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.interorient.ru/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.internalcardreaders.com/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.interstrom.ru/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.iutoledo.org/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.wena.net/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.iesgrantarajal.org/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.alexandriaradiology.com/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.booksbyhunter.com/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.wxcsxy.com/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.coupdepinceau.com/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.erotologist.com/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.jackstitt.com/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.imspress.com/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.digitalefoto.net/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.josemarimuro.com/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.eversetic.com/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.curious.be/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.kameo-bijux.ru/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.karrad6000.ru/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.kaztransformator.kz/[REMOVED]/my_foto.zip • [http://]www.keywordthief.com/[REMOVED]/my_foto.zip Opmerking: Het gedownloade bestand Windir%\__dwn_sp.exe is een .zip bestand dat de worm bevat. 14. Probeert in te loggen bij .icq.com via de TCP poort 17940 en verstuurt vervolgens ICQ berichten die de tekst bevatten "my foto" en een van de bovenstaande links bevat een kopie van de worm. Als de worm succesvol is opgehaald van het adres http://]www.keywordthief.com/[REMOVED]/my_foto.zip, stuurt het een link via ICQ Messenger.
 • Verwijderinstructie TIP - Twijfels bij een bepaald bestand? Verwijder het virus met de gratis online scanner van Symantec, klik hier Ook klik hier Of laat een verdacht bestand analyseren door KasperskyLab Benelux. Deze service is gratis en Nederlandstalig! klik hier Kaspersky biedt een gratis 30 dagen proefversie van haar Nederlandstalige pakket, deze kun je hier downloaden. TIP ? Controleer uw systeem af en toe met een antiviruspakket van een andere fabrikant. Handmatig een virus verwijderen voor Windows 9x, 2000, NT en XP Onderstaande algemene beschrijving geldt voor alle Windows systemen. Voor gebruikers van Windows XP wijzen wij graag op een andere mogelijkheid voor het verwijderen van een virus. Gebruik [systeemherstel] een optie om de configuratie van een eerder moment terug te zetten. U kunt op die manier uw systeem opstarten met de configuratie van de virusinfectie! Let wel: de virusbestanden kunnen daarna nog wel aanwezig zijn maar de installatie wordt ongedaan gemaakt. (Controleer vervolgens uw systeem met een antiviruspakket, zie punt 1. 1. Raadpleeg Windows help voor meer informatie over [systeemherstel] 2. Controleer hierna uw systeem op nog aanwezige bestanden en registry-regels voor zover nog aanwezig: verwijder deze handmatig. Aanpassen van de registry? Wij adviseren aanpassingen in het register van Windows alleen te laten uitvoeren door Windows-specialisten. 3.A. - Start de pc op in de veilige modus, maar sluit eerst alle programma's af en sluit de pc af. Haal vervolgens de stroom eraf en wacht 30 seconden (Dit mag NIET worden overgeslagen!). Start de pc dan weer op, en door tijdens het opstarten van de pc de CTRL of F8 knop vast te houden (afhankelijk van het besturingssysteem) zal er een menu verschijnen. In dat menu selecteer je dan met behulp van de pijltjestoetsen de optie veilige modus en dan druk je op enter. De pc zal dan opstarten in de veilige modus. In sommige gevallen kan het gebeuren dat de pc een 'keyboard error' geeft als je de CTRL of F8 knop indrukt, en in dat geval moet je even wachten tot de BIOS geladen is en dan de betreffende toets indrukken. Overigens kan alleen Windows NT niet in de veilige modus worden opgestart. Bij alle andere versies is dit wel mogelijk. 3.B. Klik op start en klik dan via programma's op MSDOS prompt. Een dos scherm zal nu openen waar je als het goed is c:\windows> ziet staan. Mocht er achter c:\windows> nog iets staan, type dan cd.. en druk daarna op enter. -Type daarna "regedit" Note voor XP-gebruikers Het is belangrijk dat je de registry opent van de lokale machine, en niet van een individuele user. Daarom even de folder wijzigen via de instructie cd.. Je komt dan uit in de folder C:\Windows 3.C. De register editor zal nu openen, en het wordt ten strengste aanbevolen om een kopie van het register te maken VOOR dat je dingen gaat veranderen. Het register is het hart van je pc en als je hier dingen verkeerd in veranderd en/of verwijderd is het mogelijk dat je pc niet goed of zelfs helemaal niet meer werkt. Je kunt een kopie maken door bovenin de register editor op deze computer te klikken en vervolgens op register en dan op registerbestand exporteren. 3.D. Aanpassen van het register. Het is de bedoeling dat je dan op zoek gaat naar de volgende sleutel: - Zie specificatie boven onder "herkenning van besmetting". Die kun je vinden door op het plusje te klikken wat voor HKEY_LOCAL_MACHINE staat. Als je op de sleutel klikt dan zie je in de rechter helft van je scherm welke waarden daar in zitten. Selecteer net zolang totdat je de juiste sleutel volledig kan zien in het linkerscherm. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op de eindwaarde en kies "verwijderen". 3.E. Sluit vervolgens dit venster. 3.F. Sluit de pc af, wacht weer dertig seconden en start de pc dan op de normale manier op. 3.G. Voer nog 1 keer een volledige scan uit op uw systeem. Of met ge-update AV-software of met de bovengenoemde online scanner. 3.I. Installeer de door het virus verwijderde security-software opnieuw. Middels de originele installatie-procedure. 1b. Indien Windows niet meer naar behoren functioneert. Start uw systeem dan op via een orginele opstartdiskette. Ga vervolgens naar stap 1. 2. Controleer hierna uw systeem op nog aanwezige bestanden en registry-regels voor zover nog aanwezig: verwijder deze handmatig.

W32.Imav.A is een worm die zichzelf verspreidt door ICQ berichten te versturen die een kopie bevatten van de worm. De worm schakelt processen van beveiligingsproducten uit. De worm kan arriveren als een zip. bestand als de link wordt gedownload.

Opmerking: Definities van January 27th kunnen deze bedreiging detecteren als W32.Lodav.A.