© Virusalert schaal

 • Innovatie: 15
 • Besturing: 35
 • Logistiek: 18
 • Schade: 20
 • Schaal: 22
 • Aanduiding: lastig

W32.Kiman.a

 • Type internet worm
 • Besturingssysteem Microsoft Windows
 • Risico middel
 • Bron (c) 2006, VirusAlert
 • Preventie WAnneer W32.Kiman.a gestart is, voert het de volgende acties uit: 1. Hij gaat eerst controleren of er een programma is dat fouten uit Windows haalt of dat er gewerkt word met VMware (Virtual Machine). Als dit het geval is dan stopt hij zichzelf. 2. Het kopieërt zichzelf als: %System%\dnsresolver.exe. Opermking: %System% is een variabele die verwijst naar de systeemmap waar Windows geïnstalleerd staat. Ontbreekt deze, dan is dit de map C:\Windows\System (Windows 95/98/Me), C:\Winnt\System32 (Windows NT/2000), of C:\Windows\System32 (Windows XP). 3. Het voegt de volgende waarde toe: "Domain Name Resolve Service" = "dnsresolver.exe" aan de subsleutels van het register: -HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\OLE -HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\OLE -HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices -HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run -HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices -HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run deze starten altijd samen met Windows. 4. Het wijzigd de volgende waarde: "EnableDCOM" = "N" aan de subsleutels van het register: -HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\OLE 5. Het wijzigd de volgende waarde: "restrictanonymous" = "1" aan de subsleutels van het register: -HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa 6. Het maakt de onderstaande bestanden die er ervoor zorgen dat de register sleutels worden gewijzigd: - %SystemDrive%\a.bat - %Temp%\1.reg Opmerking: -%SystemDrive% verschild per Windows installatie, het ligt eraan op welke schijf Windows geïnstalleerd is. Standaart is dit C: - %Temp% verschild per Windows installatie. Standaart is dit C:\Windows\TEMP (Windows 95/98/Me/XP) of C:\WINNT\Temp (Windows NT/2000). 7. Het wijzigd de volgende waarde: "TransportBindName" =" " aan de subsleutels van het register: - HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetBT\Parameters om de configuratie van uw computer te wijzigen. 8. Het wijzigd de volgende waarde: "Start" = "4" aan de subsleutels van het register: -HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess -HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\wuauserv -HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\wscsvc om de configuratie van uw computer te wijzigen. 9. Het wijzigd de volgende waarde: "EnableRemoteConnect" = "N" aan de subsleutels van het register: - HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Ole om de configuratie van uw computer te wijzigen. 10. Het wijzigd de volgende waarde: ""Enabled" = "0" aan de subsleutels van het register: - HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\PCT1.0\Server om de configuratie van uw computer te wijzigen. 11. Het wijzigd de volgende waarde: "AutoShareWks" = "0" "AutoShareServer" = "0" aan de subsleutels van het register: - HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters om de configuratie van uw computer te wijzigen. 12. Het wijzigd de volgende waarde: "NameServer" = "" "ForwardBroadcasts" = "0" "IPEnableRouter" = "0" "Domain" = "" "SearchList" = "" "UseDomainNameDevolution" = "1" "EnableICMPRedirect" = "0" "DeadGWDetectDefault" = "1" "DontAddDefaultGatewayDefault" = "0" "EnableSecurityFilters" = "1" "AllowUnqualifiedQuery" = 0 "PrioritizeRecordData" = "1" "TCP1320Opts" = "3" "KeepAliveTime" = "23280" "BcastQueryTimeout" = "2ee" "BcastNameQueryCount" = "1" "CacheTimeout"=ea60 "Size/Small/Medium/Large" = "3" "LargeBufferSize" = "1000" "SynAckProtect" = "2" "PerformRouterDiscovery" = "0" "EnablePMTUBHDetect" = "0" "FastSendDatagramThreshold " = "400" "StandardAddressLength " = "18" "DefaultReceiveWindow " = "4000" "DefaultSendWindow" = "4000" "BufferMultiplier" = "200" "PriorityBoost" = "2" "IrpStackSize" = "4" "IgnorePushBitOnReceives" = "0" "DisableAddressSharing" = "0" "AllowUserRawAccess" = "0" "DisableRawSecurity" = "0" "DynamicBacklogGrowthDelta" = "32" "FastCopyReceiveThreshold" = "400" "LargeBufferListDepth" = "a" "MaxActiveTransmitFileCount" = "2" "MaxFastTransmit" = "40" "OverheadChargeGranularity" = "1 "SmallBufferListDepth" = "20" "SmallerBufferSize" = "80" "TransmitWorker" = "20" "DNSQueryTimeouts" = "hex(7):31,00,00,00,32,00,00,00,32,00,00,00,34,00,00,00,38,00,00,00,30,00,00,00,00,00" "DefaultRegistrationTTL" = "14 "DisableReplaceAddressesInConflicts" = "0" "DisableReverseAddressRegistrations" = "1" "UpdateSecurityLevel" = "0" "DisjointNameSpace" = "1" "QueryIpMatching" = "0" "NoNameReleaseOnDemand" = "1" "EnableDeadGWDetect" = "0" "EnableFastRouteLookup" = "1" "MaxFreeTcbs" = "7d0" "MaxHashTableSize" = "800" "SackOpts" = "1" "Tcp1323Opts" = "3" "TcpMaxDupAcks" = "1" "TcpRecvSegmentSize" = "585" "TcpSendSegmentSize" = "585" "TcpWindowSize" = "7d200" "DefaultTTL" = "30" "TcpMaxHalfOpen" = "4b" "TcpMaxHalfOpenRetried" = "50" "TcpTimedWaitDelay" = "0" "MaxNormLookupMemory" = "30d40" "FFPControlFlags" = "1" "FFPFastForwardingCacheSize" = "30d40" "MaxForwardBufferMemory" = "19df7" "MaxFreeTWTcbs" = "7d0" "GlobalMaxTcpWindowSize" = "7d200" "EnablePMTUDiscovery" = "1" "ForwardBufferMemory" = "19df7" aan de subsleutels van het register: - HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters om de configuratie van uw computer te wijzigen. 13. Het wijzigd de volgende waarde: "MaxConnectionsPer1_0Server" = "50" "MaxConnectionsPerServer" = "50" aan de subsleutels van het register: - HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings om de configuratie van uw computer te wijzigen. 14. Het probeerd een achterdeur (=backdoor) te openen en verbinding te maken met een IRC server via de TCP poort 443 naar het "enz.fulame.biz" domein. 15. Als dat gedaan is gaat het in "luister stand" om te wachten op een opdracht die van de hacker (=aanvaller) komt. Hier onder staat een lijst met acties die de hacker uit kan voeren: -Download and execute files -List, stop, and start processes and threads -Launch ACK, SYN, UDP, and ICMP Denial of Service (DoS) attacks -Perform port redirection -Send files over IRC -Send email using its own SMTP engine -Start a local HTTP, FTP, or TFTP server -Search for files on the compromised computer -Access network shares and copy itself to those network shares -Scan the network for vulnerable hosts by means of port scanning -Intercept packets on the local area network -Flush the DNS and ARP caches -Open a command shell on the infected computer -Add and delete network shares and disable DCOM -Reboot the infected computer 16. Het gaat uw computer scannen om te kijken of er 1 van onderstaande bestanden aanwezig zijn en proberen deze op te gaan starten: -The Microsoft Windows DCOM RPC Interface Buffer Overrun Vulnerability (described in Microsoft Security Bulletin MS03-026). -The Microsoft Windows Local Security Authority Service Remote Buffer Overflow (as described in Microsoft Security Bulletin MS04-011). 17. Als laatste probeerd het naar een willekeurig IP adres zichzelf verder te verplaatsen naar andere computers.
 • Verwijderinstructie Verwijder het virus met de gratis online scanner van Symantec, klik hier Handmatig een virus verwijderen voor Windows 9x, 2000, NT en XP Onderstaande algemene beschrijving geldt voor alle Windows systemen. Voor gebruikers van Windows XP wijzen wij graag op een andere mogelijkheid voor het verwijderen van een virus. Gebruik [systeemherstel] een optie om de configuratie van een eerder moment terug te zetten. U kunt op die manier uw systeem opstarten met de configuratie van de virusinfectie! Let wel: de virusbestanden kunnen daarna nog wel aanwezig zijn maar de installatie wordt ongedaan gemaakt. (Controleer vervolgens uw systeem met een antiviruspakket, zie punt 1. -. Raadpleeg Windows help voor meer informatie over [systeemherstel] -. Controleer hierna uw systeem op nog aanwezige bestanden en registry-regels voor zover nog aanwezig: verwijder deze handmatig. Aanpassen van de registry? Wij adviseren aanpassingen in het register van Windows alleen te laten uitvoeren door Windows-specialisten. Heeft u zelf geen kennis hiervan dan de virushelpdesk.nl u online van dienst zijn, kijk hiervoor op VirusHelpdesk.nl onder stap 2 Handmatig de registry aanpassen 3.A. - Start de pc op in de veilige modus, maar sluit eerst alle programma's af en sluit de pc af. Haal vervolgens de stroom eraf en wacht 30 seconden (Dit mag NIET worden overgeslagen!). Start de pc dan weer op, en door tijdens het opstarten van de pc de CTRL of F8 knop vast te houden (afhankelijk van het besturingssysteem) zal er een menu verschijnen. In dat menu selecteer je dan met behulp van de pijltjestoetsen de optie veilige modus en dan druk je op enter. De pc zal dan opstarten in de veilige modus. In sommige gevallen kan het gebeuren dat de pc een 'keyboard error' geeft als je de CTRL of F8 knop indrukt, en in dat geval moet je even wachten tot de BIOS geladen is en dan de betreffende toets indrukken. Overigens kan alleen Windows NT niet in de veilige modus worden opgestart. Bij alle andere versies is dit wel mogelijk. 3.B. Klik op start en klik dan via programma's op MSDOS prompt. Een dos scherm zal nu openen waar je als het goed is c:\windows> ziet staan. Mocht er achter c:\windows> nog iets staan, type dan cd.. en druk daarna op enter. -Type daarna "regedit" Note voor XP-gebruikers Het is belangrijk dat je de registry opent van de lokale machine, en niet van een individuele user. Daarom even de folder wijzigen via de instructie cd.. Je komt dan uit in de folder C:\Windows 3.C. De register editor zal nu openen, en het wordt ten strengste aanbevolen om een kopie van het register te maken VOOR dat je dingen gaat veranderen. Het register is het hart van je pc en als je hier dingen verkeerd in veranderd en/of verwijderd is het mogelijk dat je pc niet goed of zelfs helemaal niet meer werkt. Je kunt een kopie maken door bovenin de register editor op deze computer te klikken en vervolgens op register en dan op registerbestand exporteren. 3.D. Aanpassen van het register. Het is de bedoeling dat je dan op zoek gaat naar de volgende sleutel: - Zie specificatie boven onder "herkenning van besmetting". Die kun je vinden door op het plusje te klikken wat voor HKEY_LOCAL_MACHINE staat. Als je op de sleutel klikt dan zie je in de rechter helft van je scherm welke waarden daar in zitten. Selecteer net zolang totdat je de juiste sleutel volledig kan zien in het linkerscherm. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op de eindwaarde en kies "verwijderen". 3.E. Sluit vervolgens dit venster. 3.F. Sluit de pc af, wacht weer dertig seconden en start de pc dan op de normale manier op. 3.G. Voer nog 1 keer een volledige scan uit op uw systeem. Of met ge-update AV-software of met de bovengenoemde online scanner. 3.I. Installeer de door het virus verwijderde security-software opnieuw. Middels de originele installatie-procedure. Assistentie nodig? Maak gebruik van de online helpesk de virushelpdesk.nl VirusHelpdesk.nl onder stap 2

Kiman.a is een internet worm die een achterdeur op je syteem installeert. Deze zgh. backdoor functie wordt door de virusschrijver/aanvaller gebruikt om wisselende acties uit te voeren. Deze acties kunnen zijn; het verwijderen of openen van bestanden of programma`s. Het versturen van e-mails via de smtp van de getroffen pc en het verwijderen of misbruiken van (netwerk)verbindingen.

Na infectie probeert het een aantal Windows-kwetsbaarheden aan te spreken en roept het verschillende IP-ranges op waarna het probeert op deze systemen binnen te komen. Hiervoor gebruikt het een standaard lijst van wachtwoorden.

Kwetsbare besturingssystemen zijn: Windows 2000, Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT, Windows Server 2003, Windows XP.

Dit virus verwijderen? Dat leest u onderin deze pagina, bij het kopje
“verwijder instructies”.

TIP: Ontvang onze gratis viruswaarschuwingen per e-mail.
klik hier om u gratis aan te melden!