© Virusalert schaal

 • Innovatie: 9
 • Besturing: 35
 • Logistiek: 15
 • Schade: 25
 • Schaal: 21
 • Aanduiding: lastig

W32.Sygyp.A

 • Type internet worm
 • Besturingssysteem Microsoft Windows
 • Risico middel
 • Bron (c) 2006, VirusAlert
 • Preventie Zodra W32.Sygyp.A is geactiveerd, gebeurt het volgende: 1. Kopieert zichzelf als de volgende bestanden: • %System%\Regverif32.exe • %Windir%\GoogleEarthSetup.exe 2. Creëert de volgende bestanden: • %System%\Sys32.reg • %System%\Reg32.reg • %System%\OE32.reg • %System%\Sec32.reg • %System%\FWall32.reg • %System%\NTFS32.reg • %System%\W32Info.reg 3. Voegt de volgende waarde toe aan de subsleutel van het register: "RegVfy32" = "%System%\Regverif32.exe" HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run zodat de worm iedere keer op de achtergrond meedraait zodra Windows is opgestart. 4. Voegt de volgende waarden toe: "DisableTaskmgr" = "1" "DisableRegistryTools" = "1" aan de subsleutel van het register: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System om de functies van de Registry Editor en Task Manager uit te schakelen. 5. Voegt de waarden: "Compact Do not Ask Again" = "1" "Delete Thread Warning" = "6" "Mail Empty Subject Warning" = "1" "Send Mail Warning" = "1" toe aan de subsleutel van het register: HKEY_CURRENT_USER\Identities\[DEFAULT USER]\Software\Microsoft\Outlook Express\[OUTLOOK VERSION]\Dont Show Dialogs om te voorkomen dat er bepaalde waarschuwingsberichten opduiken die door Microsoft Outlook normaliter worden getoond. 6. Voegt de waarden: "AntiVirusDisableNotify" = "0" "AntiVirusOverride" = "0" "FirewallDisableNotify" = "0" "FirewallOverride" = "0" "UpdatesDisableNotify" = "0" toe aan de subsleutel van het register: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center om de instellingen van de beveiliging uit te schakelen en de toegang tot het Windows beveiligingscentrum. 7. Voegt de waarde: "EnableFirewall" = "0" toe aan de subsleutel van het register: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess \Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile om de Windows firewall uit te schakelen. 8. Voegt de waarden: "limitblankpassworduse" = "0" "forceguest" = "0" "crashonauditfail" = "0" toe aan de subsleutel van het register: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\LSA om de functie van het delen van netwerken aan te passen. 9. Voegt de waarde: "Virus Name" = "W32.Gypsy@mm" "Virus Creator" = "Unknowan" "Virus Origin" = "Unknowan" "Virus Type" = "Worm" "Virus Path" = "%System%" "Virus Created With" = "Visual Basic 6" "Date Of Infection" = "[DATE]" "Time Of Infection" = "[TIME]" toe aan de subsleutel van het register: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Gypsy\W32.Gypsy\Virus Infomation om de informatie over de bedreiging op te slaan. 10. Bij het besturingssysteem Windows NT, kopieert het zichzelf als de volgende bestanden: • %ProgramFiles%\WindowsUpdate\System Security\Asistant_Alert.exe • %ProgramFiles%\WindowsUpdate\System Security\NetAlert_v2.4.exe • %ProgramFiles%\WindowsUpdate\System Security\Updates.tmp\exploit_patcher_v1.0.0.exe • %ProgramFiles%\WindowsUpdate\System Security\Updates.tmp\NetWatch_v1.0.3.exe Opmerking: %ProgramFiles% is een variabele die refereert naar de map waar Windows geïnstalleerd staat. Ontbreekt deze dan is dit C:\Program Files. 11. Bij het besturingssysteem Windows NT, deelt het de volgende mappen: • Remote Service=%ProgramFiles%\WindowsUpdate • Gypsy=%SystemDrive% • ADMIN$ Opmerking: %SystemDrive% is een variabele die verwijst naar de schijf waar Windows is geïnstalleerd. Ontbreekt deze dan is dit schijf C. 12. Bij het besturingssysteem Windows NT, voegt het de volgende lijnen toe aan: System%\drivers\etc\hosts: # Host file has been infected by : # W32.Gypsy@mm 127.0.0.1 www.google.com 127.0.0.1 www.yahoo.com 127.0.0.1 www.hotmail.com 127.0.0.1 www.microsoft.com 127.0.0.1 www.symantec.com 127.0.0.1 www.trendmicro.com 127.0.0.1 www.mcafee.com 127.0.0.1 messenger.yahoo.com 127.0.0.1 messenger.msn.com 127.0.0.1 www.kazaa.com 127.0.0.1 www.emule.com 127.0.0.1 www.winmx.com 127.0.0.1 www.limewire.com 127.0.0.1 www.winguides.com 127.0.0.1 www.vet.com 127.0.0.1 www.ebay.com 127.0.0.1 www.msn.com 127.0.0.1 www.hotmail.com 127.0.0.1 www.mp3.com 127.0.0.1 www.grisoft.com 127.0.0.1 www.zonelabs.com 127.0.0.1 www.lavasoft.com 127.0.0.1 update.microsoft.com 127.0.0.1 morpheus.com 127.0.0.1 www.imesh.com 127.0.0.1 www.edonkey2000.com 127.0.0.1 www.bearshare.com 127.0.0.1 www.agsatellite.com 127.0.0.1 www.zeropaid.com 127.0.0.1 www.bittorrent.com 127.0.0.1 login.yahoo.com 127.0.0.1 www.securityfocus.com 127.0.0.1 www.geocities.com 127.0.0.1 www.sophos.com 127.0.0.1 www.pandasoftware.com 127.0.0.1 www.ibm.com 127.0.0.1 www.dell.com 127.0.0.1 www.hp.com 127.0.0.1 www.sec-1.com 127.0.0.1 www.kaspersky.com 13. Stopt de volgende processen die aan veiligheid gerelateerd zijn: • avgctrl.exe • kav.exe • avgamsvr.exe • avgserv.exe • avgmsvr.exe • avgcc32.exe • avgcc.exe • avginet.exe • avgupsvc.exe • avgemc.exe • avgnt.exe • avgregcl.exe • avgserv9.exe • avgw.exe • alogserv.exe • avsynmgr.exe • Mpfsheild.exe • doc • MpfAgent.exe • mpf.exe • MpfConsole.exe • mcagent.exe • mcappins.exe • McDash.exe • mcdetect.exe • mcinfo.exe • mcmnhdlr.exe • mcshield.exe • mctskshd.exe • mcupdate.exe • mcvsescn.exe • mcvsshld.exe • avpcc.exe • mcvsftsn.exe • mcvsrte.exe • vstskmgr.exe • vsmain.exe • vshwin32.exe • pccpfw.exe • pccclient.exe • pcclient.exe • pccguide.exe • pccnt.exe • pccntmon.exe • pccntupd.exe • PcCtlCom.exe • pcscan.exe • avpm.exe • kavmm.exe • kavsvc.exe • AVENGINE.EXE • remupd.exe • inicio.exe • prevsrv.exe • ALsvc.exe • ALMon.exe • SavService.exe • SWNETSUP.exe • ALUNotify.exe • ccApp.exe • nisserv.exe • NISUM.exe • Navapsvc.exe • NMain.exe • Navapw32.exe • VetMsg.exe • VetTray.exe • Vet32.exe • VetNT.exe • vsmon.exe • zlclient.exe • zapro.exe • zonealarm.exe 14. Verzamelt e-mailadressen door op de geïnfecteerde PC alle bestanden te doorzoeken die de volgende extensies bevatten: • .htm • .php • .hta • .doc • .hte • .php • .htt • .xls • .htx • .eml • .sht • .jsp • .stm • .xml • .js • .cgi • .vbs • .vbe 15. Stuurt massa mail naar alle verzamelde adressen die gebruik maken van Outlook Express. De mail heeft de volgende eigenschappen: Onderwerp: Google Earth – Explore, Search and Discover Tekst bericht: Want to know more about a specific location? Dive right in -- Google Earth combines satellite imagery, maps and the power of Google Search to put the world's geographic information at your fingertips. * Fly from space to your neighborhood. Type in an address and zoom right in. * Search for schools, parks, restaurants, and hotels. Get driving directions. * Tilt and rotate the view to see 3D terrain and buildings. * Save and share your searches and favorites. Even add your own annotations. Bijlage: GoogleEarthSetup.exe 16. Bij Windows NT, verwijdert het alle ingeroosterde taken. 17. Bij Windows NT, voegt het de volgende taak toe om elke dag op hetzelfde tijdstip de worm uit te voeren: Shutdown -S -T10 -C "From state to state and city to city infecting computers like a wondering Gypsy..!!" 18. Laat het volgende error bericht zien: The file [WORM FILE NAME] is corrupted or missing
 • Verwijderinstructie TIP - Twijfels bij een bepaald bestand? Verwijder het virus met de gratis online scanner van Symantec, klik hier Ook klik hier Of laat een verdacht bestand analyseren door KasperskyLab Benelux. Deze service is gratis en Nederlandstalig! klik hier Kaspersky biedt een gratis 30 dagen proefversie van haar Nederlandstalige pakket, deze kun je hier downloaden. TIP ? Controleer uw systeem af en toe met een antiviruspakket van een andere fabrikant. Handmatig een virus verwijderen voor Windows 9x, 2000, NT en XP Onderstaande algemene beschrijving geldt voor alle Windows systemen. Voor gebruikers van Windows XP wijzen wij graag op een andere mogelijkheid voor het verwijderen van een virus. Gebruik [systeemherstel] een optie om de configuratie van een eerder moment terug te zetten. U kunt op die manier uw systeem opstarten met de configuratie van de virusinfectie! Let wel: de virusbestanden kunnen daarna nog wel aanwezig zijn maar de installatie wordt ongedaan gemaakt. (Controleer vervolgens uw systeem met een antiviruspakket, zie punt 1. 1. Raadpleeg Windows help voor meer informatie over [systeemherstel] 2. Controleer hierna uw systeem op nog aanwezige bestanden en registry-regels voor zover nog aanwezig: verwijder deze handmatig. Aanpassen van de registry? Wij adviseren aanpassingen in het register van Windows alleen te laten uitvoeren door Windows-specialisten. 3.A. - Start de pc op in de veilige modus, maar sluit eerst alle programma's af en sluit de pc af. Haal vervolgens de stroom eraf en wacht 30 seconden (Dit mag NIET worden overgeslagen!). Start de pc dan weer op, en door tijdens het opstarten van de pc de CTRL of F8 knop vast te houden (afhankelijk van het besturingssysteem) zal er een menu verschijnen. In dat menu selecteer je dan met behulp van de pijltjestoetsen de optie veilige modus en dan druk je op enter. De pc zal dan opstarten in de veilige modus. In sommige gevallen kan het gebeuren dat de pc een 'keyboard error' geeft als je de CTRL of F8 knop indrukt, en in dat geval moet je even wachten tot de BIOS geladen is en dan de betreffende toets indrukken. Overigens kan alleen Windows NT niet in de veilige modus worden opgestart. Bij alle andere versies is dit wel mogelijk. 3.B. Klik op start en klik dan via programma's op MSDOS prompt. Een dos scherm zal nu openen waar je als het goed is c:\windows> ziet staan. Mocht er achter c:\windows> nog iets staan, type dan cd.. en druk daarna op enter. -Type daarna "regedit" Note voor XP-gebruikers Het is belangrijk dat je de registry opent van de lokale machine, en niet van een individuele user. Daarom even de folder wijzigen via de instructie cd.. Je komt dan uit in de folder C:\Windows

W32.Sygyp.A is een massa mailing worm die zichzelf probeert te verspreiden via het delen van netwerken. De worm verlaagt het niveau van beveiliging van de geïnfecteerde PC. De worm stuurt kopieën van zichzelf rond die verpakt zitten in de een bijlage van de e-mail. De adressen verzamelt de worm vanaf de PC.

W32.Sygyp.A stopt beveiligingsprocessen en blokkeert de toegang tot websites die aan veiligheid gerelateerd zijn. De worm schakelt de Windows firewall functie uit en de Windows beveiliging. Het onderwerp van de a-mail: Google Earth – Explore, Search and Discover. De naam van de bijlage is GoogleEarthSetup.exe.