© Virusalert schaal

 • Innovatie: 9
 • Besturing: 35
 • Logistiek: 15
 • Schade: 15
 • Schaal: 19
 • Aanduiding: lastig

W32.Vispat.A

 • Type internet worm
 • Besturingssysteem Microsoft Windows
 • Risico laag
 • Bron (c) 2007, VirusAlert
 • Preventie Zodra het virus is geactiveerd, kopieert de worm zichzelf naar de volgende locatie in de systeemmap: %System%\dllconfig\cache\dllcache.exe Daarna creëert de worm de volgende registeringang zodat Windows de bedreiging tegelijkertijd met Windows opstart: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\"dllcache.exe" = "%System%\dllconfig\cache\dllcache.exe" De worm verandert de volgende register subsleutel met als doel de homepagina van Internet Explorer aan te passen: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\"Start Page" = "[http://]www.internet-explorer.name/" De worm gaat verder met het toevoegen van nieuwe registersleutels en voegt verschillende sites toe aan de betrouwbare zone van Internet Explorer: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Domains\coppiastrana.com HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Domains\coppiastrana.com\www\"*" = "0x00000002" HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Domains\google-hard.com HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Domains\google-hard.com\www\"*" = "0x00000002" HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Domains\vispateresa.biz HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Domains\vispateresa.biz\www\"*" = "0x00000002" De worm verlaagt vervolgens de beveiligingsinstellingen zodat ook malafide sites aan de betrouwbare zone van Internet Explorer kunnen worden toegevoegd. Om dit te bereiken verandert de worm de volgende registeringangen: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\2\"MinLevel" = "0x00000000" HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\2\"RecommendedLevel" = "0x00000000" HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\2\"1001" = "0x00000000" HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\2\"1004" = "0x00000000" HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\2\"1200" = "0x00000000" HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\2\"1201" = "0x00000000" HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\2\"1400" = "0x00000000" HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\2\"1402" = "0x00000000" HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\2\"1405" = "0x00000000" HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\2\"1406" = "0x00000000" HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\2\"1407" = "0x00000000" HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\2\"1609" = "0x00000000" HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\2\"1800" = "0x00000000" HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\2\"1803" = "0x00000000" De worm probeert zichzelf te verbergen op het systeem door de vertoonopties aan te passen: HKEY_CURRENT_USER\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\"Hidden" = "0" HKEY_CURRENT_USER\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\"ShowSuperHidden" = "0" HKEY_CURRENT_USER\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\"SuperHidden" = "0" De worm creëert een map, wanneer die wordt geopend lanceert het Internet Explorer en verwijst vervolgens naar "http://google-hard.com". De volgende register subsleutels worden gemaakt om deze map te creëren: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{16C7013F-912E-42ac-AA8E-A10A180DFF51} HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{16C7013F-912E-42ac-AA8E-A10A180DFF51}\"Default" = "Foto Brasile" HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{16C7013F-912E-42ac-AA8E-A10A180DFF51}\DefaultIcon\"Default" = "%SystemRoot%\System32\shell32.dll,127"HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{16C7013F-912E-42ac-AA8E-A10A180DFF51}\Shell\Open My Menu\"Command" = "C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe http://google-hard.com" De worm probeert daarna een nieuwe mailaccount aan te maken in Outlook Express door de volgende registersleutels te creëren: HKEY_CURRENT_USER\Identities\{43AECEA6-69DE-474B-AC86-21D837FC310A} HKEY_CURRENT_USER\Identities\{43AECEA6-69DE-474B-AC86-21D837FC310A}\Software\Microsoft\Outlook Express\5.0\"SpellDontIgnoreDBCS" = "0x00000001" HKEY_CURRENT_USER\Identities\{43AECEA6-69DE-474B-AC86-21D837FC310A}\Software\Microsoft\Outlook Express\5.0\"MSIMN" = "0x00000001" HKEY_CURRENT_USER\Identities\{43AECEA6-69DE-474B-AC86-21D837FC310A}\Software\Microsoft\Outlook Express\5.0\"StoreMigratedV5" = "0x00000001" HKEY_CURRENT_USER\Identities\{43AECEA6-69DE-474B-AC86-21D837FC310A}\Software\Microsoft\Outlook Express\5.0\"ConvertedToDBX" = "0x00000001" HKEY_CURRENT_USER\Identities\{43AECEA6-69DE-474B-AC86-21D837FC310A}\Software\Microsoft\Outlook Express\5.0\"Settings Upgraded" = "0x00000007" HKEY_CURRENT_USER\Identities\{43AECEA6-69DE-474B-AC86-21D837FC310A}\Software\Microsoft\Outlook Express\5.0\"Running" = "0x00000001" HKEY_CURRENT_USER\Identities\{43AECEA6-69DE-474B-AC86-21D837FC310A}\Software\Microsoft\Outlook Express\5.0\"Store Root" = "%UserProfile%\Local Settings\Application Data\Identities\{43AECEA6-69DE-474B-AC86-21D837FC310A}\Microsoft\Outlook Express\" HKEY_CURRENT_USER\Identities\{43AECEA6-69DE-474B-AC86-21D837FC310A}\Software\Microsoft\Outlook Express\5.0\Mail\"Welcome Message" = "0x00000000" HKEY_CURRENT_USER\Identities\{43AECEA6-69DE-474B-AC86-21D837FC310A}\Software\Microsoft\Outlook Express\5.0\Mail\"Accounts Checked" = "00 00 00 00" HKEY_CURRENT_USER\Identities\{43AECEA6-69DE-474B-AC86-21D837FC310A}\Software\Microsoft\Outlook Express\5.0\Mail\"Safe Attachments" = "0x00000001" HKEY_CURRENT_USER\Identities\{43AECEA6-69DE-474B-AC86-21D837FC310A}\Software\Microsoft\Outlook Express\5.0\Mail\"Secure Safe Attachments" = "0x00000001" HKEY_CURRENT_USER\Identities\{43AECEA6-69DE-474B-AC86-21D837FC310A}\Software\Microsoft\Outlook Express\5.0\News\"Accounts Checked" = "00 00 00 00" HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WAB\WAB4\Wab File Name\"Default" = "%UserProfile%\Application Data\Microsoft\Address Book\%USERNAME%.wab" HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WAB\WAB4\"OlkContactRefresh" = "0x00000000" HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WAB\WAB4\"OlkFolderRefresh" = "0x00000000" HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WAB\WAB4\"FirstRun" = "0x00000001" De worm creëert tevens voor sommige websites directe doorverwijzingen, welke verwijzen naar "http://vispateresa.biz": %UserProfile%\Desktop\Internet Explorer.lnk %UserProfile%\Desktop\VM18.lnk %UserProfile%\Start Menu\Hard Explorer.lnk %UserProfile%\Start Menu\Ultimi siti visitati.lnk Zodra "http://vispateresa.biz" aanwezig is in de beveiligde Zone van Internet Explorer, en wanneer je op de links kunt klikken, wordt er een bestand opgehaald zonder dat de gebruiker hiervan op de hoogte is. De informatie wordt bewaard op de volgende locatie: %Windows%\Downloaded Program Files\login.exe Zodra dit bestand meedraait, kopieert het zichzelf naar de locatie: %System%\scansvc\trust\mpeg-video03.exe Het virus maakt de volgende registeringang zodat de bedreiging meedraait als Windows start: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\"mpeg-video03.exe" = "%System%\scansvc\trust\mpeg-video03.exe" De worm scant vervolgens het adressenboek van Outlook Express op contactpersonen en mailt iedere persoon een bericht met als bijlage een ingepakt bestand, welke het virus herbergt. Het bericht heeft de volgende eigenschappen: Onderwerp: Indagine Privata Tekstbericht: Dai un'occhiata al video in allegato, ti hanno beccato... Naam bijlage: mpeg-video00[DIGIT].zip
 • Verwijderinstructie Verwijder het virus met de gratis online scanner van Symantec, klik hier Handmatig een virus verwijderen voor Windows 9x, 2000, NT en XP Onderstaande algemene beschrijving geldt voor alle Windows systemen. Voor gebruikers van Windows XP wijzen wij graag op een andere mogelijkheid voor het verwijderen van een virus. Gebruik [systeemherstel] een optie om de configuratie van een eerder moment terug te zetten. U kunt op die manier uw systeem opstarten met de configuratie van de virusinfectie! Let wel: de virusbestanden kunnen daarna nog wel aanwezig zijn maar de installatie wordt ongedaan gemaakt. (Controleer vervolgens uw systeem met een antiviruspakket, zie punt 1. -. Raadpleeg Windows help voor meer informatie over [systeemherstel] -. Controleer hierna uw systeem op nog aanwezige bestanden en registry-regels voor zover nog aanwezig: verwijder deze handmatig. Aanpassen van de registry? Wij adviseren aanpassingen in het register van Windows alleen te laten uitvoeren door Windows-specialisten. Heeft u zelf geen kennis hiervan dan de virushelpdesk.nl u online van dienst zijn, kijk hiervoor op VirusHelpdesk.nl onder stap 2 Handmatig de registry aanpassen 3.A. - Start de pc op in de veilige modus, maar sluit eerst alle programma's af en sluit de pc af. Haal vervolgens de stroom eraf en wacht 30 seconden (Dit mag NIET worden overgeslagen!). Start de pc dan weer op, en door tijdens het opstarten van de pc de CTRL of F8 knop vast te houden (afhankelijk van het besturingssysteem) zal er een menu verschijnen. In dat menu selecteer je dan met behulp van de pijltjestoetsen de optie veilige modus en dan druk je op enter. De pc zal dan opstarten in de veilige modus. In sommige gevallen kan het gebeuren dat de pc een 'keyboard error' geeft als je de CTRL of F8 knop indrukt, en in dat geval moet je even wachten tot de BIOS geladen is en dan de betreffende toets indrukken. Overigens kan alleen Windows NT niet in de veilige modus worden opgestart. Bij alle andere versies is dit wel mogelijk. 3.B. Klik op start en klik dan via programma's op MSDOS prompt. Een dos scherm zal nu openen waar je als het goed is c:\windows> ziet staan. Mocht er achter c:\windows> nog iets staan, type dan cd.. en druk daarna op enter. -Type daarna "regedit" Note voor XP-gebruikers Het is belangrijk dat je de registry opent van de lokale machine, en niet van een individuele user. Daarom even de folder wijzigen via de instructie cd.. Je komt dan uit in de folder C:\Windows 3.C. De register editor zal nu openen, en het wordt ten strengste aanbevolen om een kopie van het register te maken VOOR dat je dingen gaat veranderen. Het register is het hart van je pc en als je hier dingen verkeerd in veranderd en/of verwijderd is het mogelijk dat je pc niet goed of zelfs helemaal niet meer werkt. Je kunt een kopie maken door bovenin de register editor op deze computer te klikken en vervolgens op register en dan op registerbestand exporteren. 3.D. Aanpassen van het register. Het is de bedoeling dat je dan op zoek gaat naar de volgende sleutel: - Zie specificatie boven onder "herkenning van besmetting". Die kun je vinden door op het plusje te klikken wat voor HKEY_LOCAL_MACHINE staat. Als je op de sleutel klikt dan zie je in de rechter helft van je scherm welke waarden daar in zitten. Selecteer net zolang totdat je de juiste sleutel volledig kan zien in het linkerscherm. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op de eindwaarde en kies "verwijderen". 3.E. Sluit vervolgens dit venster. 3.F. Sluit de pc af, wacht weer dertig seconden en start de pc dan op de normale manier op. 3.G. Voer nog 1 keer een volledige scan uit op uw systeem. Of met ge-update AV-software of met de bovengenoemde online scanner. 3.I. Installeer de door het virus verwijderde security-software opnieuw. Middels de originele installatieprocedure. Assistentie nodig? Maak gebruik van de online helpdesk de virushelpdesk.nl VirusHelpdesk.nl onder stap 2

W32.Vispat.A is een massa’s mail versturende worm die e-mailadressen verzamelt van de getroffen computer. De worm verandert de Start Pagina voor Internet Explorer en verlaagt het niveau van beveiliging. De worm scant vervolgens het adressenboek van Outlook Express op contactpersonen en mailt iedere persoon een bericht met als bijlage een ingepakt bestand, welke het virus herbergt.

Het bericht heeft de volgende eigenschappen:

Onderwerp: Indagine Privata
Tekstbericht: Dai un’occhiata al video in allegato, ti hanno beccato…
Naam bijlage: mpeg-video00[DIGIT].zip

Kwetsbare besturingssystemen zijn: Windows 98, Windows 95, Windows XP, Windows Me, Windows NT, Windows Server 2003, Windows 2000.

Dit virus verwijderen? Dat leest u onderin deze pagina, bij het kopje
“verwijder instructie”.