© Virusalert schaal

 • Innovatie: 9
 • Besturing: 35
 • Logistiek: 35
 • Schade: 35
 • Schaal: 29
 • Aanduiding: gevaarlijk

W32. Vispat.C

 • Type internet worm
 • Besturingssysteem Microsoft Windows
 • Risico middel
 • Bron (c) 2007, VirusAlert
 • Alias W32/Domamo@mm [McAfee], Email-Worm.Win32.Brizol.a [Kaspersky], Email-Worm.Win32.Brizol.a [F-Secure]
 • Preventie Zodra de worm is geactiveerd, creëert het de volgende bestanden: • %UserProfile%\Application Data\Microsoft\Address Book\[USER NAME].wab • %UserProfile%\Local Settings\Application Data\Identities\{43AECEA6-69DE-474B-AC86-21D837FC310A}\Microsoft\Outlook Express\Folders.dbx • %UserProfile%\Local Settings\Application Data\Identities\{43AECEA6-69DE-474B-AC86-21D837FC310A}\Microsoft\Outlook Express\Inbox.dbx • %UserProfile%\Local Settings\Application Data\Identities\{43AECEA6-69DE-474B-AC86-21D837FC310A}\Microsoft\Outlook Express\Offline.dbx • %System%\officeparam.dll • %System%\scansvc\trust\documenti_personali.exe • %System%\windowslite.pbk • %SystemDrive%\documenti.zip De worm creëert de volgende registeringang, zodat de worm tegelijkertijd opstart met het Windows besturingssysteem: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\"documenti_personali.exe" = "%System%\scansvc\trust\documenti_personali.exe" De worm modificeert de volgende registeringang, welke de homepagina aanpast van Internet Explorer: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\"Start Page" = "[http://]www.katasearch.com" Vervolgens creëert de worm de volgende registeringang onder de volgende subsleutel: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Domains Opmerking: Deze subsleutels voegen de volgende websites toe aan de zone Betrouwbare Zones van Internet Explorer: • [http://]foto-personali.name • [http://]katasearch.com • [http://]tuttoavolonta.com De worm past tevens de volgende register ingangen aan, welke als effect hebben dat het niveau van beveiliging wordt verlaagd voor met name de betrouwbare zones voor Internet Explorer: • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\2\"MinLevel" = "0" • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\2\"RecommendedLevel" = "0" • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\2\"1001" = "0" • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\2\"1004" = "0" • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\2\"1200" = "0" • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\2\"1201" = "0" • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\2\"1400" = "0" • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\2\"1402" = "0" • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\2\"1405" = "0" • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\2\"1406" = "0" • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\2\"1407" = "0" • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\2\"1609" = "0" • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\2\"1800" = "0" • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\2\"1803" = "0" De worm past vervolgens de volgende registeringangen aan, met als doel de besmetting te verbergen. Om dit te bereiken worden de opties om bestanden te bekijken aangepast. • HKEY_CURRENT_USER\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\"Hidden" = "0" • HKEY_CURRENT_USER\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\"ShowSuperHidden" = "0" • HKEY_CURRENT_USER\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\"SuperHidden" = "0" De worm creëert de volgende register subsleutels welke een map bevat met de naam Immagini onder de hoofdmap My Computer: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{16C7013F-912E-42ac-AA8E-A10A180DFF51} Opmerking: Zodra de hierboven genoemde map is geopend, zal Internet Explorer het programma uitvoeren en de volgende URL gaan inladen: [http://]foto-personali.name De worm kan tevens snelkoppelingen maken naar een van de volgende links: • %UserProfile%\Desktop\Foto Personali.lnk • %UserProfile%\Desktop\Microsoft IE Link.lnk • %UserProfile%\Start Menu\Foto Personali.lnk Opmerking: Deze links verwijzen naar een van de websites die de worm heeft toegevoegd aan de betrouwbare zone van Internet Explorer. De worm creëert daarna de volgende registeringangen, welke nieuwe e-mailaccounts maken voor Outlook Express: • HKEY_CURRENT_USER\Identities\{43AECEA6-69DE-474B-AC86-21D837FC310A}\Software\Microsoft\Outlook Express\5.0\"SpellDontIgnoreDBCS" = "1" • HKEY_CURRENT_USER\Identities\{43AECEA6-69DE-474B-AC86-21D837FC310A}\Software\Microsoft\Outlook Express\5.0\"MSIMN" = "1" • HKEY_CURRENT_USER\Identities\{43AECEA6-69DE-474B-AC86-21D837FC310A}\Software\Microsoft\Outlook Express\5.0\"StoreMigratedV5" = "1" • HKEY_CURRENT_USER\Identities\{43AECEA6-69DE-474B-AC86-21D837FC310A}\Software\Microsoft\Outlook Express\5.0\"ConvertedToDBX" = "1" • HKEY_CURRENT_USER\Identities\{43AECEA6-69DE-474B-AC86-21D837FC310A}\Software\Microsoft\Outlook Express\5.0\"Settings Upgraded" = "7" • HKEY_CURRENT_USER\Identities\{43AECEA6-69DE-474B-AC86-21D837FC310A}\Software\Microsoft\Outlook Express\5.0\"Running" = "1" • HKEY_CURRENT_USER\Identities\{43AECEA6-69DE-474B-AC86-21D837FC310A}\Software\Microsoft\Outlook Express\5.0\"Store Root" = "%UserProfile%\Local Settings\Application Data\Identities\{43AECEA6-69DE-474B-AC86-21D837FC310A}\Microsoft\Outlook Express\" • HKEY_CURRENT_USER\Identities\{43AECEA6-69DE-474B-AC86-21D837FC310A}\Software\Microsoft\Outlook Express\5.0\Mail\"Welcome Message" = "0" HKEY_CURRENT_USER\Identities\{43AECEA6-69DE-474B-AC86-21D837FC310A}\Software\Microsoft\Outlook Express\5.0\Mail\"Accounts Checked" = "00 00 00 00" • HKEY_CURRENT_USER\Identities\{43AECEA6-69DE-474B-AC86-21D837FC310A}\Software\Microsoft\Outlook Express\5.0\Mail\"Safe Attachments" = "1" • HKEY_CURRENT_USER\Identities\{43AECEA6-69DE-474B-AC86-21D837FC310A}\Software\Microsoft\Outlook Express\5.0\Mail\"Secure Safe Attachments" = "1" • HKEY_CURRENT_USER\Identities\{43AECEA6-69DE-474B-AC86-21D837FC310A}\Software\Microsoft\Outlook Express\5.0\News\"Accounts Checked" = "00 00 00 00" • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Account Manager\Accounts\"ConnectionSettingsMigrated" = "1" • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WAB\WAB4\Wab File Name\"(Default)" = "%UserProfile%\Application Data\Microsoft\Address Book\[USER NAME].wab" • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WAB\WAB4\"OlkContactRefresh" = "0" • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WAB\WAB4\"OlkFolderRefresh" = "0" De worm scant vervolgens het adressenboek van Windows en mailt daarna het virus naar alle aanwezige contacten. Het bericht heeft de volgende eigenschappen: Onderwerp: Guarda che stai rompendo ! Tekstbericht: Non capisco perch continui a mandarmi certe cose controlla il contenuto della fattura in allegato e se non ti dovessere essere troppo chiaro ti consiglio vivamente di scaricare l'intera documentazione che ti riguarda sul sito di amministrazione. spero che non si ripetano errori come questo saluti Opmerking: Dit bericht bevat een link naar de website [http://]www.sicure-mail.com/download/lista_doc[REMOVED] Bijlage: documenti.zip
 • Verwijderinstructie Verwijder het virus met de gratis online scanner van Symantec, klik hier Handmatig een virus verwijderen voor Windows 9x, 2000, NT en XP Onderstaande algemene beschrijving geldt voor alle Windows systemen. Voor gebruikers van Windows XP wijzen wij graag op een andere mogelijkheid voor het verwijderen van een virus. Gebruik [systeemherstel] een optie om de configuratie van een eerder moment terug te zetten. U kunt op die manier uw systeem opstarten met de configuratie van de virusinfectie! Let wel: de virusbestanden kunnen daarna nog wel aanwezig zijn maar de installatie wordt ongedaan gemaakt. (Controleer vervolgens uw systeem met een antiviruspakket, zie punt 1. -. Raadpleeg Windows help voor meer informatie over [systeemherstel] -. Controleer hierna uw systeem op nog aanwezige bestanden en registry-regels voor zover nog aanwezig: verwijder deze handmatig. Aanpassen van de registry? Wij adviseren aanpassingen in het register van Windows alleen te laten uitvoeren door Windows-specialisten. Heeft u zelf geen kennis hiervan dan de virushelpdesk.nl u online van dienst zijn, kijk hiervoor op VirusHelpdesk.nl onder stap 2 Handmatig de registry aanpassen 3.A. - Start de pc op in de veilige modus, maar sluit eerst alle programma's af en sluit de pc af. Haal vervolgens de stroom eraf en wacht 30 seconden (Dit mag NIET worden overgeslagen!). Start de pc dan weer op, en door tijdens het opstarten van de pc de CTRL of F8 knop vast te houden (afhankelijk van het besturingssysteem) zal er een menu verschijnen. In dat menu selecteer je dan met behulp van de pijltjestoetsen de optie veilige modus en dan druk je op enter. De pc zal dan opstarten in de veilige modus. In sommige gevallen kan het gebeuren dat de pc een 'keyboard error' geeft als je de CTRL of F8 knop indrukt, en in dat geval moet je even wachten tot de BIOS geladen is en dan de betreffende toets indrukken. Overigens kan alleen Windows NT niet in de veilige modus worden opgestart. Bij alle andere versies is dit wel mogelijk. 3.B. Klik op start en klik dan via programma's op MSDOS prompt. Een dos scherm zal nu openen waar je als het goed is c:\windows> ziet staan. Mocht er achter c:\windows> nog iets staan, type dan cd.. en druk daarna op enter. -Type daarna "regedit" Note voor XP-gebruikers Het is belangrijk dat je de registry opent van de lokale machine, en niet van een individuele user. Daarom even de folder wijzigen via de instructie cd.. Je komt dan uit in de folder C:\Windows 3.C. De register editor zal nu openen, en het wordt ten strengste aanbevolen om een kopie van het register te maken VOOR dat je dingen gaat veranderen. Het register is het hart van je pc en als je hier dingen verkeerd in veranderd en/of verwijderd is het mogelijk dat je pc niet goed of zelfs helemaal niet meer werkt. Je kunt een kopie maken door bovenin de register editor op deze computer te klikken en vervolgens op register en dan op registerbestand exporteren. 3.D. Aanpassen van het register. Het is de bedoeling dat je dan op zoek gaat naar de volgende sleutel: - Zie specificatie boven onder "herkenning van besmetting". Die kun je vinden door op het plusje te klikken wat voor HKEY_LOCAL_MACHINE staat. Als je op de sleutel klikt dan zie je in de rechter helft van je scherm welke waarden daar in zitten. Selecteer net zolang totdat je de juiste sleutel volledig kan zien in het linkerscherm. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op de eindwaarde en kies "verwijderen". 3.E. Sluit vervolgens dit venster. 3.F. Sluit de pc af, wacht weer dertig seconden en start de pc dan op de normale manier op. 3.G. Voer nog 1 keer een volledige scan uit op uw systeem. Of met ge-update AV-software of met de bovengenoemde online scanner. 3.I. Installeer de door het virus verwijderde security-software opnieuw. Middels de originele installatieprocedure. Assistentie nodig? Maak gebruik van de online helpdesk de virushelpdesk.nl VirusHelpdesk.nl onder stap 2

W32.Vispat.C@mm is een massa’s mail versturende worm die emailadressen verzamelt van de getroffen computer. De worm verlaagt het niveau van beveiliging en verandert de homepagina van Internet Explorer. Kwetsbare besturingssystemen zijn: Windows 2000, Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT, Windows Server 2003, Windows XP.

Dit virus verwijderen? Dat leest u onderin deze pagina, bij het kopje
“verwijder instructie”.