Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Kort gezegd wordt hiermee bedoeld, dat je als bedrijf oog hebt voor de invloed van jouw handelen op de maatschappij en dit vervolgens laat meewegen in de keuzes die je maakt. Zo kan elk bedrijf een belangrijke bijdrage leveren aan thema’s als vergrijzing en klimaatverandering, maar ook bijvoorbeeld armoede een halt toeroepen, of zelfs terugdringen. Of je nu een mondhygiënistenpraktijk Ede hebt, of microdosing producten verkoopt.

Voor ongeveer de helft van de consumenten, is duurzaam ondernemen een belangrijke voorwaarde bij de aanschaf van producten en het afnemen van diensten. Dat hier dan extra voor betaald moet worden, wordt door diezelfde consumenten overigens niet als een belemmering gezien. Door de veelvuldige aandacht die wordt geschonken aan het consuminderen, willen steeds meer mensen dit op een verantwoorde manier gaan doen.
Reden te meer, om als bedrijf het maatschappelijk verantwoord ondernemen serieus te nemen.
Hoe kun je als bedrijf bijdragen?
• zorg voor goede arbeidsomstandigheden
• ga slim om met grondstoffen
• doe op een eerlijke wijze zaken
• voel je betrokken bij de gemeenschap waarin je actief bent
Maatschappelijk verantwoord ondernemen hoeft niet altijd op grote schaal te gebeuren om invloed te hebben. Door bijvoorbeeld microdosing toe te passen wordt ook al bijgedragen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Niet altijd maar de bekende hoeveelheden medicatie of ingrediënten gebruiken, maar kijken of het gebruik van minder ook toereikend is. Nog onbekend wellicht, maar absoluut doeltreffend, is het vermelden van een hulporganisatie op jouw website. Zodra jouw website wordt bezocht, komen de bezoekers oog in oog te staan, met een organisatie die het beste voorheeft met bijvoorbeeld minder bedeelden. Elke bezoeker die besluit een donatie te doen, is door jouw toedoen betrokken geraakt bij het verbeteren van de wereld. Al is het op kleine schaal, alle beetjes helpen.

Een bezoekje aan de mondhygiëniste is de meesten niet onbekend. Om veilig en hygiënisch te werken wordt daar echter veelvuldig gewerkt met plastic handschoenen, mondkapjes, spuiten etc. Dat alles brengt ook een hoop afval met zich mee. Door dit op de juiste wijze te scheiden wordt er ook al een belangrijke bijdrage aan het milieu geleverd.

Als ondernemer kun je de wereld dus echt een stukje beter maken. De stelling dat maatschappelijk verantwoord ondernemen, per definitie een dure aangelegenheid is, kan op vele manier eenvoudig weerlegd worden. “‘Verbeter de wereld, begin bij jezelf” is een bekende slogan en dat is niet voor niets.