Wie is er nu bang voor computers?

  • Bron (c) 2003, VirusAlert

Hoewel de computer niet meer weg te denken is uit de Nederlandse samenleving, blijken veel mensen last te hebben van computerangst. Deze angst kan zich voordoen wanneer men met de computer werkt, maar ook al wanneer men hier slechts aan denkt. Computerangst ontstaat doordat beginnende gebruikers een aantal vervelende ervaringen opdoen, vervolgens hun opvattingen aanpassen en dan afhaken. Tot deze conclusie komt John Beckers in zijn proefschrift ‘Computerangst, oorzaken en gevolgen’, waarop hij op donderdag 16 oktober 2003 promoveert aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Geloof in eigen kunnen is de beste redemie. Zweterige handen, moeilijk ademen en verkrampte spieren zijn lichamelijk uitingen van deze angst. Gedachten zoals ‘wat ben ik toch dom’ en ‘als dit maar goed gaat’ overheersen. Deze angst belemmert het werken met computers.In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, is computerangst niet het gevolg van negatieve opvattingen over werken met computers, bijvoorbeeld dat dit alleen weggelegd is voor mensen met een technische knobbel. Ook zijn ouderen en vrouwen niet banger voor de computer dan jongeren en mannen. Volgens de promovendus ligt dat eerder aan een gebrek aan computerervaring dan aan het feit dat men oud of vrouw is.

Een beginnend computergebruiker met geloof in eigen kunnen maakt grote kans de eerste obstakels te overwinnen. De uitspraak ‘Al doende leert men’ geldt ook voor het verkrijgen van voldoende computerervaring en een positieve houding tegenover computers. Naarmate men meer werkt met computers, wordt de kans groter dat men dit ook leuk gaat vinden.Computerangst is te voorkomen door ervoor te zorgen dat de eerste computerervaringen plezierig, ontspannen en succesvol zijn. De gebruiker moet het gevoel hebben de baas over de computer te zijn. In het begin is het belangrijk steun te krijgen van iemand die het zelf leuk vindt om met computers te werken en er verstand van heeft. Het vertrouwen in eigen kunnen kan worden gestimuleerd, ook al door met spelletjes of met simpele taken te beginnen.

Bij sommige mensen gaat het vanzelf voorbij wanneer ze meer ervaring krijgen. Bij anderen zit de angst diep en is er een relatie met een meer algemene angststoornis. In deze gevallen is het bijspijkeren van kennis en het opdoen van computerervaringen onvoldoende . Dan moet eerst professionele hulp worden geboden in het omgaan met de meer algemene angst

persbericht Erasmus Universiteit