Xs4all met EDRI in Europese campagne tegen bewaarplicht

  • Bron (c) 2005, VirusAlert

Internetprovider Xs4all begint met EDRI, een samenwerking van Europese burgerrechtenorganisaties op digitaal gebied, een campagne tegen de bewaarplicht zoals die is voorgesteld op Europees niveau. Verkeersgegevens van telecomoperators en internetproviders zouden door de aanbieders een jaar of wellicht langer moeten worden bewaard om een betere opsporing van criminaliteit mogelijk te maken. Xs4all vindt de kosten voor een dergelijke opslag te hoog en zegt tevens dat de bewaarplicht een onaanvaardbare inbreuk op de privacy van zijn abonnees is. Bovendien zou de betrouwbaarheid van de gegevens niet kunnen worden gegarandeerd en zou de noodzaak van de maatregel niet zijn aangetoond.

Via een website worden internetters opgeroepen een petitie te ondertekenen tegen de bewaarplicht. Deze zal aangeboden worden aan het Europees Parlement en de Europese Commissie. Vanaf de kant van de internetproviders en burgerrechtenorganisaties is al langer kritiek te horen op de plannen. Ook in de politiek zijn veelal sceptische geluiden waar te nemen. De Eerste en Tweede Kamer maken zich zorgen over de kosten en haalbaarheid van de plannen en zetten vraagtekens bij de effectiviteit van een bewaarplicht. Tegenover de senaat gaf minister van Justitie Donner toe dat de haalbaarheid inderdaad betwijfeld kan worden. Morgen zal op de hackerbijeenkomst What The Hack in Brabant het startschot voor de campagne worden gegeven.