Zombie-PCs in de vuurlinie

  • Bron (c) 2007, VirusAlert

Met professioneel gekaapte netwerken van computers valt goed geld te verdienen. Daarbij frustreren steeds nieuwe virusvarianten de afweersystemen van de anti-virusindustrie. VirusAlert geeft een toelichting op de actuele stand van zaken.

Naar schattingen van diverse beveiligingsexperts zijn wereldwijd ongeveer 600 miljoen Internet-PCs geïnfecteerd met 100 tot 150 Miljoen Botnets -, één op de vier omgerekend. Vanwege het hoge aantal breedbandaansluitingen zijn landen als Duitsland, Engeland en Nederland makkelijke doelwitten om grote aantallen besmettingen te bereiken.
De reden voor de opkomst van de onopgemerkte schadeveroorzakers volgens een actueel rapport van Symantec is het toenemende professionalisering van de aanvallers. De aanvallers hebben diverse gereedschappen beschikbaar die zij wereldwijd met elkaar uitwisselen via het Internet. Hiermee kunnen de aanvallers steeds eenvoudiger in de gereedschapskist duiken om zich te bedienen van allerlei management-tools met alle daarbij behorende gevolgen het Internet overzien en bewaken.

Ook Messagelabs meldt sinds augustus dit jaar een sterke toename van e-mails, die links bevatten naar virtuele postkaarten en Youtube-filmpjes. Bij een grotere uitbraak midden in de maand werd op één dag zelfs 600.000 E-Mails verstuurd met deze geïntegreerde malafide doorklik links. Verantwoordelijk hiervoor waren de zogenaamde Storm-Worm-bende, die op een onbewaakt moment “Managementvolumes” bereikte van wereldwijd 1,8 miljoen besmette computers.